Hlavní navigace

Mocný AJAX nebo Ajax mocný?

16. 7. 2009 14:36 (aktualizováno) Martin Hassman

Říká se, že o AJAXu se prvně zmínil ve svém článku Jesse James Garrett v roce 2005. Mnozí z vás s tím jistě budou souhlasit, ovšem řecký básník Homér by nejspíš protestoval.

Oháněl by se svým eposem Illias popisujícím Trojskou válku, mezi jejíž hlavní hrdiny vedle Heleny, Parida a Hectora na jedné straně, stál na druhé straně vedle mocného bojovníka Achillea i jeho přítel Ajax, král ostrova Salamis. (V nedávném filmovém zpracování jej ztvárnil Tyler Mane.)

Nesouhlasil by ostatně ani další antický velikán Sofokles, který o webové technologii s názvem Ajax napsal celou divadelní hru (její text v originále s doplněnými poznámkami a jeho překlad na Wikisource).

Ajaxe pak najdeme v řadě odvozených děl, např. v knize Black Ships Before Troy, ve které je vyobrazen na následujícím obrázku (ten stojící vlevo, napravo pod leží štítem se chránící Hector):

Tentýž souboj ve filmové podobě, kde Ajax láme kopí, které do něj Hector zabodl (filmu moc neveřte, Ajax ten souboj nakonec přežil):

[youtube VtceDJN3XrM]

A není divu, že je Ajax dnes, tak úspěšný, podívejte se na jeho předky a řekněte sami – kdo z vás to má?

Předkové Ajaxe

A aby to nebylo tak jednoduché, nepleťte si Ajaxe, který se zúčastnil Trojské války po boku Achillea, a na sklonku života spáchal sebevraždu, s Ajaxem malým, který se také zúčastnil Trojské války, ale následně byl zabit Poseidonem, o čemž najdete mj. zmínku z Odyssee.

Víte snad o jiné webové technologii s tak honosným názvem, která má pokrevní spojení se samotným Diem?

Sdílet