Hlavní navigace

Data, databázová teorie, PostgreSQL

 • PostgreSQL : Anti antipattern sloupce jsonb

  Tento můj příspěvek je reakce na článek craing ringer PostgreSQL anti-patterns: Unnecessary json/hstore dynamic column. V tomto článku autor popisuje stručně nedostatky ukládání dat jsonb strukutr v sloupci. Nechci je kritizovat, protože sám jsem přívržencem ralčního ukládání dat do databáze. Na druhé straně jsem zkusil jak bzch vše udělal tak, aby vše fungovalo i s jsonb v jednom sloupci…
  14. 5. 2015 5:49 (aktualizováno)
 • Výběr dat z tabulky do JSON formátu

  V diskusní skupině postgresql-cz@googlegroups.com byla jednou diskuse jak vybrat tabulky do JSON formatu, které se zůčastnil Pavel Sněhule,  Jan Michálek a já. Domnívám se, že výsledky jsou tak zajímavé, že stojí za to to zveřejnit závěry, které jsem si odnesl z této diskuse. Základ : Máme tabulku
  27. 11. 2014 9:40
 • Entita

  Entity An entity is something that exists in itself, actually or hypothetically. It need not be of material existence. A DBMS entity is either a thing in the modeled world or a drawing element in an ERD. Zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/Entity 17.10.2014 Entita je věc existující samo o sobě.
  27. 11. 2014 8:02
 • Novinka v PostgreSQL 9.4 - JSONB

  (zdroj: http://www.postgresql.org/doc­s/9.4/static/datatype-json.html) Proč json ? Data v json notaci je mozne uchovavat dvojim způsobem jako text a jako JSON. Uchování dat ve tvaru json má tu výhodu, že umožňuje uchovávat data v json validovaném formátu, na rozdíl od textu, kde se neprovádí kontrola dat.
  27. 11. 2014 7:57 (aktualizováno)
 • ORM - objektovo relační modelování v Postgresql

  ORM – objektovo relační modelování v Postgresql Motivace. Než jsem začal používat PostgreSQL, žil jsem v prostředí RDBMS čistě relačních databází. S přechodem na PostgreSQL se situace změnila. Zkratka ORM se ve softwarovém inženýrství používá ve dvou souvislostech : Object-role modeling – Objektové modelování. Tedy takové uskupení dat, kde data jsou zapouzdřena v objektech.
  27. 11. 2014 7:49 (aktualizováno)
 • ACID

  ACID (Atomičnost, Koexistence, Izolace, Trvanlivost) je množina chrakteristik, které garantují databázovým transakcím aby byly spolehlivé. V kontextu databází jednoduchá logická operace nad daty se jmenuje transakce. Atomičnost Vyžaduje, aby každá transakce byla „všechno nebo nic“. Když část transakce spadne, tak stav databáze by měl být nezměněný. Atomický systém musí garantovat atomičnost v každé situaci, jako je výpadek proudu, chyby, nebo pád databáze…
  27. 11. 2014 7:22
 • Anonymní blok

  Co je to anonymní blok ? Anonymní blok obecně ve všech databázích je obdoba uložené procedúry, která se ovšem neukládá do databáze, ale slouží na to, že se přímo spustí. Na co slouží : a. Je potřeba udělat nějakou operaci nad daty, který vyžaduje PLSQL jazyk, nebo jiný (python) … b. Je potřeba odladit nějakou větší proceduru c. Nejste příznivcem uložených procedúr a raději si bastlíte v php, nebo jiném jazyku
  27. 11. 2014 7:12 (aktualizováno)
 • PostgreSQL 9.3 metadata tabulky a sloupce tabulek

  Motivace Někdy je potřeba zjistit definice tabulek i jinak než ze systemového výpisu, který né vždy musí být správny. Např: Když definujete tabulku CREATE TABLE sal_emp ( name            text, pay_by_quarter  integer[], schedule        text[][] ); Pak pgAdnmin III  vypíše : CREATE TABLE sal_emp ( name text, pay_by_quarter integer[], schedule text[] ) WITH ( OIDS=FALSE );
  27. 11. 2014 6:53 (aktualizováno)