Hlavní navigace

Vagína, nové logo VŠCHT

24. 4. 2008 15:17 (aktualizováno) Martin Hassman

Dnešním světem hýbá marketing. Toho si všimly i vysoké školy a hledají pro sebe co nejlepší image. Součástí image je i školní logo.

Proto se staré logo, které je uznávané, ale marketingově nevhodné, zahodí a nahradí logem novým – moderním. V roce 2003 ke změně loga došlo i na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Ovšem s drobným nedopatřením.

Malý problém velkého loga

Problém jsem objevil teprve nedávno. Když jsme vymýšleli nový design pro školní telefonní seznam, dělal jsem si malý průzkum, co vše lze vidět v našem školním logu, kterým je alchymistická křivule.

Logo VSCHT Praha

Šokující výsledek

Několik zaměstnanců školy (z řad obojího pohlaví) mne upozornilo, že stačí naše logo otočit o 180 stupňů a získáme obrázek z hodin biologie dobře známý – vagínu.

Otocene logo VSCHT Praha

Další pokusy tento fakt jen potvrdily. Každý, komu jsem logo vzhůru nohama ukázal, v něm vagínu uviděl. Nepředpokládám, že by tomu u vás bylo jinak.

Jsme tedy vysoká škola mající v logu ženský pohlavní orgán, navíc postavený na hlavu.

Nezaměnitelné a snadno zapamatovatelné logo

Já jsem tak konečně pochopil tolik deklarované výhody našeho nového loga, pro zajímavost některé cituji (plné znění je dostupné na intranetu VŠCHT Praha):

  Nový logotyp je moderní ve všech svých atributech, které dnešní okolnosti
  vyžadují, to je:
   * dynamické grafické řešení
   * nezaměnitelnost
   * snadná zapamatovatelnost

Ano, všechny tyto body symbol vagíny beze zbytku splňuje a já za to autorovi našeho neortodoxního loga, panu Jaroslavu Pekárkovi, skládám svůj hold.

Souhlasit s orgány školy musím i v dalším bodě (cituji ze stejného dokumentu):

  Rozhodnutí o nahrazení starého loga novým bylo o to jednodušší,
  ... že tradice jeho používání byla velmi krátká, nejednotná a
  povědomí veřejnosti o něm prakticky nulové.

Pevně věřím, že povědomí veřejnosti o logu s vagínou je již dávno větší, než tomu tak bylo u původního loga, na kterém byla baňka s uhlovodíkovou sloučeninou zvanou Adamantan.

Stare logo VSCHT Praha

Zatímco Adamantan na původním logu neodborník identifikovat nedokáže, symbol vagíny je přístupný i laikům. Marketingový bůh spokojeně kyne.

Plzeň s nekonečně velkou potencí

Při svém dalším pátrání jsem zjistil, že nejsme jedinou vysokou školou mající v logu pohlavní ústrojí. Podívejme se detailněji na nové školní logo ZČU z roku 2005, které komentuje Lukáš Bartoň:

Logo ZČÚ

  Jak můžete vidět na malém i velkém znaku ČR lev není nijak deformovaný.
  Kdežto univerzitní lev se zdál být vykastrován. Ne jeden hlas na toto
  upozorňoval a žádal nápravu. Ozývali se i tací, kteří žádali dokonce o větší
  rozměry než má lev republikový. Prý ať je vidět, že Západočeská univerzita má
  daleko větší potenci než sama republika. Ať tak či onak, grafik vyřešil tento
  problém po svém. Černý lev má svou pýchu bílou, splývající pak s pozadím.
  Že by potence ZČU neznala hranic?

Logo ZČU - penis

A tak Západočeská univerzita v Plzni má ve svém logu pohlavní orgán mužský, kol kterého je nakreslen lev. Ovšem musíme připustit, že chemici jsou odvážnější, protože ti si do svého loga umístíli ženský orgán samotný.

A co na to studenti?

Zajímavá by byla studie, jak velký vliv má logo školy na složení přihlášených studentů. Zatímco já bych laicky předpokládal, že ke studiu na škole s vagínou v logu budou více motivováni chlapci, máme na VŠCHT Praha okolo 50% dívek. Bohužel neznám zastoupení pohlaví na ZČU (znáte-li, podělte se s námi). Najdeme zde korelaci?

Úsměv zaslaný z Pardubic

Nové logo si v roce 2004 zvolilaUniverzita Pardubice. Dle oficiálních dokumentů na něm má být vidět kůň.

Logo Univerzity Pardubice

Nenalezl jsem ho v něm ani já, ani univerzitní studenti; ti v něm ovšem nalezli nepovedený smajlík, viz článek z lokální přílohy novin, na kterém najdete fotografii jedné takové studentské analýzy:

Článek o logu Univerzity Pardubice

A co vy?

Nu a co vidíte ve vašem školním logu vy? Věřím, že i loga dalších škol jak našich, tak zahraničních jsou spojená s rozličnými více či méně známými historkami. Pochlubíte se?

Článek se dočkal svého pokračování: Tradice školního loga VŠCHT Praha

Když se podívám na logo VŠCHT Praha, vidím v něm:

Sdílet