Hlavní navigace

Blog Petra Cimla

  • Rubikova kostka v Prologu

    Zadání: originální řešení vlastní zadání použití rekurzí délka min 3–5kB přehledný kód s komentářem dokumentace na WEBu zadání popis problematiky zadání popis řešení popis predikátů ukázka volání s konkrétními hodnotami a výsledky zhodnocení pracnosti, efektivity výpočtu, elegance programu, použitého řešení atp.
    12. 2. 2008 2:35 (aktualizováno)
  • Scheme vs. Prolog

    ÚVOD: Jazyk Scheme je funkcionální deklarativní jakyk vycházející z jazyka Lisp. Jeho standart byl stanoven v roce 1978, jeho tvůrci byli pánové G. Sussman a G. Steele. UPLATNĚNÍ V PRAXI Každý si jistě řekne, k čemu takový jazyk je. A pro podobné rýpaly mám částečný výčet konkrétních příkladů nasazení Scheme v praxi …
    10. 1. 2008 16:43 (aktualizováno)