Hlavní navigace

Názor ke článku Viz není zkratka, ale sloveso od PK13 - [24] Myslím, že to berete nesprávně z opačné...

 • 31. 1. 2013 19:41

  PK13 (neregistrovaný)

  [24] Myslím, že to berete nesprávně z opačné strany (a v této diskuzi nejen vy). Jazykověda, na rozdíl třeba od matematiky, má funkci jen a pouze popisnou, nikolli tvořivou. Podobně jako historie, která popisuje (a pouze popisuje, nikdy netvoří dějiny). Pouze popisuje jazyk , jak ho jeho uživatelé používají.
  Je pravdou, že se snaží vymezit, co je spisovné a co již spisovné není, a tím nastolit nějaká pravidla, aby se lidé napříč republikou v oficiálním styku (např. s úřady) pokud možno jednoznačně domluvili. Nikdy ale není správná cesta na základě (nejen) syntaktických pravidel tvořit nová slova, patvary, a prohlašovat je za spisovná (nebo tvořte si, co jen chcete, ale nesnažte se prosím tyto tvary a spojení prohlašovat za spisnvná). To bychom se pak degradovali na brusiče českého jazyka, což z historické zkušenosti není správná cesta jak se posouvat vpřed.

  Abych neodběhl od tématu úplně, odborný časopis vydávaný ÚJČ Naše řeč (u kterého se myslím široce shodneme, že jde považovat za autoritu), slovo "viz" (v citacích s velkým počátečním písmenem "Viz") úzkostlivě využívá stejným způsobem, jak píše v příspěvku [23] Logik, tedy jako příslovce pojící se s 1. pádem (množného i jednotného čísla).
  Osobně vnímám "viz." jako výše zmíněnou latinskou zkratku (neboť za zkratkami se píše tečka vždy: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=780 a tvořit pro tuto vyjímku vnímám jako větší zlo, než se prostě s mířit s faktem, že tam tu tečku psát budeme :-) ) a "viz" jako příslovce (porovnejte použití se slovy "třeba" anebo "například") odkazující na zdroj/danou část textu, kde najdu bližší informace.