Hlavní navigace

Nasazení ITILu

2. 3. 2008 12:56 (aktualizováno) jelinek

Již několikrát jsem se zde rozepisoval o ITILu. Naposledy to bylo o ITIL Organisation Structure

V případě středně velké společnosti máme při implementaci ITILu dvě možnosti. První možností je vytvoření vlastního informačního systému vlastní společností tak jak tomu bylo u menší společnosti. Jednalo by se samozřejmě o podrobnější a složitější aplikaci než v předchozím případě. Také by do ní vstupovalo daleko více uživatelů.

Druhou možností je využití komerčních řešení v podobě různých aplikací. A to ať už navržených přímo na správu určité části ITILu nebo na celou činnost společnosti. Jednou z variant by bylo například použití softwaru IBM Rational ClearQuest, který nabízí plnohodnotné schema pro kontrolu toku práce a informací při správě služby (SW, HW, řešení). Toto schema bylo přímo navrženo pro správu služeb v IT s ohledem na spolupráci s metodikou RUP. Životní cyklus Incidentu a Problému vychází přímo z metodiky RUP.

Jinou možností je nasazení řešení od společnosti Ifra, která nabízí kompletní řešení pro pro práci s metodikou ITIL podporovanou metodikou RUP. Jedná se o plně webové řešení.
U všech případů komerčních SW je obrovskou výhodou, že si nejen kupujete samotný SW, ale také know-how, které tyto SW obsahují. Jedná ve o prověřené SW, které bylo vyvíjeno a zlepšováno po nějakou dobu.

Zaškolení personálu
Ve středně velké společnosti, která implementuje ITIL by měli být proškoleni všichni pracovníci na vedoucích pozicích. Jedná se o plnou znalost metodik RUP (především u vývoje) a ITIL (zde se jedná o všechny vedoucí pracovníky). Všechen personál by pak měl býct perfektně proškolen v zacházení s interním informačním systémem.

Výhody:

  • Takováto společnost ještě více potřebuje efektivní organizaci práce
  • Rapidní snížení rizik
  • Transparentnější struktura společnosti

Nevýhody:

  • Nasazení informačního systému je velice nákladné
  • Proškolení lidí je velice nákladné
  • Reorganizace společnosti vyžaduje důkladnou přípravu
  • V některých ohledech může přechod na organizační strukturu ITILu vyžadovat nárůst pracovníků


Velká společnost nad 200 zaměstnanců
U těchto společností bývá nasazení ITILu i jakýchkoli jiných metodik během na dlouho trať. Opět je zde veliká výhoda, pokud již společnost ve svých vývojových odděleních používá metodiku RUP pro vývoj SW. Proces reorganizace u takovýchto společností většinou trvá i řadu měsíců nebo let. Jelikož nelze omezit na nějaký čas chod společnosti a začít se zabývat nasazováním metodik.

Co se týče informačního systému, zde většinou metodika ITIL i RUP jsou pevně zabudovány do interních celopodnikových systémů, ale není vyjímkou, kdy se využívá nástrojů jako tomu bylo v případě středně velké společnosti.

U těchto společností se musí dbát perfektní důraz na organizační strukturu (viz obrázek). Jelikož u takto velkých společností daleko více záleží na transparentnosti struktury.

Celá práce ke stažení zde

Zdroje:
An Introductory Overview of ITIL V3, Best Management Practice
Rational Unified Process, Rational Software White Paper
http://www.best-management-practice.com/
http://www.itil-officialsite.com/
ITIL organisation structure, CEC Europe
http://www.infra-corp.com/

Jaký je Váš názor na ITIL?

Sdílet