Hlavní navigace

Blogy

 • Knihovna libcoro - korutiny pro C++20 (revize)

  Po určité době jsem se rozhodl revidovat svou knihovnu pro práci s korutinami v C++20. Během používání jsem si zapsal postřehy z dosavadního vývoje a tak vznikla nová knihovna která se snaží řešit některé problémy předchozí verze. Motivace Protože ani C++20 ani C++23 a vypadá to že ani C++26 nepřinese standardní nástroje na práci s korutinami a asynchronními operacemi, mým cílem bylo přijít s vlastním řešením v podobě této knihovny…
  24. 3. 2024 18:15
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - ViT model

  Vision Transformer model Po nástupu GPT modelů se stala architektura transformerů velice oblíbenou i v jiných oblastech. Najednou vidíte tyhle modely založené na Attention všude. Nabízí se tedy vyzkoušet si je na vlastní kůži. A o tom bude tento článek. Opět vycházím z datové sady Chest X-Ray Images (Pneumonia) stejně jako tomu bylo v předchozích článcích zabývajících se rozpoznáním zápalu plic z RTG snímků s využitím především konvolučních vrstev…
  22. 3. 2024 0:00
 • ZABBIX a dvoufaktorové přihlašování

  Zrovna vyšla nová betaverze Zabbixu 7.0 a kromě spousty jiných nových věcí přinesla i dvoufaktorové(MFA) ověřování uživatelů pro přihlašování na web GUI. Je to další šikovný a delší dobu očekávaný prvek zabezpečení přístupu a tak jsem jej chtěl hned otestovat…
  21. 3. 2024 16:33 (aktualizováno)
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - díl třetí

  Navazuji na předchozí dva články: Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků – díl první a Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků – díl druhý . ResNet50 Model Jedná se o jeden z nejúspěšnějších a také nejoblíbenějších modelů pro klasifikaci postavených na konvolučních vrstvách. Jeho autorům se podařilo vyřešit problém s degradací gradientu u modelů s hodně vrstvami. Jejich řešením je doplnění „zkratky“ pro data postupující sítí…
  15. 3. 2024 0:00
 • ZABBIX a sledování vývoje cen akcií

       Dnes bych se s Vámi rád podělil o to, jak jsem začal sledovat vývoj cen akcií pomocí Zabbixu. Možná na takovou akci existují lepší nástroje, ale když už tu mám můj oblíbený Zabbix, tak proč toho nevyužít. Tuto věc jsem měl v TO-DO už poměrně dlouho, ale dostal jsem se k tomu až nyní. V první řadě šlo o to, jakým způsobem se budou požadovaná data získávat. K dispozici je více možností, ne však všude a pro vše…
  12. 3. 2024 10:02 (aktualizováno)
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - díl druhý

  Tímto článkem navazuji na předchozí: Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků – díl první . Model VGG16 Jedná se o jeden ze základních modelů pro klasifikaci obrázků založených na konvolučních vrstvách. Principem je postupné zmenšování plošných dimenzí a naopak rozšiřování velikosti vlastností. Názorné schéma modelu vypadá takto…
  8. 3. 2024 0:00
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - díl první

  V tomto článku a několika následujících bych se rád podíval na problematiku klasifikace obrázků. Posouvám se tedy od jednorozměrných signálů, jak tomu bylo u EKG křivek, ke dvěma rozměrům v případně snímků. Jako téma jsem si vybral opět něco z oblasti zdravotnictví, a tím je rozpoznávání zápalu plic z rentgenových snímků. Důvodem je opět dostupnost vhodných dat pro experimentování. Zvolil jsem si velice oblíbenou datovou sadu poskytovanou na serveru Kaggle: Chest X-Ray Images (Pneumonia).
  1. 3. 2024 0:00
 • Posílení klasifikace EKG

  Název článku vypadá zvláštně, ale jeho cíl bude po krátkém vysvětlení asi zřejmý. V několika předchozích dílech povídání jsem se zabýval modely pro klasifikací elektrokardiografu (EKG) s využitím 1D a 2D konvolučních sítí. V tomto volně navazujícím článku si vyberu jeden z těchto modelů a pokusím se jeho výsledky vylepšit pomocí tzv. Ensemble Learning Methods.
  23. 2. 2024 0:00
 • Klasifikace Elektrokardiogramu (EKG) jako služba

  V tomto článku bych rád navázal na předchozí zabývající se klasifikací EKG signálů s využitím konvolučních neuronových sítí. Na problematiku bych se chtěl ale podívat poněkud z jiného úhlu. Dejme tomu, že již jsem spokojen s výsledky nějakého modelu a chtěl bych jej začít aktivně používat. Myslím to tak, že bych chtěl vytvořit nějakou webovou službu, do které se pošlou data EKG křivek, a výsledkem by bylo zařazení vzorku do klasifikačních tříd.
  16. 2. 2024 0:00
 • Sdílení objektů mezi vlákny jednoduše v C++20

  Programování vícevláknových aplikací může být pro některé programátory skutečnou výzvou. Problémové situace nastávají kdykoliv vlákna přistupují na sdílené objekty. Zapomenutá synchronizace je často zdrojem nepředvídatelného chování a náhodných pádů. Ale vhodným nástrojem si lze práci zjednodušit a kód dobře zabezpečit
  11. 2. 2024 13:55