Hlavní navigace

Blogy

 • Prihlásenie na SSH s občianskym preukazom

  Naše občianske preukazy majú uložené RSA kľúče, ktoré pomocou technológie PKCS11 používame na prihlasovanie do portálov slovenskej verejnej správy a na podpisovanie digitálnych dokumentov. Čo možno každý nevie, tieto sa dajú jednoducho použiť aj na prihlásenie cez SSH…
  10. 2. 2022 16:47
 • Spring Boot Actuator - dobré o něm vědět

  Vážení kolegové programátoři, ruku na srdce. Pro kolik z nás končí svět tím, že commit-ujeme své grandiózní dílo do Gitu. Vždyť dále se to jenom sestaví Jenkinsem, JAR se někam zkopíruje a spustí. On ale ten svět po commit-u je daleko košatější a barvitější, než by na první pohled mohlo vypadat. Pokud se zeptáte kolegů ze support oddělení, budou vám jistě vyprávět hrůzostrašné historky z provozu aplikaci (samozřejmě že ne těch vašich).
  4. 2. 2022 0:00
 • Shikaku - hrátky s obdélníčky

  Shikaku je jedna z japonských logických her, kterou publikoval časopis Nikoli. Jako obvykle se jedná o deskovou hru, kterou je možné hrát na čtvercové nebo obdélníkové desce. Úkolem je rozdělit desku na obdélníky, které jí plně pokrývají a vzájemně se nepřekrývají. Každý obdélník je určen jednou pozicí na desce s číslem udávajícím jeho plochu ve čtvercích. V zadání úlohy je tedy na desce tolik čísel, kolik je požadovaných obdélníků. Součet čísel pak představuje plochu celé desky.
  28. 1. 2022 0:00
 • Proč mám rád velblouda

  Používám Apache Camel v různých projektech již více jak deset let a jsem jeho velkým příznivcem. Samotní tvůrci jej označují jako univerzální integrační platformu, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že pole jeho využití je širší. Jeho funkcionalita zahrnující stovky komponent a datových formátů je velice široká. Vždy záleží na vašich potřebách, co z toho reálně použijete.
  18. 1. 2022 0:00
 • TUX: Svět Linuxu od Raven2cz - 12.díl - Awesome Basics

  Popis videa Link na tento díl a materiály https://youtu.be/wi_EM5zXt8s https://github.com/raven2cz/tux/tre­e/main/211205-awesome-basics Popis videa AwesomeWM patří k nejlepším window managerům s podporou vyššího programovacího jazyka Lua. Ukážeme si, proč tento WM má takový význam a jeho nesporné výhody. Naučíme se jej nainstalovat, nastavit základní témata a testovat svá nastavení v testovacím prostředí. Nakonec vyzkoušíme základní ovládání a nápovědu klávesových zkratek…
  13. 1. 2022 19:03
 • Události v aplikaci - IV

  Tento článek navazuje na předchozí příspěvek Události v aplikaci – III. Reakce na události Spring frameworku Třída: ApplicationEventListener Profil: listener-application Aplikační události nemusí vytvářet pouze vaše aplikace. Stejně tak dělá Spring framework sám o svém běhu. Jejich přehled najdete v dokumentaci pod kapitolou Application Events and Listeners.
  11. 1. 2022 0:00
 • Události v aplikaci - III

  Tento článek navazuje na předchozí příspěvek Události v aplikaci – II. Auditní záznam do SQL databáze Třída: JPAEventListener Profil: listener-jpa V této kapitole se podívám na řešení, na které jsem se odkazoval již v úvodu této série článků, a sice na auditní záznamy o běhu aplikace.
  4. 1. 2022 0:00
 • Události v aplikaci - II

  Tento článek navazuje na předchozí příspěvek Události v aplikaci – I. Události Pokud jste někdy přišli do styku s komunikací přes message broker s využitím vzoru publish-subscribe, pak vám systém aplikačních událostí ve Spring bude jistě hodně blízký. V podstatě úlohu message brokeru v tomto případě plní Spring kontext.
  28. 12. 2021 0:00
 • Události v aplikaci - I

  V jednom z dřívějších článků zabývajících se službami v distribuovaných systémech jsem se přiznal, že jsem silným zastáncem auditních záznamů o běhu aplikací. Auditními záznamy v tomto smyslu rozumím informace o událostech, které se staly při běhu aplikace. Takovými záznamy mohu sledovat běžný provoz aplikace ale také anomálie, které při provozu nastaly.
  21. 12. 2021 0:00
 • Orchestrace ETL pipeline v Pythonu

  Jako konzultant v oblasti datového inženýrství a datové integrace jsem měl možnost pracovat na mnoha projektech pro rozličné klienty. Zadání velmi často spočívalo ve vytvoření tzv. datové pipeliny, která extrahuje data ze zdrojových systémů a následně je nahrává do cílové databáze. Samozřejmou součástí zpracování dat je transformace a čištění dat, případně obohacování o další zdroje. Zpracovaná data se mohou využívat pro reporting nebo slouží jako základ pro práci data scientistů…
  22. 12. 2021 10:16 (aktualizováno)