Hlavní navigace

Názor ke článku Možná je to tady od Radovan - @39 Však já to také neřeším, když mi...

  • 14. 2. 2009 21:43

    Radovan (neregistrovaný)

    @39 Však já to také neřeším, když mi přijde takováhle zpráva:
    (11:11:03) 439708413: Æåñòêèé õàðäêîð è ýêñòðàâàãàíòíûé ôåòèø áåñêîíå÷íîå êîëè÷åñòâî âèäåî äëÿ òåáÿ! mirgrexov(òî÷êà)ru 14976
    tak automaticky klikám na Blokovat. Jaká stránka má adresu světhříchů(šnek)ru si dovedu docela dobře představit :-D Osobně mám sice podezření na jednoho kamaráda s QiPem, že se někam dostal jeho kontaktlist, ale nějak se nemá k tomu aby zjistil jestli tenhle spam chodí i ostatním jeho kontaktům, takže to nemůžu potvrdit.