Hlavní navigace

Názor ke článku Vykrádáním k titulu od treebeard - Ak si to zhrnieme: 1. najväčšou chybou je, že...

 • 17. 5. 2009 11:30

  treebeard (neregistrovaný)

  Ak si to zhrnieme:
  1. najväčšou chybou je, že bakalárska práca typu populárneho článku vôbec vznikla (pod odborným dohľadom!!!) a že bola prijatá.
  2. hlavným porušením zásad citovania bol samotný výber článku Svatopluka Víta, ktorý vôbec nie je zdrojom vhodným na citovanie (nemá charakter vedeckého článku, nie je prvotným zdrojom informácií a sám neobsahuje citácie). Za výber literatúry však čiastočne zodpovedá vedúci bakalárskej práce (to dokonca aj u doktorandov).
  3. Až v treťom rade sa previnila študentka tým, že nezvládla zásady citovania literatúry (nedostatočné odlíšenie citácií, doslovné preberanie textu), v čom ju však opäť mal vedúci usmerniť.
  Preto mi "verejné lynčovanie" pripadá ako príliš veľký trest.