Hlavní navigace

Názor ke článku Viz není zkratka, ale sloveso od Logik - Z Vašeho současného vyjádření opravdu nerozumím, co vlastně...

 • 30. 1. 2013 18:43

  Logik (neregistrovaný)

  Z Vašeho současného vyjádření opravdu nerozumím, co vlastně chcete říci. Zdá se my, že můžete myslet následující varianty a opravdu nechápu, co tím myslíte.

  1) "Viz" v "Viz strana 12" je sloveso.
  1a) ... a v textu užívající zdvořilého plurálu v jednotném čísle (nyní zaveďme...) je to ovšem špatný tvar (správně by bylo vizme).
  - tato možnost je evidentně v rozporu s obvyklým užitím tohoto slova.

  1b) ....a je to správný tvar.
  - IMHO neudržitelný výklad, neboť sloveso vidět se pojí s předmětem ve čtvrtém pádě (zde je ovšem užit pád první) a především se ohýbá dle osoby, což tento tvar nečiní.

  2) Tvar "Viz" v "Viz strana 12" je zkratka,
  2a) ...a píše se bez tečky, protože z zde nahrazuje tečku.
  - Pro tuto možnost mluví mimo výše uvedených argumentů i to, že se "viz" pojí s prvním pádem, stejně jako podobné zkratky, (např. např. :-) nebo tj.).

  2b) ... ale měla by být s tečkou
  - možnost jen pro doplnění, IMHO chybná, protože tečku za viz nahrazuje ono 'z'.

  Mohl byste prosím z niže uvedených vybrat tu, kterou zastáváte a reagovat na argumenty u ní uvedené (popř. pokud jsem se netrefil do žádné, tak napsat možnost vlastní)?

  PS: Ono ve skutečnosti podle mne není správně ani jedna z výše uvedených možností: IMHO v češtině došlo k "fúzi" 1a a 2a do jednoho nového slova, které jest příslovcem, proto také nesklonné a pojí se (stejně jako např. slovo "mimo" či "například") s prvním pádem.
  To, že v češtině k zpříslovcovatění nezřídka dochází lze doložit opět například na slově například (bohužel, bohudík - pozn. to jsou v některém použití i částice).