Hlavní navigace

Otevřený blog - Témata označená nálepkou Programování

  • Programovací jazyky na středních školách

    Uplynulo skoro pět let a já jsem tak v posledním ročníku vysoké školy (studuji učitelství pro střední školy se zaměřením na ICT na PedF UK), ale to všechno už na mě patrně prozradila stručná informace v pravém sloupci. Protože mě velmi zajímá problematika výuky algoritmizace a programování na (primárně, ale nejen) středních školách, míří i moje diplomová práce tímto směrem (téma je Výuka algoritmizace a programování se zaměřením na programovací jazyk Python).