Hlavní navigace

Klasifikace Elektrokardiogramu (EKG) - díl třetí a poslední

9. 2. 2024 0:00 Jiří Raška
Tento článek navazuje na předchozí: Klasifikace Elektrokardiogramu (EKG) – díl druhý.

Kombinované modely

Další oblastí, kterou bych chtěl ověřit, je kombinace výše vytvořených modelů pro samostatné vstupní datové sady do jednoho modelu.

Nemá cenu to nějak blíže rozebírat, rovnou do toho …

Kombinovaný model pro metadata X a EKG křivky Y

Vytvořím model, kdy výstupy z vrstev X a Y jsou spojeny do jedné dimenze ve vrstvě Concatenate :

In [41]:


def create_model04(X_shape, Y_shape, Z_shape):
  X_inputs = keras.Input(X_shape[1:], name='X_inputs')
  Y_inputs = keras.Input(Y_shape[1:], name='Y_inputs')

  X = create_X_model(X_inputs)
  Y = create_Y_model(Y_inputs, filters=(64, 128, 256), kernel_size=(7, 3, 3))

  X = keras.layers.Concatenate(name='Z_concat')([X, Y])
  X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_1')(X)
  X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_2')(X)
  X = keras.layers.Dropout(0.5, name='Z_drop_1')(X)
  outputs = keras.layers.Dense(Z_shape[-1], activation='sigmoid', name='Z_outputs')(X)

  model = keras.Model(inputs=[X_inputs, Y_inputs], outputs=outputs, name='X_Y_model')
  return model

Nyní můžu model přeložit:

In [42]:


model04 = create_model04(X_train.shape, Y_train.shape, Z_train.shape)
model04.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['binary_accuracy', 'Precision', 'Recall'])
model04.summary()
Model: "X_Y_model"
__________________________________________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape         Param #  Connected to         
==================================================================================================
 Y_inputs (InputLayer)    [(None, 1000, 12)]      0     []              

 Y_norm (Normalization)   (None, 1000, 12)       25    ['Y_inputs[0][0]']      

 Y_conv_1 (Conv1D)      (None, 1000, 64)       5440   ['Y_norm[0][0]']       

 Y_norm_1 (BatchNormalizati (None, 1000, 64)       256    ['Y_conv_1[0][0]']      
 on)                                               

 Y_relu_1 (ReLU)       (None, 1000, 64)       0     ['Y_norm_1[0][0]']      

 Y_pool_1 (MaxPooling1D)   (None, 500, 64)       0     ['Y_relu_1[0][0]']      

 Y_conv_2 (Conv1D)      (None, 500, 128)       24704   ['Y_pool_1[0][0]']      

 Y_norm_2 (BatchNormalizati (None, 500, 128)       512    ['Y_conv_2[0][0]']      
 on)                                               

 Y_relu_2 (ReLU)       (None, 500, 128)       0     ['Y_norm_2[0][0]']      

 X_inputs (InputLayer)    [(None, 7)]         0     []              

 Y_pool_2 (MaxPooling1D)   (None, 250, 128)       0     ['Y_relu_2[0][0]']      

 X_norm (Normalization)   (None, 7)          15    ['X_inputs[0][0]']      

 Y_conv_3 (Conv1D)      (None, 250, 256)       98560   ['Y_pool_2[0][0]']      

 X_dense_1 (Dense)      (None, 32)          256    ['X_norm[0][0]']       

 Y_norm_3 (BatchNormalizati (None, 250, 256)       1024   ['Y_conv_3[0][0]']      
 on)                                               

 X_drop_1 (Dropout)     (None, 32)          0     ['X_dense_1[0][0]']      

 Y_relu_3 (ReLU)       (None, 250, 256)       0     ['Y_norm_3[0][0]']      

 X_dense_2 (Dense)      (None, 32)          1056   ['X_drop_1[0][0]']      

 Y_aver (GlobalAveragePooli (None, 256)         0     ['Y_relu_3[0][0]']      
 ng1D)                                              

 X_drop_2 (Dropout)     (None, 32)          0     ['X_dense_2[0][0]']      

 Y_drop (Dropout)      (None, 256)         0     ['Y_aver[0][0]']       

 Z_concat (Concatenate)   (None, 288)         0     ['X_drop_2[0][0]',      
                                   'Y_drop[0][0]']       

 Z_dense_1 (Dense)      (None, 128)         36992   ['Z_concat[0][0]']      

 Z_dense_2 (Dense)      (None, 128)         16512   ['Z_dense_1[0][0]']      

 Z_drop_1 (Dropout)     (None, 128)         0     ['Z_dense_2[0][0]']      

 Z_outputs (Dense)      (None, 5)          645    ['Z_drop_1[0][0]']      

==================================================================================================
Total params: 185997 (726.56 KB)
Trainable params: 185061 (722.89 KB)
Non-trainable params: 936 (3.66 KB)
__________________________________________________________________________________________________

A rovnou jej trénovat:

In [43]:


MODEL_CHECKPOINT = '/kaggle/working/model/model04.ckpt'

callbacks_list = [
  keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_binary_accuracy', patience=10),
  keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=MODEL_CHECKPOINT, monitor='val_binary_accuracy', save_best_only=True)
]

history = model04.fit([X_train, Y_train], Z_train, epochs=100, batch_size=32, callbacks=callbacks_list, validation_data=([X_valid, Y_valid], Z_valid))

model04 = keras.models.load_model(MODEL_CHECKPOINT)

model04.save('/kaggle/working/model/model04.keras')
Epoch 1/100
546/546 [==============================] - 14s 17ms/step - loss: 0.5135 - binary_accuracy: 0.7760 - precision: 0.5898 - recall: 0.3968 - val_loss: 0.3685 - val_binary_accuracy: 0.8338 - val_precision: 0.7517 - val_recall: 0.5227
Epoch 2/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.3815 - binary_accuracy: 0.8339 - precision: 0.7225 - recall: 0.5655 - val_loss: 0.3438 - val_binary_accuracy: 0.8505 - val_precision: 0.7462 - val_recall: 0.6293
Epoch 3/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.3520 - binary_accuracy: 0.8516 - precision: 0.7547 - recall: 0.6187 - val_loss: 0.3874 - val_binary_accuracy: 0.8459 - val_precision: 0.7479 - val_recall: 0.5990
Epoch 4/100
546/546 [==============================] - 9s 17ms/step - loss: 0.3346 - binary_accuracy: 0.8622 - precision: 0.7760 - recall: 0.6454 - val_loss: 0.3259 - val_binary_accuracy: 0.8625 - val_precision: 0.7736 - val_recall: 0.6532
Epoch 5/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.3222 - binary_accuracy: 0.8681 - precision: 0.7869 - recall: 0.6616 - val_loss: 0.3106 - val_binary_accuracy: 0.8656 - val_precision: 0.7798 - val_recall: 0.6607
Epoch 6/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.3122 - binary_accuracy: 0.8732 - precision: 0.7973 - recall: 0.6739 - val_loss: 0.3083 - val_binary_accuracy: 0.8711 - val_precision: 0.7915 - val_recall: 0.6732
Epoch 7/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.3009 - binary_accuracy: 0.8787 - precision: 0.8079 - recall: 0.6874 - val_loss: 0.3148 - val_binary_accuracy: 0.8711 - val_precision: 0.8011 - val_recall: 0.6597
Epoch 8/100
546/546 [==============================] - 9s 16ms/step - loss: 0.2972 - binary_accuracy: 0.8790 - precision: 0.8053 - recall: 0.6928 - val_loss: 0.2975 - val_binary_accuracy: 0.8784 - val_precision: 0.7873 - val_recall: 0.7185
Epoch 9/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.2931 - binary_accuracy: 0.8819 - precision: 0.8113 - recall: 0.6991 - val_loss: 0.2907 - val_binary_accuracy: 0.8847 - val_precision: 0.7993 - val_recall: 0.7331
Epoch 10/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2901 - binary_accuracy: 0.8836 - precision: 0.8140 - recall: 0.7039 - val_loss: 0.3016 - val_binary_accuracy: 0.8789 - val_precision: 0.7963 - val_recall: 0.7071
Epoch 11/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2828 - binary_accuracy: 0.8865 - precision: 0.8207 - recall: 0.7097 - val_loss: 0.3254 - val_binary_accuracy: 0.8627 - val_precision: 0.7449 - val_recall: 0.7042
Epoch 12/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2825 - binary_accuracy: 0.8870 - precision: 0.8217 - recall: 0.7108 - val_loss: 0.2861 - val_binary_accuracy: 0.8844 - val_precision: 0.7942 - val_recall: 0.7392
Epoch 13/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2783 - binary_accuracy: 0.8888 - precision: 0.8221 - recall: 0.7194 - val_loss: 0.2960 - val_binary_accuracy: 0.8804 - val_precision: 0.7880 - val_recall: 0.7281
Epoch 14/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2737 - binary_accuracy: 0.8901 - precision: 0.8244 - recall: 0.7225 - val_loss: 0.2795 - val_binary_accuracy: 0.8847 - val_precision: 0.8060 - val_recall: 0.7232
Epoch 15/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2725 - binary_accuracy: 0.8906 - precision: 0.8227 - recall: 0.7273 - val_loss: 0.2797 - val_binary_accuracy: 0.8842 - val_precision: 0.8038 - val_recall: 0.7235
Epoch 16/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2704 - binary_accuracy: 0.8914 - precision: 0.8251 - recall: 0.7282 - val_loss: 0.2810 - val_binary_accuracy: 0.8824 - val_precision: 0.8004 - val_recall: 0.7196
Epoch 17/100
546/546 [==============================] - 9s 17ms/step - loss: 0.2689 - binary_accuracy: 0.8917 - precision: 0.8273 - recall: 0.7266 - val_loss: 0.2885 - val_binary_accuracy: 0.8883 - val_precision: 0.8005 - val_recall: 0.7499
Epoch 18/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2666 - binary_accuracy: 0.8931 - precision: 0.8306 - recall: 0.7291 - val_loss: 0.2870 - val_binary_accuracy: 0.8793 - val_precision: 0.7842 - val_recall: 0.7285
Epoch 19/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2640 - binary_accuracy: 0.8943 - precision: 0.8310 - recall: 0.7349 - val_loss: 0.3127 - val_binary_accuracy: 0.8720 - val_precision: 0.7847 - val_recall: 0.6878
Epoch 20/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2588 - binary_accuracy: 0.8959 - precision: 0.8322 - recall: 0.7408 - val_loss: 0.2906 - val_binary_accuracy: 0.8837 - val_precision: 0.7957 - val_recall: 0.7335
Epoch 21/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2559 - binary_accuracy: 0.8984 - precision: 0.8398 - recall: 0.7431 - val_loss: 0.2920 - val_binary_accuracy: 0.8824 - val_precision: 0.8087 - val_recall: 0.7075
Epoch 22/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2560 - binary_accuracy: 0.8974 - precision: 0.8380 - recall: 0.7406 - val_loss: 0.2740 - val_binary_accuracy: 0.8868 - val_precision: 0.8063 - val_recall: 0.7335
Epoch 23/100
546/546 [==============================] - 9s 16ms/step - loss: 0.2505 - binary_accuracy: 0.9002 - precision: 0.8437 - recall: 0.7469 - val_loss: 0.2773 - val_binary_accuracy: 0.8897 - val_precision: 0.8118 - val_recall: 0.7403
Epoch 24/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2498 - binary_accuracy: 0.9013 - precision: 0.8446 - recall: 0.7507 - val_loss: 0.2842 - val_binary_accuracy: 0.8846 - val_precision: 0.8030 - val_recall: 0.7271
Epoch 25/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.2488 - binary_accuracy: 0.9009 - precision: 0.8454 - recall: 0.7479 - val_loss: 0.2716 - val_binary_accuracy: 0.8908 - val_precision: 0.8202 - val_recall: 0.7339
Epoch 26/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2451 - binary_accuracy: 0.9033 - precision: 0.8471 - recall: 0.7572 - val_loss: 0.2892 - val_binary_accuracy: 0.8806 - val_precision: 0.7882 - val_recall: 0.7289
Epoch 27/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2444 - binary_accuracy: 0.9035 - precision: 0.8489 - recall: 0.7559 - val_loss: 0.2891 - val_binary_accuracy: 0.8891 - val_precision: 0.8185 - val_recall: 0.7274
Epoch 28/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2417 - binary_accuracy: 0.9031 - precision: 0.8492 - recall: 0.7534 - val_loss: 0.2857 - val_binary_accuracy: 0.8854 - val_precision: 0.8087 - val_recall: 0.7224
Epoch 29/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2411 - binary_accuracy: 0.9043 - precision: 0.8499 - recall: 0.7583 - val_loss: 0.2764 - val_binary_accuracy: 0.8846 - val_precision: 0.8126 - val_recall: 0.7132
Epoch 30/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.2393 - binary_accuracy: 0.9059 - precision: 0.8523 - recall: 0.7629 - val_loss: 0.2731 - val_binary_accuracy: 0.8941 - val_precision: 0.8245 - val_recall: 0.7442
Epoch 31/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2392 - binary_accuracy: 0.9050 - precision: 0.8519 - recall: 0.7592 - val_loss: 0.2821 - val_binary_accuracy: 0.8893 - val_precision: 0.8184 - val_recall: 0.7285
Epoch 32/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2359 - binary_accuracy: 0.9073 - precision: 0.8556 - recall: 0.7655 - val_loss: 0.2758 - val_binary_accuracy: 0.8898 - val_precision: 0.8148 - val_recall: 0.7364
Epoch 33/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2349 - binary_accuracy: 0.9065 - precision: 0.8513 - recall: 0.7671 - val_loss: 0.2871 - val_binary_accuracy: 0.8887 - val_precision: 0.8086 - val_recall: 0.7399
Epoch 34/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2340 - binary_accuracy: 0.9074 - precision: 0.8569 - recall: 0.7644 - val_loss: 0.2672 - val_binary_accuracy: 0.8906 - val_precision: 0.8169 - val_recall: 0.7371
Epoch 35/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2325 - binary_accuracy: 0.9076 - precision: 0.8578 - recall: 0.7640 - val_loss: 0.2790 - val_binary_accuracy: 0.8885 - val_precision: 0.8135 - val_recall: 0.7314
Epoch 36/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2312 - binary_accuracy: 0.9076 - precision: 0.8538 - recall: 0.7690 - val_loss: 0.2766 - val_binary_accuracy: 0.8876 - val_precision: 0.8101 - val_recall: 0.7321
Epoch 37/100
546/546 [==============================] - 9s 17ms/step - loss: 0.2272 - binary_accuracy: 0.9096 - precision: 0.8583 - recall: 0.7730 - val_loss: 0.2598 - val_binary_accuracy: 0.8942 - val_precision: 0.8175 - val_recall: 0.7545
Epoch 38/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2274 - binary_accuracy: 0.9102 - precision: 0.8599 - recall: 0.7736 - val_loss: 0.2663 - val_binary_accuracy: 0.8931 - val_precision: 0.8220 - val_recall: 0.7428
Epoch 39/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2275 - binary_accuracy: 0.9103 - precision: 0.8606 - recall: 0.7731 - val_loss: 0.2714 - val_binary_accuracy: 0.8907 - val_precision: 0.8173 - val_recall: 0.7374
Epoch 40/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.2252 - binary_accuracy: 0.9110 - precision: 0.8632 - recall: 0.7733 - val_loss: 0.2699 - val_binary_accuracy: 0.8943 - val_precision: 0.8162 - val_recall: 0.7570
Epoch 41/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2234 - binary_accuracy: 0.9105 - precision: 0.8613 - recall: 0.7732 - val_loss: 0.2834 - val_binary_accuracy: 0.8888 - val_precision: 0.8128 - val_recall: 0.7342
Epoch 42/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2233 - binary_accuracy: 0.9117 - precision: 0.8642 - recall: 0.7755 - val_loss: 0.2745 - val_binary_accuracy: 0.8894 - val_precision: 0.7991 - val_recall: 0.7578
Epoch 43/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2197 - binary_accuracy: 0.9123 - precision: 0.8647 - recall: 0.7776 - val_loss: 0.2963 - val_binary_accuracy: 0.8898 - val_precision: 0.8227 - val_recall: 0.7253
Epoch 44/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2189 - binary_accuracy: 0.9140 - precision: 0.8667 - recall: 0.7829 - val_loss: 0.2891 - val_binary_accuracy: 0.8875 - val_precision: 0.8061 - val_recall: 0.7371
Epoch 45/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2194 - binary_accuracy: 0.9130 - precision: 0.8654 - recall: 0.7798 - val_loss: 0.2812 - val_binary_accuracy: 0.8907 - val_precision: 0.8151 - val_recall: 0.7406
Epoch 46/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2186 - binary_accuracy: 0.9131 - precision: 0.8636 - recall: 0.7826 - val_loss: 0.2920 - val_binary_accuracy: 0.8861 - val_precision: 0.8101 - val_recall: 0.7242
Epoch 47/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2157 - binary_accuracy: 0.9142 - precision: 0.8683 - recall: 0.7817 - val_loss: 0.2746 - val_binary_accuracy: 0.8889 - val_precision: 0.8192 - val_recall: 0.7257
Epoch 48/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2153 - binary_accuracy: 0.9145 - precision: 0.8694 - recall: 0.7821 - val_loss: 0.2672 - val_binary_accuracy: 0.8924 - val_precision: 0.8139 - val_recall: 0.7506
Epoch 49/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2145 - binary_accuracy: 0.9159 - precision: 0.8715 - recall: 0.7856 - val_loss: 0.2997 - val_binary_accuracy: 0.8899 - val_precision: 0.8043 - val_recall: 0.7524
Epoch 50/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2123 - binary_accuracy: 0.9152 - precision: 0.8697 - recall: 0.7849 - val_loss: 0.2770 - val_binary_accuracy: 0.8938 - val_precision: 0.8105 - val_recall: 0.7628

Průběh trénování vypadal zhruba takto:

In [44]:


sns.relplot(data=pd.DataFrame(history.history), kind='line', height=4, aspect=4)
plt.show()

__results___98_0.png

Na závěr kapitoly si můžu model vyhodnotit proti testovacím sadám dat pro X a Y:

In [45]:


Z_pred = np.around(model04.predict([X_test, Y_test], verbose=0))
metrics = pd.concat([metrics.drop(model04.name, level=0, errors='ignore'), model_quality_reporting(Z_test, Z_pred, model_name=model04.name)])

__results___100_0.png


       precision  recall f1-score  support

    NORM    0.83   0.92   0.87    964
     MI    0.89   0.66   0.76    553
    STTC    0.79   0.71   0.74    523
     CD    0.76   0.72   0.74    498
     HYP    0.73   0.45   0.56    263

  micro avg    0.81   0.75   0.78   2801
  macro avg    0.80   0.69   0.74   2801
weighted avg    0.81   0.75   0.77   2801
 samples avg    0.79   0.77   0.76   2801

Posouzení výsledku modelu v porovnání s ostatními se nechám až na závěr tohoto článku.

Kombinovaný model pro metadata X, EKG křivky Y a spektrogramy S

V tomto pokusu zkombinuji všechny tři modely pro vstupní data do jednoho.

In [46]:


def create_model05(X_shape, Y_shape, S_shape, Z_shape):
  X_inputs = keras.Input(X_shape[1:], name='X_inputs')
  Y_inputs = keras.Input(Y_shape[1:], name='Y_inputs')
  S_inputs = keras.Input(S_shape[1:], name='S_inputs')

  X = create_X_model(X_inputs)
  Y = create_Y_model(Y_inputs, filters=(64, 128, 256), kernel_size=(7, 3, 3))
  S = create_S_model(S_inputs, filters=(32, 64, 128), kernel_size=((3, 3), (3, 3), (3, 3)))

  X = keras.layers.Concatenate(name='Z_concat')([X, Y, S])
  X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_1')(X)
  X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_2')(X)
  X = keras.layers.Dropout(0.5, name='Z_drop_1')(X)
  outputs = keras.layers.Dense(Z_shape[-1], activation='sigmoid', name='Z_outputs')(X)

  model = keras.Model(inputs=[X_inputs, Y_inputs, S_inputs], outputs=outputs, name='X_Y_S_model')
  return model

A nyní kompilace modelu a následně trénování tak, jak jsem to dělal doposud u všech modelů:

In [47]:


model05 = create_model05(X_train.shape, Y_train.shape, S_train.shape, Z_train.shape)
model05.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['binary_accuracy', 'Precision', 'Recall'])
model05.summary()
Model: "X_Y_S_model"
__________________________________________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape         Param #  Connected to         
==================================================================================================
 S_inputs (InputLayer)    [(None, 12, 31, 34, 1)]   0     []              

 S_norm (Normalization)   (None, 12, 31, 34, 1)    3     ['S_inputs[0][0]']      

 tf.split_1 (TFOpLambda)   [(None, 1, 31, 34, 1),    0     ['S_norm[0][0]']       
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1)]                        

 tf.compat.v1.squeeze_12 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][0]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_13 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][1]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_14 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][2]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_15 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][3]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_16 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][4]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_17 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][5]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_18 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][6]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_19 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][7]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_20 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][8]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_21 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][9]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_22 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][10]']     
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_23 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split_1[0][11]']     
 FOpLambda)                                            

 S_conv_0_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_12[0][0
                                  ]']              

 S_conv_1_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_13[0][0
                                  ]']              

 S_conv_2_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_14[0][0
                                  ]']              

 S_conv_3_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_15[0][0
                                  ]']              

 S_conv_4_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_16[0][0
                                  ]']              

 S_conv_5_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_17[0][0
                                  ]']              

 S_conv_6_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_18[0][0
                                  ]']              

 S_conv_7_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_19[0][0
                                  ]']              

 S_conv_8_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_20[0][0
                                  ]']              

 S_conv_9_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_21[0][0
                                  ]']              

 S_conv_10_1 (Conv2D)    (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_22[0][0
                                  ]']              

 S_conv_11_1 (Conv2D)    (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_23[0][0
                                  ]']              

 Y_inputs (InputLayer)    [(None, 1000, 12)]      0     []              

 S_norm_0_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_0_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_1_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_1_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_2_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_2_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_3_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_3_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_4_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_4_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_5_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_5_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_6_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_6_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_7_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_7_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_8_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_8_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_9_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_9_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_10_1 (BatchNormaliz (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_10_1[0][0]']     
 ation)                                              

 S_norm_11_1 (BatchNormaliz (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_11_1[0][0]']     
 ation)                                              

 Y_norm (Normalization)   (None, 1000, 12)       25    ['Y_inputs[0][0]']      

 S_relu_0_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_0_1[0][0]']     

 S_relu_1_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_1_1[0][0]']     

 S_relu_2_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_2_1[0][0]']     

 S_relu_3_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_3_1[0][0]']     

 S_relu_4_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_4_1[0][0]']     

 S_relu_5_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_5_1[0][0]']     

 S_relu_6_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_6_1[0][0]']     

 S_relu_7_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_7_1[0][0]']     

 S_relu_8_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_8_1[0][0]']     

 S_relu_9_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_9_1[0][0]']     

 S_relu_10_1 (ReLU)     (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_10_1[0][0]']     

 S_relu_11_1 (ReLU)     (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_11_1[0][0]']     

 Y_conv_1 (Conv1D)      (None, 1000, 64)       5440   ['Y_norm[0][0]']       

 S_pool_0_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_0_1[0][0]']     

 S_pool_1_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_1_1[0][0]']     

 S_pool_2_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_2_1[0][0]']     

 S_pool_3_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_3_1[0][0]']     

 S_pool_4_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_4_1[0][0]']     

 S_pool_5_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_5_1[0][0]']     

 S_pool_6_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_6_1[0][0]']     

 S_pool_7_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_7_1[0][0]']     

 S_pool_8_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_8_1[0][0]']     

 S_pool_9_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_9_1[0][0]']     

 S_pool_10_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_10_1[0][0]']     

 S_pool_11_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_11_1[0][0]']     

 Y_norm_1 (BatchNormalizati (None, 1000, 64)       256    ['Y_conv_1[0][0]']      
 on)                                               

 S_conv_0_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_0_1[0][0]']     

 S_conv_1_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_1_1[0][0]']     

 S_conv_2_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_2_1[0][0]']     

 S_conv_3_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_3_1[0][0]']     

 S_conv_4_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_4_1[0][0]']     

 S_conv_5_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_5_1[0][0]']     

 S_conv_6_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_6_1[0][0]']     

 S_conv_7_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_7_1[0][0]']     

 S_conv_8_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_8_1[0][0]']     

 S_conv_9_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_9_1[0][0]']     

 S_conv_10_2 (Conv2D)    (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_10_1[0][0]']     

 S_conv_11_2 (Conv2D)    (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_11_1[0][0]']     

 Y_relu_1 (ReLU)       (None, 1000, 64)       0     ['Y_norm_1[0][0]']      

 S_norm_0_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_0_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_1_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_1_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_2_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_2_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_3_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_3_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_4_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_4_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_5_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_5_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_6_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_6_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_7_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_7_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_8_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_8_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_9_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_9_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_10_2 (BatchNormaliz (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_10_2[0][0]']     
 ation)                                              

 S_norm_11_2 (BatchNormaliz (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_11_2[0][0]']     
 ation)                                              

 Y_pool_1 (MaxPooling1D)   (None, 500, 64)       0     ['Y_relu_1[0][0]']      

 S_relu_0_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_0_2[0][0]']     

 S_relu_1_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_1_2[0][0]']     

 S_relu_2_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_2_2[0][0]']     

 S_relu_3_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_3_2[0][0]']     

 S_relu_4_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_4_2[0][0]']     

 S_relu_5_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_5_2[0][0]']     

 S_relu_6_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_6_2[0][0]']     

 S_relu_7_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_7_2[0][0]']     

 S_relu_8_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_8_2[0][0]']     

 S_relu_9_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_9_2[0][0]']     

 S_relu_10_2 (ReLU)     (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_10_2[0][0]']     

 S_relu_11_2 (ReLU)     (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_11_2[0][0]']     

 Y_conv_2 (Conv1D)      (None, 500, 128)       24704   ['Y_pool_1[0][0]']      

 S_pool_0_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_0_2[0][0]']     

 S_pool_1_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_1_2[0][0]']     

 S_pool_2_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_2_2[0][0]']     

 S_pool_3_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_3_2[0][0]']     

 S_pool_4_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_4_2[0][0]']     

 S_pool_5_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_5_2[0][0]']     

 S_pool_6_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_6_2[0][0]']     

 S_pool_7_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_7_2[0][0]']     

 S_pool_8_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_8_2[0][0]']     

 S_pool_9_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_9_2[0][0]']     

 S_pool_10_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_10_2[0][0]']     

 S_pool_11_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_11_2[0][0]']     

 Y_norm_2 (BatchNormalizati (None, 500, 128)       512    ['Y_conv_2[0][0]']      
 on)                                               

 S_conv_0_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_0_2[0][0]']     

 S_conv_1_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_1_2[0][0]']     

 S_conv_2_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_2_2[0][0]']     

 S_conv_3_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_3_2[0][0]']     

 S_conv_4_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_4_2[0][0]']     

 S_conv_5_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_5_2[0][0]']     

 S_conv_6_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_6_2[0][0]']     

 S_conv_7_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_7_2[0][0]']     

 S_conv_8_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_8_2[0][0]']     

 S_conv_9_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_9_2[0][0]']     

 S_conv_10_3 (Conv2D)    (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_10_2[0][0]']     

 S_conv_11_3 (Conv2D)    (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_11_2[0][0]']     

 Y_relu_2 (ReLU)       (None, 500, 128)       0     ['Y_norm_2[0][0]']      

 S_norm_0_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_0_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_1_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_1_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_2_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_2_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_3_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_3_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_4_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_4_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_5_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_5_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_6_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_6_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_7_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_7_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_8_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_8_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_9_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_9_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_10_3 (BatchNormaliz (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_10_3[0][0]']     
 ation)                                              

 S_norm_11_3 (BatchNormaliz (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_11_3[0][0]']     
 ation)                                              

 X_inputs (InputLayer)    [(None, 7)]         0     []              

 Y_pool_2 (MaxPooling1D)   (None, 250, 128)       0     ['Y_relu_2[0][0]']      

 S_relu_0_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_0_3[0][0]']     

 S_relu_1_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_1_3[0][0]']     

 S_relu_2_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_2_3[0][0]']     

 S_relu_3_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_3_3[0][0]']     

 S_relu_4_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_4_3[0][0]']     

 S_relu_5_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_5_3[0][0]']     

 S_relu_6_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_6_3[0][0]']     

 S_relu_7_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_7_3[0][0]']     

 S_relu_8_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_8_3[0][0]']     

 S_relu_9_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_9_3[0][0]']     

 S_relu_10_3 (ReLU)     (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_10_3[0][0]']     

 S_relu_11_3 (ReLU)     (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_11_3[0][0]']     

 X_norm (Normalization)   (None, 7)          15    ['X_inputs[0][0]']      

 Y_conv_3 (Conv1D)      (None, 250, 256)       98560   ['Y_pool_2[0][0]']      

 S_pool_0_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_0_3[0][0]']     

 S_pool_1_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_1_3[0][0]']     

 S_pool_2_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_2_3[0][0]']     

 S_pool_3_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_3_3[0][0]']     

 S_pool_4_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_4_3[0][0]']     

 S_pool_5_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_5_3[0][0]']     

 S_pool_6_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_6_3[0][0]']     

 S_pool_7_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_7_3[0][0]']     

 S_pool_8_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_8_3[0][0]']     

 S_pool_9_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_9_3[0][0]']     

 S_pool_10_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_10_3[0][0]']     

 S_pool_11_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_11_3[0][0]']     

 X_dense_1 (Dense)      (None, 32)          256    ['X_norm[0][0]']       

 Y_norm_3 (BatchNormalizati (None, 250, 256)       1024   ['Y_conv_3[0][0]']      
 on)                                               

 S_aver_0 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_0_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_1 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_1_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_2 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_2_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_3 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_3_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_4 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_4_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_5 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_5_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_6 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_6_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_7 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_7_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_8 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_8_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_9 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_9_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_10 (GlobalAveragePo (None, 128)         0     ['S_pool_10_3[0][0]']     
 oling2D)                                             

 S_aver_11 (GlobalAveragePo (None, 128)         0     ['S_pool_11_3[0][0]']     
 oling2D)                                             

 X_drop_1 (Dropout)     (None, 32)          0     ['X_dense_1[0][0]']      

 Y_relu_3 (ReLU)       (None, 250, 256)       0     ['Y_norm_3[0][0]']      

 tf.expand_dims_12 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_0[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_13 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_1[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_14 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_2[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_15 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_3[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_16 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_4[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_17 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_5[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_18 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_6[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_19 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_7[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_20 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_8[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_21 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_9[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_22 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_10[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_23 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_11[0][0]']      
 bda)                                               

 X_dense_2 (Dense)      (None, 32)          1056   ['X_drop_1[0][0]']      

 Y_aver (GlobalAveragePooli (None, 256)         0     ['Y_relu_3[0][0]']      
 ng1D)                                              

 S_concat (Concatenate)   (None, 12, 128)       0     ['tf.expand_dims_12[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_13[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_14[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_15[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_16[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_17[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_18[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_19[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_20[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_21[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_22[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_23[0][0]']  

 X_drop_2 (Dropout)     (None, 32)          0     ['X_dense_2[0][0]']      

 Y_drop (Dropout)      (None, 256)         0     ['Y_aver[0][0]']       

 S_flatten (Flatten)     (None, 1536)         0     ['S_concat[0][0]']      

 Z_concat (Concatenate)   (None, 1824)         0     ['X_drop_2[0][0]',      
                                   'Y_drop[0][0]',       
                                   'S_flatten[0][0]']      

 Z_dense_1 (Dense)      (None, 128)         233600  ['Z_concat[0][0]']      

 Z_dense_2 (Dense)      (None, 128)         16512   ['Z_dense_1[0][0]']      

 Z_drop_1 (Dropout)     (None, 128)         0     ['Z_dense_2[0][0]']      

 Z_outputs (Dense)      (None, 5)          645    ['Z_drop_1[0][0]']      

==================================================================================================
Total params: 1505424 (5.74 MB)
Trainable params: 1499109 (5.72 MB)
Non-trainable params: 6315 (24.68 KB)
__________________________________________________________________________________________________

In [48]:


MODEL_CHECKPOINT = '/kaggle/working/model/model05.ckpt'

callbacks_list = [
  keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_binary_accuracy', patience=10),
  keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=MODEL_CHECKPOINT, monitor='val_binary_accuracy', save_best_only=True)
]

history = model05.fit([X_train, Y_train, S_train], Z_train, epochs=100, batch_size=32, callbacks=callbacks_list, validation_data=([X_valid, Y_valid, S_valid], Z_valid))

model05 = keras.models.load_model(MODEL_CHECKPOINT)

model05.save('/kaggle/working/model/model05.keras')
Epoch 1/100
546/546 [==============================] - 73s 78ms/step - loss: 0.4367 - binary_accuracy: 0.8027 - precision: 0.6567 - recall: 0.4733 - val_loss: 0.3634 - val_binary_accuracy: 0.8370 - val_precision: 0.7266 - val_recall: 0.5812
Epoch 2/100
546/546 [==============================] - 41s 75ms/step - loss: 0.3563 - binary_accuracy: 0.8468 - precision: 0.7428 - recall: 0.6099 - val_loss: 0.3341 - val_binary_accuracy: 0.8513 - val_precision: 0.7411 - val_recall: 0.6432
Epoch 3/100
546/546 [==============================] - 40s 74ms/step - loss: 0.3281 - binary_accuracy: 0.8630 - precision: 0.7700 - recall: 0.6594 - val_loss: 0.3133 - val_binary_accuracy: 0.8662 - val_precision: 0.7847 - val_recall: 0.6568
Epoch 4/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.3108 - binary_accuracy: 0.8724 - precision: 0.7913 - recall: 0.6782 - val_loss: 0.3220 - val_binary_accuracy: 0.8632 - val_precision: 0.7745 - val_recall: 0.6557
Epoch 5/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2937 - binary_accuracy: 0.8803 - precision: 0.8030 - recall: 0.7025 - val_loss: 0.3798 - val_binary_accuracy: 0.8473 - val_precision: 0.7033 - val_recall: 0.6968
Epoch 6/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2888 - binary_accuracy: 0.8830 - precision: 0.8116 - recall: 0.7042 - val_loss: 0.3121 - val_binary_accuracy: 0.8658 - val_precision: 0.7907 - val_recall: 0.6457
Epoch 7/100
546/546 [==============================] - 41s 76ms/step - loss: 0.2806 - binary_accuracy: 0.8865 - precision: 0.8162 - recall: 0.7160 - val_loss: 0.2973 - val_binary_accuracy: 0.8792 - val_precision: 0.8164 - val_recall: 0.6803
Epoch 8/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2742 - binary_accuracy: 0.8895 - precision: 0.8209 - recall: 0.7246 - val_loss: 0.3024 - val_binary_accuracy: 0.8788 - val_precision: 0.7843 - val_recall: 0.7253
Epoch 9/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2694 - binary_accuracy: 0.8917 - precision: 0.8264 - recall: 0.7278 - val_loss: 0.3001 - val_binary_accuracy: 0.8779 - val_precision: 0.7831 - val_recall: 0.7224
Epoch 10/100
546/546 [==============================] - 20s 36ms/step - loss: 0.2631 - binary_accuracy: 0.8948 - precision: 0.8342 - recall: 0.7329 - val_loss: 0.3032 - val_binary_accuracy: 0.8782 - val_precision: 0.7867 - val_recall: 0.7185
Epoch 11/100
546/546 [==============================] - 20s 38ms/step - loss: 0.2601 - binary_accuracy: 0.8970 - precision: 0.8354 - recall: 0.7421 - val_loss: 0.2918 - val_binary_accuracy: 0.8787 - val_precision: 0.8005 - val_recall: 0.7000
Epoch 12/100
546/546 [==============================] - 21s 38ms/step - loss: 0.2547 - binary_accuracy: 0.8981 - precision: 0.8377 - recall: 0.7446 - val_loss: 0.3232 - val_binary_accuracy: 0.8709 - val_precision: 0.8395 - val_recall: 0.6118
Epoch 13/100
546/546 [==============================] - 40s 74ms/step - loss: 0.2512 - binary_accuracy: 0.8993 - precision: 0.8397 - recall: 0.7475 - val_loss: 0.2859 - val_binary_accuracy: 0.8839 - val_precision: 0.8128 - val_recall: 0.7092
Epoch 14/100
546/546 [==============================] - 41s 76ms/step - loss: 0.2454 - binary_accuracy: 0.9016 - precision: 0.8437 - recall: 0.7533 - val_loss: 0.2838 - val_binary_accuracy: 0.8839 - val_precision: 0.8075 - val_recall: 0.7167
Epoch 15/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2376 - binary_accuracy: 0.9052 - precision: 0.8501 - recall: 0.7623 - val_loss: 0.2959 - val_binary_accuracy: 0.8769 - val_precision: 0.7828 - val_recall: 0.7174
Epoch 16/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2359 - binary_accuracy: 0.9067 - precision: 0.8521 - recall: 0.7668 - val_loss: 0.2951 - val_binary_accuracy: 0.8798 - val_precision: 0.8153 - val_recall: 0.6850
Epoch 17/100
546/546 [==============================] - 40s 74ms/step - loss: 0.2270 - binary_accuracy: 0.9094 - precision: 0.8576 - recall: 0.7726 - val_loss: 0.2973 - val_binary_accuracy: 0.8844 - val_precision: 0.7964 - val_recall: 0.7356
Epoch 18/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2248 - binary_accuracy: 0.9102 - precision: 0.8584 - recall: 0.7756 - val_loss: 0.3116 - val_binary_accuracy: 0.8782 - val_precision: 0.7734 - val_recall: 0.7403
Epoch 19/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2181 - binary_accuracy: 0.9126 - precision: 0.8630 - recall: 0.7809 - val_loss: 0.3419 - val_binary_accuracy: 0.8779 - val_precision: 0.7921 - val_recall: 0.7082
Epoch 20/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2097 - binary_accuracy: 0.9167 - precision: 0.8688 - recall: 0.7927 - val_loss: 0.3222 - val_binary_accuracy: 0.8805 - val_precision: 0.8009 - val_recall: 0.7089
Epoch 21/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2054 - binary_accuracy: 0.9184 - precision: 0.8726 - recall: 0.7960 - val_loss: 0.3747 - val_binary_accuracy: 0.8642 - val_precision: 0.7620 - val_recall: 0.6818
Epoch 22/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2005 - binary_accuracy: 0.9207 - precision: 0.8780 - recall: 0.8002 - val_loss: 0.4820 - val_binary_accuracy: 0.8082 - val_precision: 0.6178 - val_recall: 0.6547
Epoch 23/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.2109 - binary_accuracy: 0.9171 - precision: 0.8695 - recall: 0.7939 - val_loss: 0.4633 - val_binary_accuracy: 0.8668 - val_precision: 0.7798 - val_recall: 0.6671
Epoch 24/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.1875 - binary_accuracy: 0.9260 - precision: 0.8849 - recall: 0.8158 - val_loss: 0.5360 - val_binary_accuracy: 0.8647 - val_precision: 0.7722 - val_recall: 0.6675
Epoch 25/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.1782 - binary_accuracy: 0.9305 - precision: 0.8928 - recall: 0.8265 - val_loss: 0.4001 - val_binary_accuracy: 0.8487 - val_precision: 0.7212 - val_recall: 0.6654
Epoch 26/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.1826 - binary_accuracy: 0.9285 - precision: 0.8915 - recall: 0.8191 - val_loss: 0.3431 - val_binary_accuracy: 0.8698 - val_precision: 0.7674 - val_recall: 0.7039
Epoch 27/100
546/546 [==============================] - 20s 37ms/step - loss: 0.1625 - binary_accuracy: 0.9355 - precision: 0.8986 - recall: 0.8419 - val_loss: 0.3582 - val_binary_accuracy: 0.8689 - val_precision: 0.7750 - val_recall: 0.6868

Takto se tedy trénovalo:

In [49]:


sns.relplot(data=pd.DataFrame(history.history), kind='line', height=4, aspect=4)
plt.show()

__results___108_0.png

Nakonec můžu model vyhodnotit proti testovacím sadám dat pro X, Y a S:

In [50]:


Z_pred = np.around(model05.predict([X_test, Y_test, S_test], verbose=0))
metrics = pd.concat([metrics.drop(model05.name, level=0, errors='ignore'), model_quality_reporting(Z_test, Z_pred, model_name=model05.name)])

__results___110_0.png


       precision  recall f1-score  support

    NORM    0.82   0.91   0.86    964
     MI    0.93   0.63   0.75    553
    STTC    0.78   0.73   0.75    523
     CD    0.71   0.72   0.72    498
     HYP    0.71   0.49   0.58    263

  micro avg    0.80   0.75   0.77   2801
  macro avg    0.79   0.69   0.73   2801
weighted avg    0.81   0.75   0.77   2801
 samples avg    0.78   0.75   0.75   2801

Vyhodnocení všech modelů

Tak si nejdříve ukážeme, jak dopadly metriky u všech zkoušených modelů:

In [51]:


metrics.index.set_names(['model', 'group'], inplace=True)
metrics.reset_index(inplace=True)

Metrika Precision

In [52]:


fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3))
ax = sns.barplot(metrics, x='group', y='precision', hue='model', ax=ax)
sns.move_legend(ax, "upper left", bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.show()

__results___114_0.png

Metrika Recall

In [53]:


fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3))
ax = sns.barplot(metrics, x='group', y='recall', hue='model', ax=ax)
sns.move_legend(ax, "upper left", bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.show()

__results___116_0.png

Metrika F1-score

In [54]:


fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3))
ax = sns.barplot(metrics, x='group', y='f1-score', hue='model', ax=ax)
sns.move_legend(ax, "upper left", bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.show()

__results___118_0.png

Závěrečné hodnocení

O celkovém výsledku si udělejte prosím názor sami.

Z mého pohledu vypadá nejlépe kombinovaný model EKG křivky společně s metadaty, a to především proto, že má nejlepší výsledky u těch nejméně zastoupených klasifikačních skupin.

Sdílet