Hlavní navigace

OpenAIM aneb ICQ vrací úder

23. 4. 2008 12:44 (aktualizováno) Svatopluk Vít

Narazil jsem na zajímavost – firma AOL, což je provozovatel u nás tak populární sítě ICQ, se otevírá klientům třetích stran. Končí tak dohady o tom, zda je nějaký klient nabízející chatování po ICQ legální či ne. Doba se mění a pokud se nepřizpůsobíte, může se stát, že upadnete v zapomnění.

Pokud se podíváte na stránku AOL Developer Network, najdete tam docela dost informací o tom, jak naprogramovat svého vlastního klienta. K dispozici je podrobná dokumentace protokolu OSCAR, můžete mít i AIM SDK. Prostě takový obyčejný open source projekt.
Má to drobnou vadu na kráse, ale zase to není až tak nepoužitelné. Jako jednu z prvních jsem začal číst stránku Terms and Conditions, tedy pravidla, kterými se jako vývojář klientského programu musím řídit. Nečetl jsem podrobně licenci, spíše jsem se zastavil u jiných podmínek (i když věřím, že licence má také nějaké háčky). Mně spíše zaujala nutnost implementovat jisté funkce do svého klienta. Abyste mohli program vytvořit, musíte si vybrat 2 z pěti možností :
1) Reklama
2) Buddy Info
3) Expressions a Buddy icons
4) Startovací stránka
5) AIM nástrojová lišta

A teď podrobněji :

Reklama

Implementace okna zobrazujícího reklamu se skriptem od AOL v rozměrech :

  • 728×90
  • 300×250
  • 180×150
  • 120×90

Odměnou vám může být to, že se můžete podílet na ziscích z reklamy. Dosti podstatná podmínka je, že pokud váš program bude používat ve špice více než 100 000 lidí, musíte reklamu implementovat automaticky jako jednu ze dvou vámi vybraných funkcí.

Buddy Info

Tato funkce je prý velmi oblíbena a slouží k zobrazování informací o uživateli jako je stav jeho připojení nebo AIM profil a tyto informace musí být zobrazitelné na jedno kliknutí.

Expressions a Buddy list

Tohle je jakási obdoba uživatelských stránek, je zde možno stahovat si nové obrázky, ikony atd. Opět je podmínkou přístup na jeden klik (odkaz nebo tlačítko). Buddy list by měl být seznam vlastních kontaktů.

Startovací stránka

Po spuštění vaší aplikace se musí objevit příslušná startovací stránka. Je však možné do nastavení přidat funkci, která zobrazení Startovací stránky po startu klienta zakáže, musíte však přidat jednoduchou možnost stránku zase zapnout.

AIM Nástrojová lišta

jedná se o samostatnou aplikaci, která implementuje lištu s odkazy na různé stránky, služby atd. Stačí implementovat možnost instalace lišty do vašeho instalátoru aplikace. Problém je, že je to EXE soubor, tudíž WIN záležitost, v Linuxu nepoužitelné.

A teď si to vše shrňme :

  • bude možné vytvořit kecálka pro ICQ síť i v Linuxu (oficiálně), protokol je popsán
  • musíte implementovat 2 ze 4 funkcí (pátou nepočítám, neboť se jedná o Win kód)
  • pokud budete mít hodně uživatelů, musíte mít reklamu

A jak se podle mne zachovají vývojáři? Jednoduše – pravděpodobně začnou vyvíjet programy, které budou schopny využívat ICQ síť a pravděpodobně implementují druhou, třetí nebo čtvrtou možnost. Možnost číslo 1 až následně. To zní celkem zajímavě.

A jak se zachová AOL? Podle mne začne hon na klienty používající ICQ bez implementace OpenAIM. V podstatě je to docela chytré řešení, neboť podmínky ICQ licence byly v některých chvílích obecné a nikdo si nic nedělal z jejich nedodržování, protože se objevovaly názory, že by to pro ICQ znamenalo smrt, pokud by AOL začala dbát na dodržování podmínek. Teď získala AOL do ruky mocný nástroj, který je jasně definován a je pravděpodobné, že jej programy typu Pidgin nebo QIP implementují.

Více méně AOL připravila jakýsi postup pro to, jak schvalovat klienty, umožnit nezávislým vývojářům svobodně vyvíjet a zároveň mít vše pod kontrolou. Myslím si, že později budou následovat kroky, které prostě znemožní fungování „necertifikovaných“ klientů. Takže uvidíme, kdo bude v Linuxu první…

Každopádně to znamená, že ICQ podmínky budou nyní jasněji definovány. V konečném důsledku to koncové uživatele asi moc nezajímá, vývojáři to však budo mít jiné. Budou se moci dostat k protokolu a napsat klienta s podporou ze strany AOL. Otázkou je, zda bude poptávka, podmínky se mohou jevit docela striktně.

Stále ještě zůstává (pro mne) tajemstvím, co je vše v licenci popsáno, podrobněji jsem to ještě nezkoumal.

Sdílet