Hlavní navigace

Blokování domén: co přesně to znamená?

2. 11. 2011 13:11 Petr Krčmář

Domény s koncovkou .cz mají nová pravidla. Podle nich je možné komukoliv jednoduše „zablokovat doménu“. Zní to děsivě, proto jsem zjišťoval víc.

CZ.NIC změnil pravidla pro držitele domén a mimo jiné zjednodušil možnost zablokování domény. Dříve bylo možné blokovat doménu jen na základě soudu, dnes k tomu stačí potvrzení o běžící žalobě. Blokace může trvat maximálně čtyři měsíce a pak ji může případně prodloužit soud pomocí předběžného rozhodnutí.

Samozřejmě jsem hned zpozorněl a položil jsem si otázku: „Znamená to, že můžu zažalovat nějakou firmu a na základě této akce jí pak CZ.NIC zablokuje doménu a na několik měsíců jí tak zablokuje činnost?“ Pokud je to tak, pak by to mohlo být pro řadu subjektů naprosto likvidační. Bylo mi to krajně podezřelé, proto jsem se obrátil rovnou na CZ.NIC s žádostí o vysvětlení.

Před chvílí dorazila poměrně obsáhlá odpověď, která vše vyjasnila. Klíčová je definice pojmu „blokace domény“. Ten totiž neznamená, že doména přestane fungovat, ale zablokuje se jen možnost jejího převodu na jiného vlastníka. Blokací se rozumí pozastavení možnosti převodu domény na jinou osobu a možnosti jejího zrušení. Zrušením totiž fakticky dochází k tomu, že doménu si může registrovat jiný subjekt, což má negativní dopady v případě již zahájeného soudního řízení – dochází ke změně na straně jedné ze stran sporu, řízení se dále prodlužuje, napsal mi CZ.NIC.

Organizace dále potvrzuje, že při blokaci převodu nedochází zároveň ke znefunkčnění domény. Držitel není nijak omezen v užívání domény k prezentaci svého zboží či služeb, e-mailové komunikaci a podobně. Doména zůstává plně funkční, nedochází k jejímu vyřazení ze systému DNS. Skutečnost, že doména je blokována, se sice zaznamenává do registru, ale ve veřejné části Whois důvod blokace není uveden.

Takže není možné někomu efektivně vypnout web, ale i zastavení možnosti převodu by mohlo být v některých případech nepříjemné. I k tomu se správce domény vyjádřil.

„Nově zavedená možnost obsahuje několik pojistek, jak předejít šikanózním blokacím – předně se jedná o časové omezení této blokace na max. 4 měsíce a nemožnost tuto dobu prodloužit. Má-li být doména blokována na delší dobu, např. s ohledem na časovou náročnost řízení, pak musí žadatel (žalobce) postupovat standardním způsobem a podat k soudu návrh na nařízení předběžného opatření. Doména také nemůže být na základě diskutovaného ustanovení Pravidel opětovně zablokována po celý další rok od ukončení poslední blokace.Žadatel také musí kdykoliv na základě výzvy CZ.NIC doložit trvání řízení, na jehož základě o blokaci žádal. Pokud tak neučiní do 14 dnů, sdružení blokaci bezodkladně zruší. Mezi další opatření, která mají eliminovat zneužití tohoto institutu, patří nejen zákonná povinnost zaplatit soudní poplatek, ale také skutečnost, že veškeré dokumenty, které jsou sdružení CZ.NIC předkládány, musejí být v originále či ověřené kopii, stejně tak musí být úředně ověřený podpis žadatele na žádosti (elektronický podpis není v tomto případě akceptován).“
CZ.NIC se prý inspiroval v zahraničí, ale pro jistotu byl při definování pravidel přísnější: Při zavádění tohoto institutu jsme se inspirovali v zahraničí – podobný systém již několik let funguje v německém registru jako tzv. Dispute Entry a zkušenosti jsou s ním vesměs pozitivní. Česká varianta je na rozdíl od německé přísnější, v Německu lze doménu zablokovat na rok a dobu trvání blokace prodloužit.

Odpověď mnohé vysvětlila a ujasnila. Přesto se trochu bojím pověstné české vyčůranosti, která by mohla mnohé spekulanty dovést až k nějakým novým fintičkám. Uvidíme.

Sdílet