Hlavní navigace

Názor ke článku Vykrádáním k titulu - závěrečná zpráva od Marian Ganišin - Na základě jiné soukromé debaty se velice nerad...

  • 22. 10. 2009 19:57

    Marian Ganišin (neregistrovaný) 83.240.23.---

    Na základě jiné soukromé debaty se velice nerad musím zastat mladé bakalářky i školy. :-( Tímto způsobem jde titul zcela legitimně získat a není na místě se tomu divit. Akademické tituly uděluje vysoká škola absolventům akreditovaného studijního programu po státní závěrečné zkoušce, přičemž obsah studijního programu a podmínky jeho úspěšného absolvování stanoví škola (vypracování bakalářské práce navíc nemusí být nezbytnou podmínkou pro přidělení titulu Bc.), která jej předkládá akreditační komisi ke schválení. A jak řekl pan děkan, náročná a objektivní obhajoba jistojistě bezpečně rozprášila veškeré případné pochyby o kvalitě práce a učinila tak nápravu možného porušení interních pravidel. Jestli si někdo myslí, že bakalářská práce takto nemá vypadat, mýlí se, bakalářská práce může vypadat jakkoli, je jen věcí školy, za co udělí titul.

    Už to kdosi moudrý zmiňoval, že by se měli lidé hodnotit podle dovedeností a nikoli podle dosaženého titulu. :-)