Hlavní navigace

Pleteme si: pojmové dvojice, které nejčastěji zaměňujeme

16. 11. 2020 12:59 (aktualizováno) Petr Krčmář

Velmi často se setkávám s nesprávným užitím některých slov. Často se nám pletou s podobnými slovy, která mají ale úplně jiný význam. Pojďme si v tom udělat pořádek.

Už Jára Cimrman napsal ve starobinci příručku „Pleteme si“, což je slovníček pojmových dvojic, které člověk k stáru nejčastěji zaměňuje. Jako příklady lze uvést dvojice kompost–kompot, faktura–fraktura, sadař–sadista, žebrák–Točník a podobně.

O falešných kamarádech, tedy podobných slovech s jiným významem, mezi češtinou a angličtinou jsem tu psal před lety. V češtině se ale také vyskytuje celá řada podobných slov, která ale mají jiný význam a lidé je často zaměňují. Pár příkladů, na které jsem v praxi narazil.

Odcizit × zcizit

Odcizit znamená ukrást. Zcizit je právnický pojem, který znamená zánik vlastnického práva. Opakem tohoto pojmu je nabytí.

Špatně: Zloděj zcizil nový automobil.

Správně: Zloděj odcizil nový automobil.

Efektní × efektivní

Efektní znamená vyvolávající překvapivý dojem. Efektivní znamená účinný

Špatně: Už jeho vstup na jeviště byl efektivní.

Správně: Už jeho vstup na jeviště byl efektní.

Zmatený × zmatečný

Zmatený znamená chaotický. Zmatečný je opět právnický pojem znamenající neplatný.

Špatně: Jeho projev byl úplně zmatečný.

Správně: Jeho projev byl úplně zmatený.

Standardní × standarta

Standardní znamená odpovídající zvyklostem. Standarta je označení vlajky, nejčastěji prezidentské.

Špatně: Tenhle postup je úplně standartní.

Správně: Tenhle postup je úplně standardní.

Kapitálky × verzálky

Kapitálky jsou způsob zvýraznění písma, podobně jako třeba kurzíva nebo tučné písmo. Mají sice tvar velkých písmen, ale rozlišují výšku podle toho, zda reprezentují malé či velké písmeno. Verzálky je jen cizí název pro velká písmena. Těm malým se naopak říká minusky.

Špatně: TOTO jsou kapitálky.

Správně: TOTO jsou verzálky.

Prezenční × prezentační

Prezenční znamená přítomný na daném místě. Prezentační znamená ukázkový, výkladový.

Špatně: V kapsách sedadel je časopis Žlutý, což je náš prezenční časopis.

Správně: V kapsách sedadel je časopis Žlutý, což je náš prezentační časopis.

Autentizace × autorizace

Autentizace znamená ověření identity, přihlášení. Autorizace je udělení oprávnění pro určitou činnost.

Špatně: Autorizoval jsem se do banky a autentizoval jsem platbu.

Správně: Autentizoval jsem se do banky a autorizoval jsem platbu.

Odmítnout × zamítnout

Odmítnout znamená vůbec se danou věcí nezabývat. Zamítnout proti tomu znamená věc prošetřit a rozhodnout v neprospěch navrhovatele. Obvykle se objevuje v souvislosti s vedením soudního řízení.

Špatně: Vrchní soud odmítl zrušení paragrafů v zákoně.

Správně: Vrchní soud zamítl zrušení paragrafů v zákoně.

Hold × holt

Hold znamená pocta. Holt znamená prostě, zkrátka.

Špatně: Hold jsme mu vzdali holt.

Správně: Holt jsme mu vzdali hold.

Typ × tip

Typ znamená druh věcí s určitými vlastnostmi. Tip znamená doporučení nebo odhad.

Špatně: Dal mi typ na správný tip.

Správně: Dal mi tip na správný typ.

Pokud máte další podobné dvojice, napište je do diskuse, rád je sem přidám.

Sdílet