Hlavní navigace

Plaxo radí jak na rychlejší JavaScript

24. 4. 2008 13:19 (aktualizováno) Martin Hassman

Joseph SmarrPlaxo (jeden z rychle se rozvíjejících sociálních serverů) měl přednášku na téma High-Performance JavaScript: Why Everything You've Been Taught is Wrong.

Je vždy zajímavé poslechnout si téma zpracované od někoho, kdo mu právě věnoval několik měsíců. Pro ukázku vybírám pár zajímavých bodů z přednášky. Některé jsou pro mne překvapující, ale předpokládám, že Joseph po té rychlostní optimalizaci celého Plaxa ví, co tvrdí:

  • Minimize dependency on third-party library code
  • Draw UI as late as possible
  • Put CSS at the top of your page and JS at the bottom
  • Load / draw your app in stages (lazy, on-demand)
  • Use onmousedown instead of onclick (~100msec faster!)
  • Avoid DOM manipulation; use innerHTML and array.join("")
  • Do DOM manipulation off-DOM, then re-insert at the end
  • Profile like crazy
  • Firebug is your friend

Pokud vás téma zajímá, projděte si slidy z přednášky, vážnější zájemci mohou zhlédnout video (v první třetině se Joseph soustředí na představení webu Plaxo, tu můžete přeskočit, rychlostní optimalizace přijde na řadu hned po té).

(via mykzilla)

Sdílet