Hlavní navigace

Názor ke článku EOLAS zase straší patenty. Žaloval už Apple, Adobe, Sun... Prý mu patří i AJAX od Jaroslav Hájek - [14] Nejde jen o to, že v současnosti...

  • 6. 11. 2009 13:09

    Jaroslav Hájek (neregistrovaný)

    [14] Nejde jen o to, že v současnosti není rozumně možné provést kompletní prior art search. V případě softwarových patentů je přinejmenším stejně důležitá podmínka "non-obviousness", ale s tou se zřejmě nakládá ještě podstatně hůře. Patentový úřad by měl správně nejen provést prior art search, ale ještě určit zda z existujícího prior artu předmět patentu zřejmým způsobem pro odborníka nevyplývá, třebaže nalezený prior art nezahrnuje předmět patentu explicitně. Jde v zásadě o to, aby poté co si někdo patentuje elektromobil si nějaký dement nepatentoval elektromobil se zpětným zrcátkem. A tady je hlavní kámen úrazu. Jak to ten úředník asi posoudí?
    Posoudit, zda je nějaká idea zřejmá, poté co si ji někde přečtete, relativně k nějakým předchozím znalostem, které máte ve složce a dejme tomu jste si je tak nějak prostudovali, při tom šíleném jazyku, jakým jsou patenty psané. Chchch. Navíc narozdíl od prior-art search, posouzení non-obviousness je subjektivní, a muselo by být provedeno více osobami nezávisle aby se to zobjektivnilo.