Hlavní navigace

Názor ke článku Viz není zkratka, ale sloveso od Quo usque tandem... - Protože se zde rozhořela diskuse, v níž se...

 • 16. 2. 2013 16:18

  Quo usque tandem... (neregistrovaný)

  Protože se zde rozhořela diskuse, v níž se objevují argumenty ze dvou oborů, kterým se trochu věnuji (latiny a češtiny), rád bych se k tomu vyjádřil.

  Latinské slůvku VIDELICET, z něhož je odvozeno anglické VIZ., nemá významově nic společného s VIZ českým. Běžný význam slova VIDELICET je "patrně, zřejmě, zjevno, totiž" atd.; v angličtině VIZ. značí "namely", "that is to say", and "as follows". Co je však důležité, nikdy neslouží k odkazování na nějaká místa v textu (např. stránky). Latina v tomto směru používá VIDE, tj. česky doslovně "podívej se" či "viz", např. vide supra, vide infra, vide paginam V. (podívej se nahoru, podívej se dolů, podívej se na stranu 5), angličtina sloveso "see". Rozhodně se ani v latině, ani v angličtině neobjevuje "videlicet paginam" či "viz. page" ve významu odkazu na nějaké místo v textu.

  Pokud tedy někdo v češtině píše viz. strana/stranu domnívaje se, že se může obhajovat angličtinou či latinou, tak dle mého soudu zkrátka chybuje. Ale budu rád, když mi někdo ukáže nějaký starší kvalitní český text, v němž se "viz." v tomto významu objevuje.

  Proč však píšeme častěji viz a ne vizte? Myslím, že je pozůstatek doby, kdy se čtenáři prostě po staletí tykalo.