Hlavní navigace

Klasifikace Elektrokardiogramu (EKG) - díl první

26. 1. 2024 0:00 Jiří Raška

Po delší době jsem se vrátil k problému klasifikace EKG křivek s využitím konvoluční neuronové sítě. Tentokrát ovšem na jiné datové sadě, a budu se pokoušet o poněkud odlišný pohled než v předchozím příspěvku Klasifikace EKG křivek – výlet do světa neuronových sítí .

Jedním z prvních problémů, na které člověk narazí při vytváření modelu je, kde vzít nějaká rozumná data. Modely budu vytvářet v prostředí Kaggle, proto jsem nejdříve zamířil do dat poskytovaných na tomto serveru.

Pro své pokusy jsem si vybral datovou sadu PTB-XL ECG dataset.

In [1]:


import sys
import os
import ast
import wfdb

import warnings

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

import tensorflow as tf
import tensorflow.keras as keras

import sklearn.metrics

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

sns.set_style('darkgrid')

Jaká data mám k dispozici

Datová sada PTB-XL ECG dataset zahrnuje celkem 21837 klinických vyšetření na 12-ti svodovém EKG přístroji. Celkem bylo vyšetřováno 18885 pacientů. Délka každého vyšetření byla omezena na 10 sekund.

Součástí datové sady jsou nejen vlastní EKG křivky, ale také metadata vztahující se ke každému klinickému vyšetření.

Pokud se podíváte na obsah datové sady, pak metadata o každém vyšetření naleznete v souboru ptbxl_database.csv .

Načtení metadat vyšetření

In [2]:


PATH_TO_DATA = '/kaggle/input/ptb-xl-dataset/ptb-xl-a-large-publicly-available-electrocardiography-dataset-1.0.1/'

ECG_df = pd.read_csv(os.path.join(PATH_TO_DATA, 'ptbxl_database.csv'), index_col='ecg_id')
ECG_df.scp_codes = ECG_df.scp_codes.apply(lambda x: ast.literal_eval(x))
ECG_df.patient_id = ECG_df.patient_id.astype(int)
ECG_df.nurse = ECG_df.nurse.astype('Int64')
ECG_df.site = ECG_df.site.astype('Int64')
ECG_df.validated_by = ECG_df.validated_by.astype('Int64')

ECG_df

Out[2]:


patient_id

age

sex

height

weight

nurse

site

device

recording_date

report

validated_by_human

baseline_drift

static_noise

burst_noise

electrodes_problems

extra_beats

pacemaker

strat_fold

filename_lr

filename_hr

ecg_id

1

15709

56.0

1

NaN

63.0

2

0

CS-12 E

1984–11–09 09:17:34

sinusrhythmus periphere niederspannung

True

NaN

, I-V1,

NaN

NaN

NaN

NaN

3

records100/00000/00001_lr

records500/00000/00001_hr

2

13243

19.0

0

NaN

70.0

2

0

CS-12 E

1984–11–14 12:55:37

sinusbradykardie sonst normales ekg

True

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

2

records100/00000/00002_lr

records500/00000/00002_hr

3

20372

37.0

1

NaN

69.0

2

0

CS-12 E

1984–11–15 12:49:10

sinusrhythmus normales ekg

True

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

5

records100/00000/00003_lr

records500/00000/00003_hr

4

17014

24.0

0

NaN

82.0

2

0

CS-12 E

1984–11–15 13:44:57

sinusrhythmus normales ekg

True

, II,III,AVF

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

3

records100/00000/00004_lr

records500/00000/00004_hr

5

17448

19.0

1

NaN

70.0

2

0

CS-12 E

1984–11–17 10:43:15

sinusrhythmus normales ekg

True

, III,AVR,AVF

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

4

records100/00000/00005_lr

records500/00000/00005_hr

21833

17180

67.0

1

NaN

NaN

1

2

AT-60 3

2001–05–31 09:14:35

ventrikulÄre extrasystole(n) sinustachykardie …

True

NaN

, alles,

NaN

NaN

1ES

NaN

7

records100/21000/21833_lr

records500/21000/21833_hr

21834

20703

93.0

0

NaN

NaN

1

2

AT-60 3

2001–06–05 11:33:39

sinusrhythmus lagetyp normal qrs(t) abnorm …

True

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

4

records100/21000/21834_lr

records500/21000/21834_hr

21835

19311

59.0

1

NaN

NaN

1

2

AT-60 3

2001–06–08 10:30:27

sinusrhythmus lagetyp normal t abnorm in anter…

True

NaN

, I-AVR,

NaN

NaN

NaN

NaN

2

records100/21000/21835_lr

records500/21000/21835_hr

21836

8873

64.0

1

NaN

NaN

1

2

AT-60 3

2001–06–09 18:21:49

supraventrikulÄre extrasystole(n) sinusrhythmu…

True

NaN

NaN

NaN

NaN

SVES

NaN

8

records100/21000/21836_lr

records500/21000/21836_hr

21837

11744

68.0

0

NaN

NaN

1

2

AT-60 3

2001–06–11 16:43:01

sinusrhythmus p-sinistrocardiale lagetyp norma…

True

NaN

, I-AVL,

NaN

NaN

NaN

NaN

9

records100/21000/21837_lr

records500/21000/21837_hr


21837 rows × 27 columns

Když se podíváte detailněji na záznamy o vyšetření, pak tam najdete informace týkající se samotného pacienta. Dále pak podmínky, za kterých bylo vyšetření provedeno a popsáno. No a nakonec také odkaz na adresáře, ve kterých jsou uložena data vlastních křivek.

Navíc autoři datové sady navrhli rozdělení vyšetření do skupin. Jedná se celkem o 10 skupin. Autoři předpokládají, že prvních osm skupin bude použito pro trénování, devátá skupina bude použita jako validační, a poslední skupina jako testovací. Budu se tohoto doporučení držet.

In [3]:


ECG_df.strat_fold.value_counts()

Out[3]:


strat_fold
10  2203
3   2194
9   2193
2   2184
8   2179
7   2178
6   2178
1   2177
5   2176
4   2175
Name: count, dtype: int64

Ještě mně chybí přiřazení diagnóz k jednotlivým EKG vyšetřením. S nimi je to poněkud komplikovanější. V datové saděECG_df mám sloupec scp_codes , který obsahuje slovník kódů a k nim přiřazených pravděpodobností výskytu. Tyto kódy pak odkazují do druhé tabulky, která je uložena v souboru stc_statements.csv .

Pro další práci budu tedy potřebovat i tuto tabulku:

In [4]:


SCP_df = pd.read_csv(os.path.join(PATH_TO_DATA, 'scp_statements.csv'), index_col=0)
SCP_df = SCP_df[SCP_df.diagnostic == 1]

Ze všech definovaných kódů jsem vybral pouze ty spadající do kategorie diagnostických.

Dále potřebuji doplnit kódy diagnostických tříd do datové sady ECG_df , a to propojením na datovou saduSCP_df přes sloupec scp_codes .

In [5]:


def diagnostic_class(scp):
  res = set()
  for k in scp.keys():
    if k in SCP_df.index:
      res.add(SCP_df.loc[k].diagnostic_class)
  return list(res)

ECG_df['scp_classes'] = ECG_df.scp_codes.apply(diagnostic_class)

V datové sadě mně přibyl sloupec scp_classes , který obsahuje seznam diagnostických tříd přiřazených k danému vyšetření. Jedná se skutečně o seznam, což tedy znamená, že jedno vyšetřením může mít přiřazeno více diagnostických tříd. Toto je pro další část textu velice podstatná informace.

Takto vypadá přehled definovaných diagnostických tříd:


Records | Superclass | Description
9528 | NORM | Normal ECG
5486 | MI | Myocardial Infarction
5250 | STTC | ST/T Change
4907 | CD | Conduction Disturbance
2655 | HYP | Hypertrophy 

A dále se můžeme podívat na zastoupení diagnostických tříd v celé datové sadě:

In [6]:


ECG_df.scp_classes.value_counts()

Out[6]:


scp_classes
[NORM]         9083
[MI]          2538
[STTC]         2406
[CD]          1709
[MI, CD]        1302
[STTC, HYP]       783
[MI, STTC]       602
[HYP]          536
[STTC, CD]       472
[]           407
[NORM, CD]       407
[MI, STTC, HYP]     362
[CD, HYP]        300
[MI, STTC, CD]     223
[STTC, CD, HYP]     211
[MI, HYP]        183
[MI, STTC, CD, HYP]   158
[MI, CD, HYP]      117
[NORM, STTC]       28
[NORM, STTC, CD]     5
[NORM, CD, HYP]      2
[NORM, HYP]        2
[MI, NORM, CD, HYP]    1
Name: count, dtype: int64

Načtení EKG křivek

Jednotlivé křivky jsou uloženy v souborech ve formátu WaveForm DataBase (WFDB), a to ve dvou variantách. Vždy se jedná o 10-ti sekundové záznamy s vzorkovací frekvencí 100Hz nebo 500Hz. Vzhledem k potřebě redukovat objem dat, se kterými budu dále pracovat, jsem si vybral tu menší frekvenci.

Takto si tedy načtu data křivek:

In [7]:


def load_raw_data(df, sampling_rate, path):
  if sampling_rate == 100:
    data = [wfdb.rdsamp(os.path.join(path, f)) for f in df.filename_lr]
  else:
    data = [wfdb.rdsamp(os.path.join(path, f)) for f in df.filename_hr]
  data = np.array([signal for signal, meta in data])
  return data
sampling_rate = 100
ECG_data = load_raw_data(ECG_df, sampling_rate, PATH_TO_DATA)
ECG_data.shape

Out[7]:


(21837, 1000, 12)

Z dimenzí datové sady ECG_data je zřejmé, že se mně podařilo načíst 21837 vzorků. Každý vzorek obsahuje 1000 hodnot křivky (10 sekund * 100Hz vzorkování) pro 12 EKG svodů.

Jen pro představu, takto vypadá jeden vzorek dat:

In [8]:


sample = ECG_data[0]
bar, axes = plt.subplots(sample.shape[1], 1, figsize=(20,10))
for i in range(sample.shape[1]):
  sns.lineplot(x=np.arange(sample.shape[0]), y=sample[:, i], ax=axes[i])
plt.show()

__notebook___soubory/__results___16_0.png

A ještě jeden pohled na metadata vyšetření

Zcela jistě stojí za úvahu pohled na kvalitu dat (v tomto případě mám na mysli především metadata), a to s ohledem jejich zařazení do dalšího procesu modelování.

Takto vypadá zevrubný pohled na datovou saduECG_df z hlediska nedefinovaných hodnot:

In [9]:


import missingno as msno

msno.matrix(ECG_df)
plt.show()

__notebook___soubory/__results___18_0.png

A takto vypadá pohled na jednotlivé sloupce z hlediska počtu unikátních hodnot v nich:

In [10]:


ECG_df[[col for col in ECG_df.columns if col not in ('scp_codes', 'scp_classes')]].nunique(dropna=True)

Out[10]:


patient_id           18885
age                94
sex                 2
height               77
weight              127
nurse               12
site                51
device               11
recording_date         21813
report              9883
heart_axis             8
infarction_stadium1         6
infarction_stadium2         3
validated_by            12
second_opinion           2
initial_autogenerated_report    2
validated_by_human         2
baseline_drift          321
static_noise           124
burst_noise            103
electrodes_problems        14
extra_beats            128
pacemaker              4
strat_fold             10
filename_lr           21837
filename_hr           21837
dtype: int64

Z výše uvedeného je zřejmé, že nemá velký význam zahrnovat některé sloupce do dalšího modelování, neboť jejich vliv na výsledek by byl malý.

Příprava dat pro modelování

Datová sada X – metadata

Prvním zdrojem informací, které mohu zahrnout to modelování, jsou data o pacientech a podmínkách provedeného EKG vyšetření. Jedná se o data v tabulce ECG_df , a již dříve jsem je označoval jako metadata.

Z výše naznačeného pohledu na metadata je zřejmé, že do modelování nebudu zahrnovat všechny údaje uvedené ve zdrojové tabulce. Vyberu si pouze ty údaje, které se nějakým způsobem vztahují k vyšetřovanému pacientovi a jeho zdravotním stavu.

Výsledkem pak bude datová sada X , která mně bude sloužit jako jeden z možných vstupů do modelování.

In [11]:


X = pd.DataFrame(index=ECG_df.index)

X['age'] = ECG_df.age
X.age.fillna(0, inplace=True)

X['sex'] = ECG_df.sex.astype(float)
X.sex.fillna(0, inplace=True)

X['height'] = ECG_df.height
X.loc[X.height < 50, 'height'] = np.nan
X.height.fillna(0, inplace=True)

X['weight'] = ECG_df.weight
X.weight.fillna(0, inplace=True)

X['infarction_stadium1'] = ECG_df.infarction_stadium1.replace({
  'unknown': 0,
  'Stadium I': 1,
  'Stadium I-II': 2,
  'Stadium II': 3,
  'Stadium II-III': 4,
  'Stadium III': 5
}).fillna(0)

X['infarction_stadium2'] = ECG_df.infarction_stadium2.replace({
  'unknown': 0,
  'Stadium I': 1,
  'Stadium II': 2,
  'Stadium III': 3
}).fillna(0)

X['pacemaker'] = (ECG_df.pacemaker == 'ja, pacemaker').astype(float)

X

Out[11]:


age

sex

height

weight

infarction_stadium1

infarction_stadium2

pacemaker

ecg_id

1

56.0

1.0

0.0

63.0

0.0

0.0

0.0

2

19.0

0.0

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

3

37.0

1.0

0.0

69.0

0.0

0.0

0.0

4

24.0

0.0

0.0

82.0

0.0

0.0

0.0

5

19.0

1.0

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

21833

67.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21834

93.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

0.0

21835

59.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21836

64.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21837

68.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


21837 rows × 7 columns

Datová sada Y – EKG křivky

Datová sada Y mně bude představovat hlavním zdroj vstupních informací do modelování, tedy naměřené EKG křivky.

TabulkaECG_data plně postačuje pro tento účel, takže v tomto okamžiku mám již hotovo.

In [12]:


Y = ECG_data

Y.shape

Out[12]:


(21837, 1000, 12)

Datová sada Z – klasifikační třídy

V tomto případě se jedná o cílové hodnoty, které chceme zjišťovat. Jinak řečeno, v datové saděZ jsou informace o zařazení každého vyšetření do diagnostických tříd.

Sloupce v datové saděZ odpovídají názvům klasifikačních tříd. Zařazení/nezařazení vyšetření do třídy se pak určuje hodnotou 1/0.

In [13]:


Z = pd.DataFrame(0, index=ECG_df.index, columns=['NORM', 'MI', 'STTC', 'CD', 'HYP'], dtype='int')
for i in Z.index:
  for k in ECG_df.loc[i].scp_classes:
    Z.loc[i, k] = 1

Z

Out[13]:


NORM

MI

STTC

CD

HYP

ecg_id

1

1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

21833

0

0

1

0

0

21834

1

0

0

0

0

21835

0

0

1

0

0

21836

1

0

0

0

0

21837

1

0

0

0

0


21837 rows × 5 columns

Jen pro představu o zastoupení jednotlivých tříd v celé datové sadě si můžeme ukázat následující:

In [14]:


Z.sum()

Out[14]:


NORM  9528
MI   5486
STTC  5250
CD   4907
HYP   2655
dtype: int64

A tady můžete vidět jeden z problémů, který sebou tato datová sada nese, a sice nerovnoměrné zastoupení vzorků s různými třídami. Jak tomuto problému čelit bude možná někdy v budoucnu námětem pro další bádání, ale v tomto příspěvku to nebude.

Rozdělení datových sad na trénovací, validační a testovací

Posledním krokem v přípravě dat bude jejich rozdělení na podmnožiny určené pro trénování sítě, validaci a ověření výsledku. Budu respektovat doporučení autorů datové sady, a pro rozdělení použiji atribut ECG_df.strat_fold .

In [15]:


X_train, Y_train, Z_train = X[ECG_df.strat_fold <= 8], ECG_data[X[ECG_df.strat_fold <= 8].index - 1], Z[ECG_df.strat_fold <= 8]
X_valid, Y_valid, Z_valid = X[ECG_df.strat_fold == 9], ECG_data[X[ECG_df.strat_fold == 9].index - 1], Z[ECG_df.strat_fold == 9]
X_test, Y_test, Z_test = X[ECG_df.strat_fold == 10], ECG_data[X[ECG_df.strat_fold == 10].index - 1], Z[ECG_df.strat_fold == 10]

print(f"Trénovací sady: X_train={X_train.shape} Y_train={Y_train.shape} Z_train={Z_train.shape}")
print(f"Validační sady: X_valid={X_valid.shape} Y_valid={Y_valid.shape} Z_valid={Z_valid.shape}")
print(f"Testovací sady: X_test ={X_test.shape} Y_test={Y_test.shape}  Z_test={Z_test.shape}")
Trénovací sady: X_train=(17441, 7) Y_train=(17441, 1000, 12) Z_train=(17441, 5)
Validační sady: X_valid=(2193, 7) Y_valid=(2193, 1000, 12) Z_valid=(2193, 5)
Testovací sady: X_test =(2203, 7) Y_test=(2203, 1000, 12)  Z_test=(2203, 5)

Datová sada S – Spektrogramy EKG křivek

Doposud jsem se zabýval výstupy EKG křivek z jednotlivých elektrod tak, jak je poskytují tvůrci datové sady PTB-XL ECG dataset. Jedná se tedy o pohled v časové rovině (připomínám že signály mají délku 10 sekund).

Při analýze signálů se velmi často využívá ještě jiný pohled, a sice jeho spektrum. V případě EKG křivek obvykle budu hledat nějaké anomálie v jejich průběhu, což by se mělo projevit ve změně spektra v inkriminované oblasti křivky. Nevystačím si tedy s pouhým převedením signálu na jeho spektrum. Potřebuji propojit oba pohledy, a to jak ve spektrální rovině, tak také v časové. Jinými slovy potřebuji vytvořit spektrogram (short-time Fourier transform, STFT).

Pro výpočet spektrogramu jsem použil knihovnu librosa.

Nejdříve si potřebuji upravit pořadí dimenzí v datovém setuEVG_data tak, aby svody byly ve druhém rozměru, a křivky v tom posledním.

In [16]:


ECG_swapped = np.swapaxes(ECG_data, 1, 2)

ECG_swapped.shape

Out[16]:


(21837, 12, 1000)

A nyní si vytvořím spektrum pomocí funkce pro STFT. Parametry funkce jsem zvolil tak, abych měl přibližně stejný počet rámců jak v časové, tak se spektrální rovině.

Výsledek je ještě upraven přepočtem amplitudy na výkon a převeden na decibely(dB).


import librosa

frame_size = 60
hop_size = 30

S = librosa.stft(ECG_swapped, n_fft=frame_size, hop_length=hop_size)

S = np.abs(S) ** 2
S = librosa.power_to_db(S)

S.shape 

Tato část kódu je bohužel hodně paměťově náročná, nebylo možné ji v prostředí Kaggle spustit. Proto jsem tento výpočet udělal na jiném stroji a zde si jen načtu výsledek …

In [17]:


PREPROCESSED_DATA_FILE = '/kaggle/input/ptb-xl-preprocessed-dataset/data.npz'

thismodule = sys.modules[__name__]

with np.load(PREPROCESSED_DATA_FILE) as data:
  for k in ('S_train', 'S_valid', 'S_test'):
    setattr(thismodule, k, data[k].astype(float))

print(f"S_train={S_train.shape} S_valid={S_valid.shape} S_test={S_test.shape}")
S_train=(17441, 12, 31, 34) S_valid=(2193, 12, 31, 34) S_test=(2203, 12, 31, 34)

Spektrogramy mám již rozdělené do tří sad pro trénování, validaci a testování.

Z výše vypsaných dimenzí je zřejmé, že u každého vzorku mám pro každý svod spektrogram s rozlišením 31 hodnot ve spektrální rovině a 34 hodnot v rovině časové.

Pro představu si zkusím jeden takový spektrogram zobrazit:

In [18]:


import librosa

frame_size = 60
hop_size = 30

def plot_spectrogram(y, sr, hop_length, y_axis = "linear"):
  plt.figure(figsize = (8, 4))
  librosa.display.specshow(y, sr = sr, hop_length = hop_length, x_axis = "time", y_axis = y_axis)
  plt.colorbar(format="%+2.f")

plot_spectrogram(S_train[0, 0], sr=frame_size, hop_length=hop_size)

__notebook___soubory/__results___40_0.png

A to je pro dnešek vše. Ve druhém dílu budu pokračovat vlastními modely zdrojových dat.

Sdílet