Hlavní navigace

Vykrádáním k titulu - závěrečná zpráva

20. 10. 2009 15:50 (aktualizováno) Svatopluk Vít

Před více než pěti měsíci jsem zde na rootu (a jak jsem nakonec zjistil nejenom zde) způsobil takové malé zemětřesení. Můj zápisek Vykrádáním k titulu , který popisoval případ opsané bakalářské práce, si přečetlo spousta lidí a objevilo se pod ním více než 400 reakcí. Poté, co jsem se pídil po vyjádření představitelů školy, se jistě mnoho z vás ptalo, jak to dopadlo.

Tento případ se ve světle událostí popisovaných na PF ZČU (viz třeba zpravodajství na idnes.cz) jeví jako malichernost, problém je v tom, že se týká mé osoby. V rychlosti vše shrnu takto :

– studentka MU Brno, pedagogické fakulty, odevzdala v květnu 2008 bakalářskou práci nazvanou Redakční systém Joomla!.

– po jejím pročtení jsem zjistil, že na můj vkus obsahuje příliš mnoho citací, často přes několik stran. Podstatná část citací je na mnou napsané a publikované články. Pokud se do práce podíváte zjistíte, že vše se tváří jako citace, tedy v souladu se zaběhnutým pravidlem, dle dalšího zkoumání však citace nejsou úplně v pořádku (zvláště při porovnání s interními pravidly MU).

– fakt, který nelze přehlédnout, je část závěr, kde citace není uvedena vůbec, ačkoliv se nejedná o původní text.

Další podrobnosti v původním článku. Tento zápisek vznikl proto, aby celou záležitost uzavřel a sesumarizoval další dění. Na MU jsem poslal mail, dostal jsem kontakt na tiskovou mluvčí a ta se mi ozvala zpět s tím, že až se vše prošetří, ozvou se mi zpět. Protože jsem byl netrpělivý (zvláště poté, co se začalo mluvit o problémech ZČU a její FP) a ozval se ještě jednou, zda již není nějaký výsledek šetření. Mám výsledek.

Shrňme to :

  • Ozvala se sama autorka diskutované práce a vyjádřila se tak, že se velmi omlouvá za to, že necitovala správně a že z její strany šlo o přehlédnutí faktu, že v závěru není citace. Navíc zmínila i fakt, že jsem nepochopil smysl její práce – hlavním cílem bylo vytvoření internetových stránek joomlanavod.ic.cz, zmiňovaná BP je již jen jakýmsi završením celého procesu.

Příspěvek číslo 31 u původního článku :Dobrý den, pane Svatopluku Víte, mrzí mě, že jste to zde začal takhle rozpitvávat, ale co už. Již jsem Vám poslala omluvný mail za zapomenutou citaci v závěru práce, je to moje pochybení, nebylo to úmyslně, použitá literatura ho obsahuje. Každopádně jste zcela nepochopil smysl mé bakalářské práce, která je především ve vytvoření webových stránek o Joomle http://www.joomlanavod.cz a ne zde zmíněná bakalářská práce, která je spíše jen úvod do problematiky celé Joomly pro zcela neznalé uživatele. Hlavní bakalářskou prací byl projekt joomlanavod.cz. Každopádně v žádném případě nebylo účelem vydávat Vaše slova za svoje. Ještě jednou se velmi omlouvám.“

Příspěvek číslo 180 u původního článku : Koukám, pěkná diskuze.. Hmm, ale stále zde plno lidí nechápe, až na pár vyjímek, že hlavní částí bakalářské práce byl www projekt, který by měl a má pomoci novým i stávajícím uživatelům Joomly. Nestrávila jsem s tím jen víkend, jak tu někdo psal, je to projekt, kterým jsem se zabývala a stále zabývám. Plno lidem jsem pomohla Joomlu nainstalovat, upravit a pochopit, nevydělávám na tom, je to jen pro moji vlastní "zábavu“, protože mám Joomlu ráda. O to víc mě to mrzí.. Svaťase jsem si vážila jako odborníka v Joomle a pod., ale asi nesnese, že není sám, koho Joomla zajímá. Ale to jedno, já jeho osobu řešit raději nechci.

Všem děkuji za podporu, u ostatních pomlčím.
Přeji pěkný den.
Denisa Bartošová"

Navíc přišel i omluvný mail v duchu příspěvku 31.

Poznámka pod čarou (bez čáry) :

Z daných příspěvků a mailů vidíte, že celá omluva a vyjasnění ze strany autorky BP spočívá v tom, že se omlouvá za chybějící citaci. Chybí mi to, že by se objevila nějaká sebereflexe v tom smyslu, že takto se s BP nepracuje.

  • Mám oficiální reakci tiskové mluvčí a děkana Pedagogické fakulty MU. Pokud vypíchnu hlavní body, dostanu se k tomu, že autorka práce již není studentkou návazného magisterského studia. Oficiální vyjádření školy se točí kolem toho, že bojovat s plagiátorstvím je běh na dlouhé tratě, protože to v dnešní době není snadné. Výsledkem jsou tyto přehmaty, ale byl jsem ujištěn, že se jedná o jednotky prací. Proto jsou práce k dispozici veřejně, aby bylo možno zasáhnout, jako v tomto případě. Je to dáno hlavně tím, že systém porovnává práce zveřejněné v rámci MU, na internet je krátký. Jedná se o pochybení bývalé studentky. Tento případ zároveň přispěl ke zkvalitnění všech interních procesů, které do budoucna mají podobným excesům zabránit.

K volnému prostudování ponechám odpověď zde. V textu najdete i text mého mailu na pana děkana.

Po přečtení jsem však nabyl dojmu, že celá záležitost byla vyřešena tím, že studentka už není studentkou a to je vše. Žádná zmínka o pochybení ze strany MU (tedy krom toho, že plagiátorství nelze zjistit, pokud neznáte zdrojový text, který byl použit v plagiátu.). Poslal jsem ještě jeden mail a i na něj mi přišla odpověď. Odpovědi pana děkana jsou tučným. Text najdete zde (opět v PDF, vykopírované z mailu). Věnujte oběma dokumentům trochu pozornosti, pro další čtení zápisku budou podstatné.

Poznámka pod čarou (bez čáry) :

Dovolím si malé shrnutí faktů z reakce pana děkana. V podstatě se mu celá záležitost nelíbí, tak jako mně. Plagiátorství nelze zabránit, ale oni dělají vše pro to, aby se tyto případy řešily, což je vlastně i toto. Práce je sice rok stará, přesto se na ní přišlo. Vyřešilo se to ukončením studia autorky. Za všechno může ona a pan děkan má pravdu.

Zajímavější je však to, že tak zkušení vyučující nepřišli v její práci na nic zvláštního. Plagiátorství nemohli odhalit (práci neznali a tak to prostě je, stejně se to ale provalilo). Jenže pak je zde několik dalších nejasností, ba přímo důkazů, že ta práce úplně nesplňuje interní požadavky, ale přesto je hodnocena velmi dobře.

Pokud se podíváte do prvního dokumentu, vypíchnu z něj tento text :

">> Osobně si

>> však myslím, že citace obvykle slouží k tomu, že se použije pár vět, >> maximálně odstavec. Trochu se mi příčí představa použití >> mnohastránkového textu, jako v tomto případě.

S Vaším názorem na nepřiměřený rozsah citovaného textu plně souhlasím. Naši studenti jsou na správné způsoby před psaním práce jednoznačně instruováni. Naše bývalá studentka tato pravidla porušila."

Takže si to zopakujme – citace nejsou v pořádku, pravidla porušila. A v druhém dokumentu najdete toto :

Méně si mi však chce věřit tomu, že se nikdo nepozastavil (a mám na mysli oponenta či snad vedoucího práce) nad faktem, že se v textu nacházejí citace táhnoucí se přes několik stran. To je v těchto pracích běžné? 

Běžné to ve všech oborech není. Máme ale na fakultě všechny možné obory (sám jsem fyzik, ne výtvarník), zvyklosti mohou být trochu různé – třeba v literatuře může být funkčně citován velký kus textu. Zde nevidím zásadní problém práce. Bakalářská práce je, na rozdíl od diplomové obvykle prací kompilační.

A pokud ne, proč na to nikdo z komise ani vedoucí práce nepoukázali tím, že by příslušnou práci k obhajobě nepřipustili? Znovu opakuji, že po přečtení posudku oponenta jsem nabyl dojmu, že práci prostě nečetl (posudek oponenta je veřejně přístupný, posudek vedoucího práce nikoliv. Pokud je zde tj. u vedoucího práce nějaká připomínka, omlouvám se). 

U obhajoby jsem osobně nebyl. Věřím, že byla náročná a objektivní. Právě obhajoba je tím správným sítem. Pokud jsou jakékoliv pochybnosti o kvalitě práce (včetně míry citací), právě náročná obahajoba musí vše vyjasnit. Např. může zjistit, že práci napsal někdo jiný, což protiplagiátorský program neodhalí. Zkvalitnění obhajob je naše silná a možná hlavní zbraň proti nepoctivým studentům."

Takže když to shrnu, citace jsou v pořádku. Když by pan děkan přiznal, že nejsou v pořádku, vrhlo by to na komisi špatné světlo. Jenže v prvním dokumentu řekl, že citace nejsou v pořádku, protože studentka porušila pravidla. Znamená to, že když porušila pravidla, není to tak velký prohřešek a práci obhájila? Nebudu to dále rozvíjet, jen si vzpomenu na to rčení o tom, jak se vlk nažral a koza zůstala celá. Za všechno může studentka a její jednání bylo posouzeno a vyvozeny patřičné důsledky. To je vše.

Vše je vyřešeno, mám ale na jazyku trochu pachuti.

Sdílet