Hlavní navigace

Eva Kubranska

  • Produktové porovnanie IoT od Telekom a Zeon na Slovensku

    V tomto článku sa budeme venovať vyhodnoteniu jednotlivých ponúk inteligentných domácností od vyššie spomínaných dodávateľov. Za porovnávaciu vzorku sme si vybrali balíčky z radov bezpečnosti, pretože komponenty týchto balíčkov má každá spoločnosť a myslíme si, že sa radia medzi základ inteligentných domácností. Snažili sme sa vystavať čo najpodobnejšie balíčky, aj keď sa možno samotné ponuky od seba líšia.
    2. 6. 2018 14:37