Hlavní navigace

O cibuli a adolescentech

18. 2. 2007 23:41 (aktualizováno) Petr Cimprich

Přestože se v posledních dnech začíná o slovo hlásit zima, vrátím se tímto komentářem zpátky do léta. Konkrétně ke v pořadí už desátému proslovu The State of the Onion, který 25. července v rámci letošní konference OSCON v Portlandu pronesl Larry Wall. Trochu jsem zaspal a přečetl si ho až před pár dny, ale přesto bych na něj rád upozornil.

Tato řeč bývá tradičně plná ptákovin a legrácek, které jsou často legrační jen pro Larryho a podobně postižené týpky. Takže na softwarové konferenci zaměřené na open source mívá LW každoročně velký úspěch. Mezi ptákovinami může pozorný posluchač nebo čtenář nejen vydolovat zajímavé informace ze zákulisí Perlu, ale může si také vychutnat rozhled a nadhled, jaký si LW po letech geekovského života udržuje.

Letošní řeč nebyla výjimkou. Hlavním tématem převážné části přednášky byla výchova dětí v pubertálním věku, což se v závěru ukázalo být přípravou pro paralelu dítě – programovací jazyk. Perlu je dvacet a LW k němu přistupuje v zásadě stejně jako ke svým dorůstajícím potomkům. Místo aby je připravoval k řešení konkrétních specifických úkolů, snaží se u nich rozvíjet schopnost poradit si co nejlépe se vším, s čím se v budoucnu můžou potkat.

LW v tomto smyslu používá termín „Whatever-oriented programming“. Perl (míněno nový Perl 6) má být jazykem podporujícím váš oblíbený styl programování. Tím také LW částečně vysvětluje, proč zrození Perlu 6 trvá tak dlouho. Cíl je velmi ambiciózní a koneckonců, žádné termíny nikdy slíbeny nebyly.

Pro mě zajímavé je, že LW připouští, že Perl 6 už vzniká opravdu hodně dlouho a že po vyprchání počáteční vlny nadšení došlo k útlumu. Něco podobného, pravda více na základě pocitů než opravdu důkladné informovanosti, jsem naznačoval v jiném nedávném postu. LW dokonce ukázal graf zachycující vývoj perlového entuziasmu v čase. Graf vznikl v srpnu 2005, tedy podle sebe sama v době hluboké krize, a vše za tímto datem je tudíž jen předpoklad. Sklon nárůstu je třeba jiný, než jaký ukazuje optimistický graf, avšak podle LW je krize opravdu překonána, definice jazyka se chýlí ke konci a implementace začínají něco dělat. V průběhu roku 2007 by se snad Perl 6 mohl stát realitou. Podle LW tím Perl začne být dospělý a on, jeho otec, ho přestane vodit za ruku.

Sdílet