Hlavní navigace

Trpaslíkův blog

 • Segmentace MRI mozku - knihovna TASM

  Dnes to bude taková rychlá akce. Mým cílem je vytvořit nástroj na sémantickou segmentaci obrázků (jak jsem již několikrát dělal v předchozích článcích), ale s co možná nejmenším programátorským úsilím. Doposud jsem si vždy nějakou část modelu skládal vlastníma rukama z různých typů konvolučních bloků. Ale ono to může jít i jednodušeji.
  19. 4. 2024 0:00
 • Segmentace MRI mozku - Transfer Learning

  V předchozích dvou článcích jsem vytvářel modely pro sémantickou segmentaci obrázků takzvaně „z čistého stolu“. Dělal jsem to proto, abych si lépe ověřil, jak modely fungují. Popravdě řečeno, takto se to dnes asi běžně nedělá. Obvykle autoři vychází z již existujících modelů, které pak přizpůsobují konkrétnímu úkolu. A to tom bude můj dnešní příspěvek.
  12. 4. 2024 0:00
 • Segmentace MRI mozku - DeepLabV3 model

  Dnes bych se rád podíval na další typ modelu pro sémantickou segmentaci obrázků, a tím je DeepLabV3. Důvodem, proč jsem si vybral právě tento, je použití bloku Spatial Pyramid Pooling a s ním spojené Atrous Convolution. K tomu se dostanu ale až u návrhu samotného modelu. Pro své pokusy opět využiji datovou sadu Brain MRI segmentation stejným způsobem, jako tomu bylo v předchozím článku Segmentace MRI mozku – U-Net mode…
  5. 4. 2024 0:00
 • Segmentace MRI mozku - U-Net model

  V předchozích několika článcích jsem se zabýval problémem klasifikace RTG snímků. Ve své podstatě jsem hledal odpověď na otázku, zda je na konkrétním RTG snímku možné rozpoznat zápal plic pacienta nebo nikoliv (jednalo se tedy o binární klasifikaci s odpovědí ano/ne). Co kdyby mne zajímala odpověď na otázku, ve kterém konkrétním místě ten problém je. Chtěl bych vidět místo na obrázku, které vede k závěru, že pacient danou nemoc má…
  29. 3. 2024 0:00
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - ViT model

  Vision Transformer model Po nástupu GPT modelů se stala architektura transformerů velice oblíbenou i v jiných oblastech. Najednou vidíte tyhle modely založené na Attention všude. Nabízí se tedy vyzkoušet si je na vlastní kůži. A o tom bude tento článek. Opět vycházím z datové sady Chest X-Ray Images (Pneumonia) stejně jako tomu bylo v předchozích článcích zabývajících se rozpoznáním zápalu plic z RTG snímků s využitím především konvolučních vrstev…
  22. 3. 2024 0:00
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - díl třetí

  Navazuji na předchozí dva články: Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků – díl první a Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků – díl druhý . ResNet50 Model Jedná se o jeden z nejúspěšnějších a také nejoblíbenějších modelů pro klasifikaci postavených na konvolučních vrstvách. Jeho autorům se podařilo vyřešit problém s degradací gradientu u modelů s hodně vrstvami. Jejich řešením je doplnění „zkratky“ pro data postupující sítí…
  15. 3. 2024 0:00
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - díl druhý

  Tímto článkem navazuji na předchozí: Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků – díl první . Model VGG16 Jedná se o jeden ze základních modelů pro klasifikaci obrázků založených na konvolučních vrstvách. Principem je postupné zmenšování plošných dimenzí a naopak rozšiřování velikosti vlastností. Názorné schéma modelu vypadá takto…
  8. 3. 2024 0:00
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - díl první

  V tomto článku a několika následujících bych se rád podíval na problematiku klasifikace obrázků. Posouvám se tedy od jednorozměrných signálů, jak tomu bylo u EKG křivek, ke dvěma rozměrům v případně snímků. Jako téma jsem si vybral opět něco z oblasti zdravotnictví, a tím je rozpoznávání zápalu plic z rentgenových snímků. Důvodem je opět dostupnost vhodných dat pro experimentování. Zvolil jsem si velice oblíbenou datovou sadu poskytovanou na serveru Kaggle: Chest X-Ray Images (Pneumonia).
  1. 3. 2024 0:00
 • Posílení klasifikace EKG

  Název článku vypadá zvláštně, ale jeho cíl bude po krátkém vysvětlení asi zřejmý. V několika předchozích dílech povídání jsem se zabýval modely pro klasifikací elektrokardiografu (EKG) s využitím 1D a 2D konvolučních sítí. V tomto volně navazujícím článku si vyberu jeden z těchto modelů a pokusím se jeho výsledky vylepšit pomocí tzv. Ensemble Learning Methods.
  23. 2. 2024 0:00
 • Klasifikace Elektrokardiogramu (EKG) jako služba

  V tomto článku bych rád navázal na předchozí zabývající se klasifikací EKG signálů s využitím konvolučních neuronových sítí. Na problematiku bych se chtěl ale podívat poněkud z jiného úhlu. Dejme tomu, že již jsem spokojen s výsledky nějakého modelu a chtěl bych jej začít aktivně používat. Myslím to tak, že bych chtěl vytvořit nějakou webovou službu, do které se pošlou data EKG křivek, a výsledkem by bylo zařazení vzorku do klasifikačních tříd.
  16. 2. 2024 0:00