Hlavní navigace

Noví členové ochromili ISO

23. 11. 2007 13:49 (aktualizováno) Petr Cimprich

Noví členové, kteří krátce před hlasováním o OOXML účelově vstoupili do skupiny ISO/IEC JTC1 SC34, paralyzovali její běžný chod. Nemají zájem o běžnou každodenní činnost a nenamáhají se hlasovat o ostatních záležitostech. Protože podmínkou úspěšného hlasování je účast aspoň 50% tzv. P-členů, žádné hlasování od epizody s OOXML a přílivu nových členů v SC34 neuspělo.

Přikladem budiž nedávné hlasování o NVDL (DSDL, Part 4). Dvacet tři zemí zaškrtnutých ve sloupci „NO RESPONSE“ pohřbilo úsilí editorů i všech, kteří se dokumentem vážně zabývali. Svědčí to o velmi špatné práci národních standardizačních organizací v těchto zemích.

Rick Jelliffe píše o tom, že takto nezodpovědně se chovají země, které OOXML podpořily, i ty, které byly proti. Potíž je v tom, že jejich motivací ke vstupu do SC34 nebyl zájem zapojit se do práce na mezinárodních standardech, ale jen snaha ovlivnit jednu atraktivní a mediálně populární kauzu.

SC34 se nastalou situací bude muset zabývat na nadcházejícím plenárním zasedání v Kjótó. Řešením by mohla být změna pravidel hlasování nebo důsledné vyžadovaní, aby členové plnili své povinnosti. Osobně bych se přiklonil k řešení, kdy by členská organizace, která vynechá několik po sobě jdoucích hlasování, automaticky ztratila své právo hlasovat.

Sdílet