Hlavní navigace

Protest proti jednání českého ministerstva

5. 2. 2007 13:55 (aktualizováno) Pavel Chalupa

Otevřený dopis a protest proti podporování monopolu Microsoftu ze strany českého ministerstva (MŠMT) při utrácení peněz daňových poplatníků České republiky a peněz z fondů Evropské unie.

Podávám osobní oficiální protest proti jednání MŠMT ohledně podpory akreditovaných rekvalifikačních kurzů dotovaných evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ministerstvo jednoznačně podporuje pouze jednoho monopolního dodavatele operačního systému, kterým je společnost Microsoft. Pokud to na ministerstvu nikdo neví, tak bych chtěl tímto dopisem informovat o alternativních operačních systémech. Existuje množství jiných kvalitních operačních systémů uživatelsky přívětivých pro běžného uživatele, které poskytnou stejné i lepší vlastnosti, zejména co se týká bezpečnosti. Například Linux, *BSD, Mac OS X. K tomuto dopisu přikládám kopii inzerátu, který mě vedl k sepsání tohoto protestu.

Počítačové kurzy zdarma

Vyučování ovládání operačního systému jednoho monopolního dodavatele z peněz daňových poplatníků a z fondů Evropské unie je do nebe volající.

  1. Vyučuje se MS Windows, kterýžto operační systém způsobuje dnes na internetu obtěžování uživatelů nevyžádanou poštou. A to tím způsobem, že MS Windows je špatně zabezpečený systém pro běžného uživatele a je ve statisícových množstvích infikován spamovacími roboty, které způsobují podle statistik 80% generované nevyžádané pošty na dnešním internetu. Doporučeno je používat jiný bezpečnější operační systém např. Linux, *BSD, Mac OS X.
  2. Vyučuje se MS Internet Explorer, jeden z nejhorších a nejnebezpečnějších způsobů jak se procházet po webu. Bezpečnostní chyby tohoto prohlížeče jsou záplatovány s velkým zpožděním a některé méně závažné chyby nejsou záplatovány vůbec. Doporučeno je používat webový prohlížeč Firefox.
  3. Vyučuje se E-mail, o čemž si nedělám iluze, že by se vyučovalo něco jiného než MS Outlook. V historii se již objevily tak závažné bezpečnostní chyby tohoto produktu, že žádný rozumný člověk s alespoň základními znalostmi o bezpečnosti, jej nebude používat. Konkrétně se v minulosti jednalo o bezpečnostní chybu, která pouhým přijetím e-mailu, aniž by ho člověk otevřel, způsobila havárii systému a v některých případech dokonce ztrátu kontroly nad celým systémem ve prospěch útočníka z internetu.
  4. Vyučují se kancelářské aplikace MS Word a MS Excel. V rozsahu v jakém se vyučují a k účelům k jakým se používají k výuce, plně postačí volně dostupný kancelářský balík OpenOffice.org.
  5. Další prováděná výuka je též plně spojena s monopolním operačním systémem MS Windows i když dnes existují plnohodnotné náhrady open source aplikací na danou problematiku.

Několik let se aktivně účastním dění okolo open source a free software a důrazně protestuji proti tomuto diskriminujícímu jednání českého ministerstva a žádám o oficiální podporu českých organizací, které mají k problematice co říct.

Tímto nabízím svoje kapacity a žádám o schválení jako oficiální školící středisko pro alternativní operační systém Linux pro region Krkonoše, abych mohl za peníze daňových poplatníků ze státního rozpočtu a fondů evropské unie provádět ZDARMA školení použití a ovládání počítače založené na systému Linux. Mám roční praxi jako vyučující výpočetní techniky na střední průmyslové škole. Tímto také žádám o podklady, podle kterých je prováděna certifikovaná výuka, abych mohl vytvořit vlastní kompatibilní vyučovací plán.

Pavel Chalupa

oficiální podpora Linuxu pro region Krkonoše kregion.cz/linux

Zde bych chtěl průběžně doplňovat organizace, které by se chtěly k protestu připojit a tímto je o to žádám.

Sdílet