Hlavní navigace

XML Pipeline podruhé

18. 2. 2007 23:42 (aktualizováno) Petr Cimprich

V půlce listopadu pracovní skupina XML Processing Model zveřejnila druhou pracovní verzi specifikace XML Pipeline Language, neboli XProc. O prvním draftu před dvěma měsíci stručně pojednala Akta X. Hlavní novinkou aktualizované verze je specifikace knihovny standardních komponent, která v prvním draftu zcela chyběla. Standardní komponenty jsou mimořádně důležité. Jsou to uzly tvořící graf, jednotlivé atomické kroky v procesu zpracování. To, jaké komponenty máme k dispozici, přímo určuje užitečnost a sílu jazyka XProc.

Zatím jsou definovány následující povinné standardní komponenty, tj. komponenty, které by musel podporovat každý procesor jazyka XProc. Jedná se o první nástřel, který se velmi pravděpodobně ještě bude měnit.

 • Identity – vstup je beze změny kopírován na výstup
 • XSLT – transformace XSLT
 • XInclude – vložení externího dokumentu pomocí mechanizmu XInclude
 • Serialize – nahrazení obsahu elementu jeho serializací, tj. textovým řetězcem
 • Parse – opak Serialize
 • Load – načtení a naparsování dokumentu určeného URI
 • Store – serializace dokumentu a uložení do URI

Dále specifikace jmenuje několik tzv. mikrokomponent. Zatím není jasné, které z nich a zda vůbec nějaké budou povinné.

 • Rename – přejmenování elementů nebo atributů
 • Wrap – zabalení dokumentu do nového kořenového elementu
 • Insert – vložení jiného dokumentu do kořenového elementu
 • Set-attributes – nastavení hodnot atributů

Ke specifikaci ještě přibyl další dodatek, obsahující příklady syntaxe, a k Normanu Walshovi přibyl další editor Alex Milowski. Druhý draft dává jazyku XML Pipeline jasnější obrysy a naznačuje, že by jeho vývoj mohl celkem rychle postupovat kupředu.

Sdílet