Hlavní navigace

Vykrádáním k titulu

14. 5. 2009 16:02 (aktualizováno) Svatopluk Vít

Přiznám se, že až do dnešního dne jsem měl až skoro posvátnou úctu k všelikým státním vzdělávacím institucím. Zjistil jsem však, že ne vše je úplně férové, ba co víc, je to skoro jako organizovaný gang. Našel jsem totiž jednu bakalářskou práci s trochu prapodivným obsahem.

Začnu tím, že udělám jednu podrobnou recenzi bakalářské práce. Na závěr doplním své konstatování.

Docela náhodou jsem na internetu narazil na bakalářskou práci s názvem Redakční systém Joomla! a protože jsem s Joomlou! spřízněn, nahlédl jsem do ní, zda mne osloví a přinese něco nového. Možná jsem to neměl dělat. Autorem práce je Bc. Denisa Bartošová a vznikla na Masarykově univerzitě fakultě pedagogické v dubnu 2008. Kompletní archiv najdete na odkaze zde.

Stáhnul a otevřel jsem si vlastní práci v pdf. Má celkem 37 stran. Strana 1obsahuje obálku, strana 2 bibliografický záznam, anotaci a klíčová slova. To vše česky a anglicky.  Strana 3 obsahuje obligátní Prohlášení, které má v tomto případě tuto podobu :

„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury“

To je standardní prohlášení a není na něm nic zvláštností. Po přečtení práce zjistíte, že má kupodivu úplně jiný kontext, zvláště si dovoluji vypíchnout slovo „jen“.

Přecházíme na stranu 4, kde je obsah. Na straně 5 začíná vlastní text práce a to úvodem. Píše se v něm něco o dnešní době, kdy je přirozené se prezentovat na internetu a že pro zjednodušení můžete využít redakční systém. Ano to jsou celkem obecné dva odstavce textu, pro zjednodušení jedna strana.

Bavit jsem se začal od strany 6, která obsahuje honosný bod „Cíl a metodika práce“.  V podstatě jsem byl zaskočen tím, co je vlastně cílem práce. Velice mne oslovil odstavec :

„Ale bohužel jsem nikde nenašla ucelený český návod Joomly!, který by mi moje začátky zjednodušil a urychlil a z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat tuto bakalářskou práci, která by budoucím uživatelům měla pomoci s jeho začátky a vyjasnit problémy s ním související. “

Pak následuje odstavec o tom, jak je pomoc realizována prakticky i s odkazem na jeden web s návody. Za zmínku však stojí i poslední odstavec na této stránce :

„Ve své práci bych chtěla především běžnému uživateli osobního počítače a internetu přiblížit a vysvětlit redakční systém Joomla! a zjednodušit tak orientaci v tvorbě webových prezentací za pomoci redakčního systému Joomla!.“

Logicky jsem nabyl dojmu, že se bude jednat o příručku, která bude výstižná a přinese řadu informací, které není možné běžně získat. Těšil jsem se na stranu 7.

Bod číslo 2 se jmenuje CMS neboli redakční systém. Začetl jsem se a zjistil, že ten text znám. Aby ne, vždyť jsem jej sám napsal. Ke cti autorky se musí říci, že zdroj uvedla. Takže strana 7 je plná mého textu. No nic, jdeme na stranu 8. Ta je plná Joomla historie.  Na konci strany je zdroj. WTF? Zase já? A pak to pokračuje, taktéž má je strana 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Na straně 17 přichází změna, až do strany 18 je text pana Jaromíra Pavlíka, v polovině 18. strany je autorství jiné – webové stránky dukovany.cz a jede to do strany 20. Od strany 21 je pak již autorství plně na straně Denisy Bartošové, jedná se však jen o pustý výčet položek s krátkým, obvykle několikaslovným popisem.  Strana 27 obsahuje seznam použitých zdrojů, strana 28 obsahuje seznam příloh. Od strany 29 do strany 37 najdete přílohy v podobě obrázků z Joomly.

Takže malá statistika. Pokud osekáme veškeré zbytečnosti v podobě rejstříků, obsahů a prohlášení, dostaneme se k tomu, že vlastní text je na stranách 6 až 26. Můžeme říci, že je to 21 stran textu.  Z těchto 21 stran je autorkou napsáno 7 stran. Tedy plných 33%, na mou hlavu padá 10 stran (47%), na zbylé autory připadá 7% respektive 12%. Když to sesumarizujeme, prohrává naše Bc. 33 ku 64%. Může mi někdo vysvětlit, že když z webu nakopíruju 64% textu, můžu za to dostat titul?

A navíc jsem si teď po vypočítání ještě všiml, že i strana 26 je kompletně (skoro) moje. Pročtěte si text a pak se mrkněte na článek na Linuxexpressu, konkrétně na odstavec nazvaný „Co vše můžu od Joomla! očekávat?“ skoro na konci článku. Je skoro stejný, v práci je přidána závorka vysvětlující slovo framework (najdete ji v posledním odstavci, kde se dozvíte, že tímto slovem označujeme softwarovou strukturu. Slečna Denisa (pokud je to paní, omlouvám se) jaksi pozapomněla uvést zdroj. Má to vzbuzovat dojem, že je to její vlastní závěr, ale není.

Zůstal jsem jak opařený, ta čísla působí tak hrozivě. Po započítání závěru se můj „příspěvek“ v její práci dostává na 52%, celkově se její skóre posouvá na 28% vlastní tvorby. Kde je ten pedagogický přístup Denisy Bartošové? proč musí na začátku své kariéry opisovat? Co nového a převratného ve svém textu vlastně vytvořila? Dle mého názoru jen suchý popis nějakých položek z administrace. A v podstatě lze říci, že vydává cizí text za svůj a neoznačuje jej (týká se onoho zmiňovaného závěru).

Myslel jsem si, že jí oponent v oponentuře vyčiní. Přišel šok číslo dvě. Prosím, otevřte si dokument uložený zde (je to MS Word, OOo to otevře také, na krásu nehleďte, důležitý je obsah). Cituji z odstavce nazvaného Shrnutí a závěr :

„Z textu je zřejmá poučenost o problematice i jasný postoj k úloze internetové prezentace v dnešní době. Některé výrazy v textumají „lidovější“ formu, asi proto, že i jazyk programátorů ovlivňuje běžnou mluvu.“

Bc. Denisa Bartošová má zřejmou poučenost o problematice v používání chvatu CTRL+C a CTRL+V. Navíc má tendence k tomu vydávat cizí text za vlastní. Vážím si toho, že používám lidovější jazyk, byl to účel.

Milí čtenáři, má smysl se ještě pitvat v tabulce nad textovým odstavcem? Jen v krátkosti, všimněte si hodnocení a popisu u bodu 10, 8 a 4. Zvláště mne pobavila „originalita“.

A teď mi řekněte, dá se s tím prohřeškem v textu závěru něco dělat? Mám do toho investovat svůj čas? Nemám žádné zkušenosti, ale třeba přítomní studenti ano. Jaké jsou k dispozici opravné prostředky, alespoň v tom to někam nahlásit, prostě z principu…

Sdílet