Hlavní navigace

PHP a XML: recenze nové knihy Jiřího Koska

12. 11. 2009 0:22 (aktualizováno) Martin Hassman

Jiří Kosek napsal po delší odmlce (9 let) další knihu. Jmenuje se PHP a XML, nepřímo navazuje na jeho původní knihu o PHP a zaměřuje se na práci s XML. Autor se XML věnuje již od jeho vzniku (pozn.: celou knihu napsal ve formátu XML – DocBook) a patří mezi naše přední odborníky na XML. To samo o sobě jeho knize dává jakousi auru („Když to tak napsal Jiří Kosek, musí to být pravda.“) a recenzentovi povinnost knihu měřit přísným metrem.

Již na první pohled zjistíme, že kniha je více o XML než o PHP. Většina knihy se zaměřuje na popis práce s XML (ať již na klasické zpracování a vytváření XML souborů, návrh vlastních formátů a jejich validace, transformaci mezi XML formáty a také na používání webových služeb a AJAXu) a menší část knihy je opravdu o tom, jak tyto poznatky používat v prostředí PHP.  To bylo pravděpodobně nezbytné – prostý popis funkcí pro práci s XML v PHP by na samostatnou knihu asi nestačil.

Zmíněné rozčlenění také částečně předurčuje čtenáře knihy. Typičtí čtenáři této knihy by již měli umět vytvářet jednoduché nebo i složitější skripty v PHP, naopak o XML neví nic nebo jen málo. Knihu mohou číst i další čtenáři, ale těm výše zmíněným se kniha zavděčí nejvíc.

Autor se v popisu zaměřuje i na ty části PHP, které s XML sice nesouvisí, ale jsou pro práci s ním prakticky nezbytné. Jedná se hlavně o kapitolu o Unicode, která detailně rozebírá problémy práce s Unicode v PHP a postupy, jak tyto problémy řešit. Tento praktický přístup čtenáře provází celou knihou. Implementace XML v PHP totiž obsahuje (kromě již zmíněné práce s Unicode) řadu problémů, které je potřeba nějak obcházet. Autor tyto problémy rozebírá a radí čtenářům, jak si s nimi poradit. Čtenář tedy po přečtení knihy neskončí jen se sadou teoretických znalostí, ale je opravdu připraven do praxe.

Kniha je zaměřena na PHP 5.2. Jen pár měsíců před jejím vydáním vyšla verze PHP 5.3, ovšem autor slibuje funkčnost i v dalších blízkých verzích PHP. Tuto funkčnost jsem neověřoval, ovšem není mi známo nic, co by bránilo postupům z knihy fungovat v PHP 5.3.

Co lze knize vytknout

  • Kapitola o XMLReaderu je na můj vkus příliš stručná. Na rozdíl od popisu ostatních rozhraní v knize jsem si musel otevřít dokumentaci PHP, abych si používání XMLReaderu ujasnil.
  • Konzistence: míchání zápisu JavaScript vs. Javascript nebo názvu třídy xsltprocessor vs. XSLTProcessor
  • Screenshoty v kapitole 8 jsou nepřehledné. Ukazují nástroj pro ladění jazyka XPath, ovšem pouze opravdu dobrý pozorovatel si všimne, že v XML zobrazeném na screenshotech jsou schovány jakési tečky, které označující XPathem právě vybrané tagy.
  • Ke knize jsou sice dostupné zdrojové kódy příkladů, ovšem na jejich existenci je čtenář upozorněn poměrně nenápadně uvnitř předmluvy autora. Nenaleznete je ani na webu nakladatelství Grada.  Doporučil bych nějaké výraznější upozornění. Je přeci jen škoda trestat čtenáře, kteří předmluvy přeskakují.
  • V knize mi místy chyběly komplexnější příklady. Uvedené příklady jsou sice dostatečné k základnímu pochopení jednotlivých funkcí, ovšem již první praktická úloha, kterou bude vývojář muset řešit, bude pravděpodobně komplexnější než všechny příklady. Myslím, že 1–3 komplexní příklady by kniha unesla a čtenáři ocenili (to je ovšem problém většiny obdobných knih).
  • A nemohu opomenout design obálky. Ať již fotografie spadaného listí vypadá jakkoliv pěkně, v oblasti IT knih jsme přeci jen zvyklí na poněkud jiný design. Při vkládání knihy PHP a XML do mé programátorské knihovničky jsem si nebyl jistý, zda náhodou nezakládám novou sekci s názvem Práce na zahrádce.

V knize sice najdeme překlepy a tiskové chyby, ovšem je jich relativně málo (nebudu vás zde trápit jejich výčtem, zaslal jsem jej autorovi) a jejich počet je zřetelně menší než je dnes u publikací zvykem.

Celkové hodnocení: 90 %

Zmíněné nedostatky nejsou totiž nijak zásadní. Kvalita knihy bezpochyby výrazně přesahuje průměr, na který jsme u nás zvyklí. A myslím, že se kniha, podobně jako se tomu stalo u některých předchozích knih autora, zařadí na přední místa žebříčku českých publikací věnovaných programování.

Údaje o knize

Autor: Jiří Kosek
Název: PHP a XML
ISBN: 978–80–247–1116–4
Rozsah: 368 stran
Vydala: Grada

Rok vydání: 2009
K dostání za : okolo 260,–

Sdílet