Hlavní navigace

Blokování domén: co přesně to znamená?

2. 11. 2011 13:11 Petr Krčmář

Domény s koncovkou .cz mají nová pravidla. Podle nich je možné komukoliv jednoduše „zablokovat doménu“. Zní to děsivě, proto jsem zjišťoval víc.

CZ.NIC změnil pravidla pro držitele domén a mimo jiné zjednodušil možnost zablokování domény. Dříve bylo možné blokovat doménu jen na základě soudu, dnes k tomu stačí potvrzení o běžící žalobě. Blokace může trvat maximálně čtyři měsíce a pak ji může případně prodloužit soud pomocí předběžného rozhodnutí.

Samozřejmě jsem hned zpozorněl a položil jsem si otázku: „Znamená to, že můžu zažalovat nějakou firmu a na základě této akce jí pak CZ.NIC zablokuje doménu a na několik měsíců jí tak zablokuje činnost?“ Pokud je to tak, pak by to mohlo být pro řadu subjektů naprosto likvidační. Bylo mi to krajně podezřelé, proto jsem se obrátil rovnou na CZ.NIC s žádostí o vysvětlení.

Před chvílí dorazila poměrně obsáhlá odpověď, která vše vyjasnila. Klíčová je definice pojmu „blokace domény“. Ten totiž neznamená, že doména přestane fungovat, ale zablokuje se jen možnost jejího převodu na jiného vlastníka. Blokací se rozumí pozastavení možnosti převodu domény na jinou osobu a možnosti jejího zrušení. Zrušením totiž fakticky dochází k tomu, že doménu si může registrovat jiný subjekt, což má negativní dopady v případě již zahájeného soudního řízení – dochází ke změně na straně jedné ze stran sporu, řízení se dále prodlužuje, napsal mi CZ.NIC.

Organizace dále potvrzuje, že při blokaci převodu nedochází zároveň ke znefunkčnění domény. Držitel není nijak omezen v užívání domény k prezentaci svého zboží či služeb, e-mailové komunikaci a podobně. Doména zůstává plně funkční, nedochází k jejímu vyřazení ze systému DNS. Skutečnost, že doména je blokována, se sice zaznamenává do registru, ale ve veřejné části Whois důvod blokace není uveden.

Takže není možné někomu efektivně vypnout web, ale i zastavení možnosti převodu by mohlo být v některých případech nepříjemné. I k tomu se správce domény vyjádřil.

„Nově zavedená možnost obsahuje několik pojistek, jak předejít šikanózním blokacím – předně se jedná o časové omezení této blokace na max. 4 měsíce a nemožnost tuto dobu prodloužit. Má-li být doména blokována na delší dobu, např. s ohledem na časovou náročnost řízení, pak musí žadatel (žalobce) postupovat standardním způsobem a podat k soudu návrh na nařízení předběžného opatření. Doména také nemůže být na základě diskutovaného ustanovení Pravidel opětovně zablokována po celý další rok od ukončení poslední blokace.Žadatel také musí kdykoliv na základě výzvy CZ.NIC doložit trvání řízení, na jehož základě o blokaci žádal. Pokud tak neučiní do 14 dnů, sdružení blokaci bezodkladně zruší. Mezi další opatření, která mají eliminovat zneužití tohoto institutu, patří nejen zákonná povinnost zaplatit soudní poplatek, ale také skutečnost, že veškeré dokumenty, které jsou sdružení CZ.NIC předkládány, musejí být v originále či ověřené kopii, stejně tak musí být úředně ověřený podpis žadatele na žádosti (elektronický podpis není v tomto případě akceptován).“
CZ.NIC se prý inspiroval v zahraničí, ale pro jistotu byl při definování pravidel přísnější: Při zavádění tohoto institutu jsme se inspirovali v zahraničí – podobný systém již několik let funguje v německém registru jako tzv. Dispute Entry a zkušenosti jsou s ním vesměs pozitivní. Česká varianta je na rozdíl od německé přísnější, v Německu lze doménu zablokovat na rok a dobu trvání blokace prodloužit.

Odpověď mnohé vysvětlila a ujasnila. Přesto se trochu bojím pověstné české vyčůranosti, která by mohla mnohé spekulanty dovést až k nějakým novým fintičkám. Uvidíme.

Sdílet

 • 2. 11. 2011 14:56

  Miloslav Ponkrác (neregistrovaný) 194.213.53.---

  A moje okamžitá další otázka za CZ.NIC by byla: Takže když zablokujete možnost doménu zrušit, nebo převést – znamená to, že vlastní má povinnost NEDOBROVOLNĚ cálovat doménu na další rok (pokud to tak vyjde) jen proto, že CZ.NIC je velký bůh a rozhodl se vlastníkovi neumožnit jí zrušit?

  Já bych řekl, že z Vašeho leknutí, že by snad a následné úlevě jste se zapomněl zeptat na ty další podrazy – zejména finanční – které s tím souvisí.

  Ing. Miloslav Ponkrác

 • 2. 11. 2011 15:36

  Petr Krčmář (neregistrovaný) 2002:5296:aa--:----:----:----:----:----

  [1] A není to spíš tak, že doména sice přestane fungovat, ale nebude nabídnuta jako volná dalším zájemcům? Můžu se na to každopádně doptat, ale pochybuju, že by nějak nutili původního majitele platit.

 • 2. 11. 2011 19:25

  Miloslav Ponkrác (neregistrovaný) 194.213.53.---

  Já spíše v českém státě pochybuji, že by vlastník, kterému byla násilím odejmuta možnost jí zrušit – by jí nebyl násilně nucen zaplatit.

  Dokonce možná z pár lidí udělají i bezdomovce. Někdo se rozhodne pustit doménu, neprodlouží jí. Následkem nějakého vnitřního pochopu v CZ.NICu to nedovolí, vlastník se to ani nedozví, protože to nepředpokládá, čímž nastane dluh za nezaplacenou doménu. To se schválně 5 let zamlčí, a nebo prostě nepřijde upomínka na neplatný mail nebo nedojde dopis ale uplatní se fikce doručení. A za 5 let přijde k překvapenému člověku exekutor a začne zabavovat věci za dlužnou částku 140 Kč + 30 000 Kč penále a odměna exekutorovi.

  Známe jak to chodí v Česku. Všechny problému se hodí na krk prostému člověku.

  Já bych se právě mnohem více bál těchto detailů. A podle mého možná to ani CZ.NIC nedomyslel a možná až po Vašem dotazu zjistí, že vlastník bude povinován platit.

  Já naopak celkem nepochybuji s ohledem na to jak se věci v českém právním systému řeší, že s vysokou pravděpodobností původní vlastník bude tyhle excesy platit. I když možná ne, ale moc tomu nevěřím.

 • 3. 11. 2011 0:15

  Miloslav Ponkrác (neregistrovaný) 194.213.53.---

  Přečetl jsem pravidla dodaná CZ.NICem a ta jsou stejně kvalitní jako kdyby je psal plzeňský student práv. Mají mnoho děr a neúplností.

  Co znamená blokace je jasně v článku 16.5. popsáno. Hloupé je, že celá část o blokaci v pravidlech vylučuje platnost řady předchozích ustanovení.

  Zřejmě to tam někdo přilepil aniž by to uvedl do souladu s ostatním textem.

  Například předchozí text zná jen dva stavy domény po skončení zaplaceného období – prodloužení domény, nebo zrušení domény, mezitím může být také v ochranné lhůtě. Stav „blokace“ prvních 15 částí absolutně nezná, takže šlendruiánsky si můžete domyslet co chcete.

  Prodloužení domémny, které je prezentováno v pravidlem jako ostrý protiklad ke zrušení lze provést pouze po zaplacení.

  V zásadě když CZ.NIC zablokuje doménu a chytil by se toho chytrý a naštvaný a všemi mastmi mazaný právník, tak CZ.NIC vydojí hodně.

  Blokaci doménu v době po zaplacené době samozřejmě nelze považovat za stav, kdy vlastník souhlasí s pravidly registrace – a může tím argumentovat soudu. Takže například CZ.NIC je připraven o možnost vychechtat se vlastníkovi do obličeje rozhodčím soudem, protože je to po době, kdy souhlas s pravidly podepsal.

  Na druhé straně si stejně s vlastníkem předtím CZ.NIC dělá co chce, protože stejně vlastník musí poslouchat pár strejců u piva, čti rozhodčí soud, a je vydán na milost a nemilost nesoudnímu rozhodnutí. Zákon nezákon, pravidla nepravidla.

  Je vidět, že s každými dalšími pravidly je vše pro vlastníka domény nevýhodnější a nevýhodnější. Já to už před 5 lety předvídal a opustil jsem .cz prostor a domény si registruji v jiných TLD.

 • 3. 11. 2011 8:27

  vandrovnik (neregistrovaný) 213.180.38.---

  Neřekl bych, že ustanovení o blokaci jsou v rozporu se zbytkem textu. Blokace je prostě další atribut domény, tzn. může být zaplacená a (ne)blokovaná, může být v ochranné lhůtě a (ne)blokovaná... Chápu to tak, že pokud během blokace doména expiruje, můžete ji normálně zaplatit na další období, ale také nemusíte, pak prostě expiruje "sama od sebe", to blokací ovlivněno není.

 • 4. 11. 2011 12:33

  qweerty (neregistrovaný) 93.89.145.---

  Copak se stalo s temi uvozovkami, zeby se s nimi roztrhl pytel?