Hlavní navigace

Trpaslíkův blog

 • Klasifikace EKG křivek - výlet do světa neuronových sítí

  Tak jsem si jednou řekl, že by nebylo špatné se procvičit v návrhu a využítí neuronových sítí. A nejlépe se to dělá, pokud si člověk vybere nějaký reálný problém. Takto řečeno je to hodně široký pojem. Co by to ale mělo být? Chtěl jsem si vyzkoušet nějaký klasický klasifikační problém, tedy něco v oblasti supervised learning. Navíc jsem se chtěl podívat na to, jak si neuronová síť poradí s extrakcí vlastností ze surových dat…
  13. 5. 2022 0:00
 • Detekce anomálií v auditních záznamech - časové řady

  V předchozím díle jsem se pokusil z velkého množství auditních záznamů vybrat takové, které se od ostatních významým způsobem odlišují, a mohou být tedy považované za anomálie. Zda taková anomálie znamená poruchu systému nebo jeho zneužití, to prozatím ponechme stranou. Při vyhledávání anomálií jsem se zaměřil na obsah (vlastnosti) každého záznamu samostatně.
  18. 3. 2022 0:00
 • Detekce anomálií v auditních záznamech

  Ve třetím pokračování svého povídání o sledování událostí v aplikaci jsem vytvářel auditní záznamy a ty pak zapisoval do SQL databáze. Je to asi jeden z obvyklých způsobů, jak s nimi nakládat. Vzniká tak docela velká databáze auditních záznamů, které mohou velice rychle dosáhnout stovek tisíc či miliónů řádků.
  11. 3. 2022 0:00
 • Spring Boot Actuator - metriky a aplikační koncové body

  Článek je pokračováním Spring Boot Actuator – sledování stavu aplikace. Metriky provozu aplikace Detailní popis vlastností Spring Boot Actuator pro tuto oblast najdete v kapitole: 6. Metrics. Příklady pro tuto kapitolu najdete v jraska1/jv-actuator-examples/example-03. Nyní již máme představu z čeho je aplikace poskládaná, v jakém prostředí běží, a nakonec také o tom, jak fungují její části a aplikace jako celek.
  18. 2. 2022 0:00
 • Spring Boot Actuator - sledování stavu aplikace

  Článek je pokračováním Spring Boot Actuator – dobré o něm vědět. Detailní popis vlastností Spring Boot Actuator pro tuto oblast najdete v kapitole: 2.8. Health Information. Příklady pro tuto kapitolu najdete v jraska1/jv-actuator-examples/example-02. Teď již víme, co je aplikace zač. Dále by bylo také dobré zjistit, jak aplikace jako celek a případně její komponenty fungují. Pro tento účel je součástí Actuator koncový bod health.
  11. 2. 2022 0:00
 • Spring Boot Actuator - dobré o něm vědět

  Vážení kolegové programátoři, ruku na srdce. Pro kolik z nás končí svět tím, že commit-ujeme své grandiózní dílo do Gitu. Vždyť dále se to jenom sestaví Jenkinsem, JAR se někam zkopíruje a spustí. On ale ten svět po commit-u je daleko košatější a barvitější, než by na první pohled mohlo vypadat. Pokud se zeptáte kolegů ze support oddělení, budou vám jistě vyprávět hrůzostrašné historky z provozu aplikaci (samozřejmě že ne těch vašich).
  4. 2. 2022 0:00
 • Shikaku - hrátky s obdélníčky

  Shikaku je jedna z japonských logických her, kterou publikoval časopis Nikoli. Jako obvykle se jedná o deskovou hru, kterou je možné hrát na čtvercové nebo obdélníkové desce. Úkolem je rozdělit desku na obdélníky, které jí plně pokrývají a vzájemně se nepřekrývají. Každý obdélník je určen jednou pozicí na desce s číslem udávajícím jeho plochu ve čtvercích. V zadání úlohy je tedy na desce tolik čísel, kolik je požadovaných obdélníků. Součet čísel pak představuje plochu celé desky.
  28. 1. 2022 0:00
 • Proč mám rád velblouda

  Používám Apache Camel v různých projektech již více jak deset let a jsem jeho velkým příznivcem. Samotní tvůrci jej označují jako univerzální integrační platformu, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že pole jeho využití je širší. Jeho funkcionalita zahrnující stovky komponent a datových formátů je velice široká. Vždy záleží na vašich potřebách, co z toho reálně použijete.
  18. 1. 2022 0:00
 • Události v aplikaci - IV

  Tento článek navazuje na předchozí příspěvek Události v aplikaci – III. Reakce na události Spring frameworku Třída: ApplicationEventListener Profil: listener-application Aplikační události nemusí vytvářet pouze vaše aplikace. Stejně tak dělá Spring framework sám o svém běhu. Jejich přehled najdete v dokumentaci pod kapitolou Application Events and Listeners.
  11. 1. 2022 0:00
 • Události v aplikaci - III

  Tento článek navazuje na předchozí příspěvek Události v aplikaci – II. Auditní záznam do SQL databáze Třída: JPAEventListener Profil: listener-jpa V této kapitole se podívám na řešení, na které jsem se odkazoval již v úvodu této série článků, a sice na auditní záznamy o běhu aplikace.
  4. 1. 2022 0:00