Hlavní navigace

Viz není zkratka, ale sloveso

30. 1. 2013 11:18 (aktualizováno) Petr Krčmář

Po delší době zase nahlédnutí do příruček českého jazyka. Časté problémy způsobuje slovo „viz“ a přitom je tak jednoduché a průhledné.

Právě jsem doeditoval jeden technicky náročný článek a mnohokrát jsem v něm opravoval chybně užité slovo „viz“. Pravděpodobně každý ho zná, ale většina lidí ho užívá naprosto špatně. Celý problém plyne z mechanického užívání bez znalosti významu. „Protože se to tak používá, tak taky napíšu (viz. strana 5) a je to.“

Odhalíme si proto jedno velké tajemství: Viz není zkratka, ale sloveso.

Pro mnohé to asi bude překvapení, ale viz je imperativ (rozkazovací způsob) slovesa vidět. Jeho význam je tedy „pohleď“, „koukni“ nebo „podívej“. Proto se za viz nikdy nepíše tečka, není to zkratka!

Sloveso vidět má v imperativu nepravidelné tvary: viz, vizme, vizte. Stejně jako sloveso vědět: věz, vězme, vězte. Proto tvrdošíjně do každé věty nenarveme „viz“, ale musíme ho časovat podle použité osoby. Pokud oslovujeme skupinu, napíšeme „vizte stranu pět“. V textu se běžně užívá „viz následující kapitolu“ nebo „viz následující kapitola“. Říkáme tím „koukni na další kapitolu“.

Jak prosté. Už tam tu tečku prosím nepište.

Dodatek: Viz. s tečkou také existuje, jde o zkratku latinského videlicet. Užívá se ale jen v angličtině a podobnost s českým viz je čistě náhodná.

Sdílet