Hlavní navigace

Případy spolupráce metodik RUP a ITIL

27. 1. 2008 16:21 (aktualizováno) jelinek

Již dlouho jsem byl konfrontován názory, že ITIL se v praxi bije s jinými metodikami. A jelikž tento názor nezastávám, tak jsem svou semestrální práci zaměřil na případy spolupráce ITILu s RUPem. Hned z počátku se nám nabízí krásné srovnání vývoje metodik v čase, které je důkazem, že tyto dvě metodiky by měli spolupracovat a navzájem se doplňovat. Obrovský krok byl udělán ze strany vývojářů metodiky ITIL vydáním třetí verze V3.

Životní cyklus Service Managementu inspirovaný RUPem

Již z předchozích verzí ITILu se nabízí myšlenka, že ITIL a RUP by měli společně v některých případech spolupracovat nebo se doplňovat. Nikdy si ale tyto metodiky nebyly tak blízko, jako teď při vydání ITILu V3. Na obrázku je zachycený životní cyklus Řízení služeb (SM). Ten jednoznačně vychází z životního cyklu RUPu. Jsou zde dokonce náznaky inkrementačního (přírůstkového) procesu, který je popsán v tabulce.

co maji RUP a ITIL spolecne


Metodika ITIL V3 ještě popisuje další krok a tím je Neustálé zlepšování služeb směrem k zákazníkovi.


Konfigurační databáze (CMDB) ve spolupráci s UML2

Konfigurační databáze slouží k uchování všech dat a informací, které se vztahují k dané službě. V praxi, hlavně při práci na velkých projektech je velice těžké udržovat CMDB stále aktualizovanou. K tomu nám zde pomáhá nástroj ITILu zvaný Configuration Management.

Konfigurační databáze je jedním z hlavních demonstrativních propojení ITILu a RUPu (a jeho nástroje na modelování aplikací UML2). Propojení je v celku jednoduché. ITIL popisuje jak taková konfigurační databáze má vypadat, co má být její náplní a jak mají být zde data aktualizována. K tomu slouží umiňovaný Configuration Management. RUP dodává náplň této databáze. Tou jsou artefakty jazyka UML2 (dokumenty, diagramy, kódy, aplikace).

Při správném vedení a aktualizování konfigurační databáze se získává perfektní přehled nad danou službou. Slouží jako zdroj všech informací pro danou službu. Následně je využívána Change Control Boardem ke specifikování vzniklých incidentů.


Užití metodiky RUP v Change Managementu a Problem Managementu

Metodika RUP nám již bohužel neříká nic o tom jak následně provozovat aplikace. Tímto problémem se naopak poměrně do hloubky zabývá ITIL. Po vydání první verze aplikace nastává fáze provozu aplikace. Při provozu je nutné garantovat podporu, která by měla mít určitou strukturu (pokud se jedná o velkou aplikaci, kterou užívá několik stovek uživatelů, pak by ta struktura měla být velice precizně propracovaná). Bude totiž velice často docházet z nahlášení defektů ze strany uživatelů.

K zachycení těchto hlášení o nefunkčnosti nebo snížení funkčnosti slouží Service Desk. Ten dále předává incident ke specifikování do Cange Control Boardu. Tam dochází ke specifikaci incidentu a jeho rozpadu na určité problémy. Každý problém je následně řešen jako malý projekt. A zde jsou využívána metodika RUP pro řešení těchto problémů. Velice zestručněně (dle závažnosti problému) prochází problém všemi fázemi, o kterých mluví RUP. Na obrázku je popsán životní cyklus incidentu.

Stejně tak je tomu u Change Managementu. Postupem času bude vyžadována, ať už ze strany zákazníka nebo ze strany poskytovatele služby, určitá aktualizace v podobě změnění nebo přidání některých funkcí do aplikace. Může se také stát že bude vyžadována změna v architektuře služby (aplikace). Pak se Change Management při aktualizování jednotlivých částí aplikace řídí metodikou RUP a přistupuje ke každé jednotlivé části jako k projektu (zde samozřejmě opět záleží na velikosti a závažnosti každé jednotky).

problem resolving

Vývojový tým a Application Managament

Application Management je jednou z nejdynamičtěji se rozšiřující se částí celého frameworku ITIL. Application Management sleduje aplikace od jejich počátku až po jejich provoz a aktualizace. Jedná se o velice efektivní správu aplikací, kde vývoj a následné čerpání informací vycházejí právě z RUPu. Plné popsání funkcí Application Managementu však přesahuje tuto práci.

Závěr

Tento článek je pouze výsledkem mého bádání. Pokud by měl někdo zájem o přečtení celé práce (kde jsou navíc blíže popsány obě metodiky) můžete si jej stáhnout ZDE.

Zdroje

Rational Unified Process

ITIL

www.best-management-practice.com

www.itil-officialsite.com

Sdílet