Hlavní navigace

Datový inženýr a datový analytik

  • ChatGPT: Umělá inteligence programuje podle textového zadání v češtině

    Jistě jste na ChatGPT v poslední době narazili. Jedná se o umělou inteligenci, kterou jsem požádal, aby se vám blíže představila sama: Jsem Assistant, velký jazykový model vyvinutý společností OpenAI. Nemám fyzickou podobu, jsem pouze digitální entity, která je schopna reagovat na vaše dotazy a poskytovat vám informace. Jsem zde, abych vám pomohl s vašimi dotazy a zodpověděl vaše otázky, pokud budu schopen. Můžete se na mě obrátit s jakýmikoli dotazy a já se budu snažit odpovědět co nejlépe.
    12. 12. 2022 10:10 (aktualizováno)
  • Orchestrace ETL pipeline v Pythonu

    Jako konzultant v oblasti datového inženýrství a datové integrace jsem měl možnost pracovat na mnoha projektech pro rozličné klienty. Zadání velmi často spočívalo ve vytvoření tzv. datové pipeliny, která extrahuje data ze zdrojových systémů a následně je nahrává do cílové databáze. Samozřejmou součástí zpracování dat je transformace a čištění dat, případně obohacování o další zdroje. Zpracovaná data se mohou využívat pro reporting nebo slouží jako základ pro práci data scientistů…
    22. 12. 2021 10:16 (aktualizováno)