Hlavní navigace

Názor ke článku OpenAIM aneb ICQ vrací úder od Saboter - [38,39] A jaký máte důvod ho nepoužít? Chtěl...

  • 8. 6. 2008 8:28

    Saboter (neregistrovaný)

    [38,39] A jaký máte důvod ho nepoužít? Chtěl bych slyšet konkrétní námitky proti použití XML právě v tomto případě.

    Binární formáty - pěkně děkuji. Když se v protokolu objeví nutnost načítat datový typ, který v daném jazyce přímo neexistuje. A to už vůbec nemluvím o situacích, kdy jedna ze stran implementujících protokol udělá chybu. Představte si například situaci, kdy odesílatel vynechá jeden byte někde uprostřed zprávy. Jak se taková chyba v binárním formátu projeví? Jak se projeví v XML? Ve kterém z formátů rychleji pochopíte, co se stalo?

    Pokud někoho trápí velikost přenesených dat, komprese přenášeného xml obsahu tento požadavek vyřeší podle mého názoru docela dobře.