Hlavní navigace

Blogy

 • Asynchronní cykly v C++20

  Pro podporu asynchroních cyklů C++20 byl navržen příkaz for co_await. Problém je, že nakonec se tento návrh do normy nedostal. Máme nějakou náhradu? for co_await Příkaz for asi nemusím představovat. Jeho použití pro procházení kontejnerů a rozsahů asi také ne. Kdyžtak pro zopakování /---pre std::vector<int> items={1,2,3,4}; for (int x: items) { std::cout << x << std::endl; } \---
  13. 4. 2024 14:14 (aktualizováno)
 • Segmentace MRI mozku - Transfer Learning

  V předchozích dvou článcích jsem vytvářel modely pro sémantickou segmentaci obrázků takzvaně „z čistého stolu“. Dělal jsem to proto, abych si lépe ověřil, jak modely fungují. Popravdě řečeno, takto se to dnes asi běžně nedělá. Obvykle autoři vychází z již existujících modelů, které pak přizpůsobují konkrétnímu úkolu. A to tom bude můj dnešní příspěvek.
  12. 4. 2024 0:00
 • 170 řádků Java kódu pro spuštění SQL

  Rád bych vám představil Java třídu s necelými 170 řádky kódu pro usnadnění práce s SQL dotazy volané přes JDBC API. Čím je tohle řešení zajímavé? Třídu lze vložit do skriptu v jazyce Java verze 17. Výhodou skriptu Java je snadná přenositelnost v textovém formátu a možnost spuštění bez předchozí kompilace, přitom máme za běhu k dispozici značné prostředky ze standardní knihovny toho jazyka…
  Včera 19:24 (aktualizováno)
 • Segmentace MRI mozku - DeepLabV3 model

  Dnes bych se rád podíval na další typ modelu pro sémantickou segmentaci obrázků, a tím je DeepLabV3. Důvodem, proč jsem si vybral právě tento, je použití bloku Spatial Pyramid Pooling a s ním spojené Atrous Convolution. K tomu se dostanu ale až u návrhu samotného modelu. Pro své pokusy opět využiji datovou sadu Brain MRI segmentation stejným způsobem, jako tomu bylo v předchozím článku Segmentace MRI mozku – U-Net mode…
  5. 4. 2024 0:00
 • RVO pro korutiny (C++20)

  RVO znamená Return Value Optimization a tentokrát se podíváme na to, jak toto téma ovlivňují korutiny v C++ Co je RVO (Return Value Optimization) RVO je v C++ standardizované od verze 17. Takže se v tomhle pohledu jedná celkem o novinku. Přesto se překladače snažily o tento typ optimalizace před verzí 17. Pro  vysvětlení, o co přesně jde, začnu příkladem
  31. 3. 2024 14:49
 • Segmentace MRI mozku - U-Net model

  V předchozích několika článcích jsem se zabýval problémem klasifikace RTG snímků. Ve své podstatě jsem hledal odpověď na otázku, zda je na konkrétním RTG snímku možné rozpoznat zápal plic pacienta nebo nikoliv (jednalo se tedy o binární klasifikaci s odpovědí ano/ne). Co kdyby mne zajímala odpověď na otázku, ve kterém konkrétním místě ten problém je. Chtěl bych vidět místo na obrázku, které vede k závěru, že pacient danou nemoc má…
  29. 3. 2024 0:00
 • Knihovna libcoro - korutiny pro C++20 (revize)

  Po určité době jsem se rozhodl revidovat svou knihovnu pro práci s korutinami v C++20. Během používání jsem si zapsal postřehy z dosavadního vývoje a tak vznikla nová knihovna která se snaží řešit některé problémy předchozí verze. Motivace Protože ani C++20 ani C++23 a vypadá to že ani C++26 nepřinese standardní nástroje na práci s korutinami a asynchronními operacemi, mým cílem bylo přijít s vlastním řešením v podobě této knihovny…
  24. 3. 2024 18:15
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - ViT model

  Vision Transformer model Po nástupu GPT modelů se stala architektura transformerů velice oblíbenou i v jiných oblastech. Najednou vidíte tyhle modely založené na Attention všude. Nabízí se tedy vyzkoušet si je na vlastní kůži. A o tom bude tento článek. Opět vycházím z datové sady Chest X-Ray Images (Pneumonia) stejně jako tomu bylo v předchozích článcích zabývajících se rozpoznáním zápalu plic z RTG snímků s využitím především konvolučních vrstev…
  22. 3. 2024 0:00
 • ZABBIX a dvoufaktorové přihlašování

  Zrovna vyšla nová betaverze Zabbixu 7.0 a kromě spousty jiných nových věcí přinesla i dvoufaktorové(MFA) ověřování uživatelů pro přihlašování na web GUI. Je to další šikovný a delší dobu očekávaný prvek zabezpečení přístupu a tak jsem jej chtěl hned otestovat…
  21. 3. 2024 16:33 (aktualizováno)
 • Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - díl třetí

  Navazuji na předchozí dva články: Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků – díl první a Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků – díl druhý . ResNet50 Model Jedná se o jeden z nejúspěšnějších a také nejoblíbenějších modelů pro klasifikaci postavených na konvolučních vrstvách. Jeho autorům se podařilo vyřešit problém s degradací gradientu u modelů s hodně vrstvami. Jejich řešením je doplnění „zkratky“ pro data postupující sítí…
  15. 3. 2024 0:00