Hlavní navigace

Názor ke článku Viz není zkratka, ale sloveso od Logik - Pokud použijete slovo viz ve tvaru: "vizte/vizme stranu...

 • 31. 1. 2013 0:28

  Logik (neregistrovaný)

  Pokud použijete slovo viz ve tvaru: "vizte/vizme stranu 22", pak je to opravdu sloveso, nicméně tento tvar je už defakto archaismus (v běžném textu se nevyskytuje, viz google).

  Užití varianty "viz stranu 25", kdy jinak oslovujete čtenáře v plurálu je podle mne (s prominutím) kočkopes. Pokud je to sloveso, pak se má správně skloňovat: tím, že se pojí s předmětem, tak to čtenář vnímá jako normální větu a "otřepe se", proč mu najednou autor tyká.
  Tato varianta vznikla právě podle mne nejhorším "smícháním" latinského a českého viz. To, že to lidem "nejde přes pusu" je vidět i v četnosti na googlu ("viz strana" je více než třicetkrát častější než "viz stranu"). (nepolemizuji s tím, že je to legální, jen podle mne nehezké).

  Užijeme-li spojení "viz strana 22", není podle mne udržitelné viz považovat za sloveso. Slovní druh lze určovat podle morfologických (formálních), syntaktických (funkčních) a sémantických kritérií.
  - morfologicky je viz neohebné, tedy znaky slovesa nesplňuje.
  - syntakticky se nepojí s předmětem, tedy opět nesplňuje znaky slovesa, Syntakticky je zaměnitelný za slova typu "např." či "především", tedy za příslovce.
  - sémanticky má podobný smysl a významovou funkčnost jako "jmenovitě" či "například", tedy opět příslovce (teda, je otázka, jestli to nezařadit k částicím, v tom se příznám zcela jasno nemám). Rozhodně ale nemá význam imperativu: nejde ani o výzvu k činnosti - natož o žádost nebo rozkaz. Jde čistě o upřesnění pro čtenáře, kde v případě potřeby najde podrobnosti; přitom se ve skutečnosti neočekává, že čtenář "výzvu" uposlechne, přeruší čtení a nalistuje odkazovanou stranu.

  Tak jak to může být sloveso, když ani podle jednoho kritéria, podle kterého se slovní druhy určují, o sloveso nejde??? Argumentace historií je dosti pochybná: konverze slovního druhu je naprosto přirozený druh a tedy rozhodně neplatí, že jednou sloveso, navždy sloveso.


  Stejnětak je podle mne neudržitelné tvrdit, že jde o stejné české slovo, jako viz ve smyslu imperativu od vidět. U slov není tak pevná kategorizace, jako u slovních druhů, nicméně jsem ukázal, že viz má jak jinou sémantiku, tak i morfologii. Jde tedy podle mne zcela jasně o slova dvě. Je jen otázka, zdali jde o polysémii (tj. slovo se vyvinulo primárně ze zmíněného slovesa), nebo o homonomii (to by byla v případě upravení latinské zkratky do češtiny). Ale to je jen akademická debata, protože, to, že jde o jiné slovo než sloveso vidět je podle mne zcela zřejmé.