Hlavní navigace

False friends: aktuálně je tu velká trafika

28. 11. 2011 18:00 (aktualizováno) Petr Krčmář

Překládat z jednoho jazyka do druhého se může zdát snadné, čekají nás při tom ale nepříjemné špeky, které prověří naši dokonalou znalost obou jazyků.

Většina lidí má pocit, že přeložit kus textu z jednoho jazyka do druhého je hračka. Češtinu jsme přece ve škole měli všichni a (třeba) angličtinu taky. Takže to bude určitě snadné. Pokud to ale opravdu v praxi zkusíte, velmi rychle zjistíte, že správně přeložit a pochopit obsah byť i krátkého textu je někdy oříšek. Můžete se tak lehce dopustit nepříjemné chyby.

Speciálními chytáky jsou takzvaní false friends neboli falešní kamarádi. To jsou dvojice slov, která jsou si v obou jazycích tak podobná, že máme automaticky pocit, že si významově odpovídají. Protože jsou ale falešní, svým obsahem se liší. Velmi často na to narážíme v různých amatérských překladech, titulcích k filmu i na zpravodajských serverech (Root bohužel občas nevyjímaje, proč si to nepřiznat).

Několik příkladů z praxe: Například v prastaré české hře Diktátor pro ZX Spectrum jste si mohli přečíst, že „major Earthquake je v Leftotu“. Nejde samozřejmě o žádného armádního důstojníka, ale o „velké zemětřesení“. (František Fuka upozornil na to, že to ve hře bylo správně. Pardon, paměť selhala.) Podobně můžete slyšet třeba o „generálu Attorneyovi“ (správně státní zástupce) či o jakési „inteligentní službě“ (správně výzvědná služba, třeba CIA, MI5 a podobně).

Abyste se poučili a trochu pobavili, rozhodl jsem se sepsat nejčastější (a některé méně časté) falešné kamarády, abych vás upozornil na to, že ne vše se k sobě hodí tak, jak to na první pohled vypadá.

Actually a aktuálně

Velmi častá chyba a typický příklad falešných kamarádů. Actually je v hovorové angličtině využíváno velmi často, ale neznamená české „aktuálně“ (tedy v tuto chvíli), ale „vlastně“.

Špatný překlad: Aktuálně jsem sem jít nechtěl.

Správně: actually – vlastně; aktuálně – currently

Control a kontrolovat

Jak se vyjádřil Martin Malý: „Tohle je na facku.“ Je to asi nejrozšířenější chyba tohohle druhu. V polovině filmů mají na letištích „kontrolní věže“. Co myslíte, že na nich asi kontrolují? Stejně tak se setkáte se „vzdálenou kontrolou“. Správně jde samozřejmě o řízení a ne kontrolu.

Špatný překlad: Viděl jsem to z kontrolní věže.

Správně: control – řízení, kontrola – check

Poznámka: Existují výjimky, kdy je možné control použít i jako české kontrolovat. Například ve spojení „passport control“ nebo „quality control“.

Virtually a virtuálně

Opět nejde o žádnou virtuální realitu nebo virtualizaci serverů, i když pro tato spojení je možné využít slovo „virtual“. V případě užití jako přídavného jména virtually ale znamená „prakticky“, „fakticky“, „ve skutečnosti“.

Špatný překlad: Mezi veřejností je virtuálně neznámý.

Správně: virtually – prakticky, virtuálně – virtual

Literally a literární

Velmi časté spojení, které je o to horší, že jde prakticky (čili virtually, jak už víme) o pojmy s opačným významem. Anglická varianta totiž znamená „doslova“, což je třeba ve spojení s jazykovými překlady přesný opak toho, když je přeložíme „literárně“.

Špatný překlad: Je to literární génius. (Správně: Je doslova génius.)

Správně: literally – doslova, literární – literary

Engineer a inženýr

Setkáváme se s tím velmi často v inzerátech, které po uchazečích o práci požadují vysokoškolské vzdělání a vy pak zjistíte, že majitel firmy poptával někoho s průmyslovkou. Engineer totiž v angličtině znamená podstatně obecnější pojem přeložitelný jako „strojník“, „technik“, „konstruktér“ či „strojař“. Tedy člověk s technickým vzděláním, spíše praktik než vysokoškolsky vzdělaný teoretik.

Špatný překlad: Inženýři z vývojářské firmy vylepšili pevnost konstrukce.

Správně: engineer – strojař/konstruktér, inženýr (titul) – Master of Science (MSc)

Traffic a trafika

První slovo chybně použité v nesmyslném nadpisu tohoto článku (aktuálně) jsme si už vysvětlili, teď přijde na řadu trafika. On totiž traffic není stánek s novinami a cigaretami, ale „doprava“ ve smyslu pohybu vozidel po silnici.

Špatný překlad: Aktuálně je ta trafika docela velká. (Správně: Vlastně je tu docela hustý provoz.)

Správně: traffic – doprava, trafika – newsstand (US) či newsagent's shop (UK)

Billion a bilión

Typický problém, který potkal snad každého překladatele. Ačkoliv se jedná v obou případech o čísla, označují jiné řády. Česká varianta značí podstatně vyšší hodnoty.

Špatný překlad: Státní dluh je bilión dolarů.

Správně: billion – miliarda (tedy 109), bilión – trillion (tedy 1012)

Host a host

Tady se obě slova nejen podobají, ale jejich zápis je naprosto stejný. Přesto znamenají naprostý opak. Ten anglický pohostí, ten český se pohostit nechá.

Špatný překlad: Ve svém domě byl dobrým hostem.

Správně: host – hostitel, host – guest

Preservative a prezervativ

Chyba, která se v naprosto stejné podobě vyskytuje ve většině evropských jazyků. Od Francie po Litvu a Turecko totiž tohle slovo znamená pánskou ochranu. Jen v angličtině má slovo jiný význam.

Špatný překlad: Abychom dřevo ochránili před termity, použili jsme prezervativ.

Správně: preservative – konzervant, prezervativ – condom

Receipt, recipe a recept

Docela zajímavá je trojkombinace falešných kamarádů s recepty. Každý z nich totiž znamená něco jiného. Zatímco varianta receipt označuje „paragon“ z obchodu, recipe je „recept“ z kuchařky a pokud hledáte „recept“ od lékaře, pak hledejte „prescription“. A pak se v tom má člověk vyznat.

Správně: receipt – paragon, recipe – kuchařský recept, recept od lékaře – prescription

Harassment a harašení

Na konec jsem si nechal příklad, na který mě přivedl Martin Malý. V tomto případě je potíž v tom, že jde o velmi rozšířený omyl, který se už z českého hlediska změnil v synonymum, protože jej všichni používají v novém významu. Podobně jsme slovníky změnili třeba v případě slova alien, které určitě neznamená vetřelec (anglicky intruder s negativním citovým zabarvením), ale neutrální „cizinec“.

Původní české harašení ale znamená hlomozit, rámusit, dělat hluk. Z toho pak rčení „haraší ti ve věži“. Rozhodně nejde o žádné sexuální obtěžování. To jsme z toho udělali až doslovným překladem falešného kamaráda.

Špatný překlad: Obvinila svého šéfa ze sexuálního harašení. (správně obtěžování)

Správně: harassment – obtěžování, harašení – rattle

Další příklady letem světem

Samozřejmě tohle nejsou zdaleka všechny kombinace, budou jich desítky a možná i stovky. Letem světem si ještě vypíšeme některé další, se kterými se můžete setkat.

absolve – zprostit/osvobodit, absolvovat – to graduate
café – kavárna, kafe – coffee
camera – fotoaparát, kamera – recorder
chef – kuchař, šéf – boss
criminal – zločinec, kriminál – prison
curious – zvědavý, kuriózní – rare
eventual – výsledný, eventuální – possible
front – předek, fronta – line/queue
gymnasium – tělocvična, gymnázium – high school
pathetic – zoufalý, patetický – theatrical
sympathetic – soucitný, sympatický – nice
transparent – průhledný, transparent – banner

Sdílet