Hlavní navigace

Uživatelské uspořádání KDE panelu

12. 3. 2008 0:42 Pavel Chalupa

Výchozí uspořádání panelu KDE v openSUSE (aktuálně 10.3) se časem mění, ale nikdy mi nevyhovovalo. Po dlouhodobém používání jsem dospěl k následujícímu rozložení.

Pokud by mi někdo dříve poradil toto rozložení, s radostí bych ho používal, tak snad se bude hodit i někomu z vás. Netvrdím, že je to dokonalé rozložení a možná by šlo ještě i vylepšit, ale zatím je to to nejlepší na co jsem přišel a nejlépe využívá prostor panelu a je na něm jen to co skutečně používám. Původní 3 ikony (zobrazení plochy, home adresář a Konqueror) jsem odstranil. Taktéž rozdělení na dvě plochy nepoužívám a odstranil jsem přepínač ploch. Hodiny vpravo zbytečně zabírají místo na panelu a šly taky pryč. V „uspořádání panelu“ jsem zvolil velikost 54 pixelů, tím se panel s pruhem úloh rozdělí na 3 řádky s otevřenými okny. Část vpravo, kde jsou tray ikony, se rozdělí na 2 řádky a ikon se tam vejde víc.

Panel 3

Nedávejte „seskupovat podobné úlohy“ v nastavení panelu „Pruh úloh“. Zůstávají 3 řádky otevřených oken a teoreticky neomezený počet sloupců. Do levé části mezi hlavní nabídku a pruh úloh jsem umístil 3 důležité aplety: Rychlý prohlížeč souborů, Rychlé spouštění aplikací a Úložná zařízení.

Panel 1

První aplet je kaskádová nabídka celého home adresáře a umožňuje rychle se dostat k lokálním souborům. Druhý aplet umožňuje na prostoru původně velikosti pro pouhou jednu ikonu umístit 9 ikon pro 9 aplikací pro jejich spuštění na jedno kliknutí. Na obrázku jich je 12 a tento počet je nastavitelný. Třetí aplet nezabírá téměř žádné místo pokud není připojeno nějaké úložné zařízení.

Panel 2

Pro každé médium se zobrazí ikona – pro USB flash, pro foťák, pro CD i DVD atd. – a je možné s ním manipulovat.

Toto nastavení vzniklo až postupem času. Nejprve jsem si oblíbil vyhledávací okénko v hlavní nabídce a psal počátečních prvních pár písmen aplikace. Ikony pro rychlé spouštění jsou však efektivnější.

A co vy, jak zápasíte s ergonomií své pracovní plochy? Máte defaultní nastavení, žádnou strukturu home adresáře a plochu plnou ikon?

Sdílet