Hlavní navigace

map1.eu

15. 2. 2013 0:04 (aktualizováno) Pavel Klinger

map1.eu – Outdoorová mapa Evropy

Tento blog píšu k příležitosti spuštění první alfa verze map1.eu.

Motivace

Online kartografické mapy použitelné na turistiku či cykloturistiku jsou velmi užitečným pomocníkem při plánování výletů či dovolené. Zatímco v Čechách je takových map hned několik (mapy.cz, amapy.centrum.cz, mapy.idnes.cz,…), situace v zahraničí je o poznání horší. Co se online map týče, jsme absolutní světová velmoc! Ve většině zemí jsou nejkvalitnějšími online mapami google maps a openstreetmaps. Pokud chcete něco najít ve městě nebo jet autem z bodu A do bodu B jsou právě tyto mapy to pravé ořechové. Pro (cyklo)turistiku, orientaci v přírodě a tak podobně však už tak vhodné nejsou.

Rozhodl jsem se pokusit tuto „mezeru na trhu“ alespoň částečně zacelit a vytvořit online mapy použitelné i na (cyklo)turistiku pro celý náš kontinent, vytvořit mapy à la „mapy.cz“ pro celou Evropu. Věřím, že takové mapy mohou být velmi užitečným pomocníkem nejen nám Čechům na cestách, ale do budoucna všem obyvatelům i návštěvníkům Evropy.

Jak na to?

Musím se přiznat ke lži, kterou jsem spáchal v minulém odstavci. Jakou? Tuto: „openstreetmaps …pro (cyklo)turistiku, orientaci v přírodě a tak podobně nejsou vhodné.“ To totiž platí pouze pro mapu nacházející se na zmíněné adrese (openstreetmaps.org). Openstreetmap je však mnohem víc než tato mapa. Openstreetmap je fenomén srovnatelný s Wikipedií. Openstreetmap jsou především svobodná gis data shromažďovaná mnoha tisíci (nejen) dobrovolníků, data, která se velmi rychle rozrůstají. A rozrostla se již tak, že podle mého názoru mohou na mnoha místech dobře posloužit jako podklad pro vykreslování turistických map.

Co je tedy cílem mého snažení? Zjednodušeně řečeno nový styl zobrazování openstreetmap dat. Nový stylesheet. Styl, který bude přehlednější a bude zobrazvat více informací než standardní styl, který je znám jako mapnik ze stránek openstreetmap.org. Dále chci tímto stylem renderované mapy poskytovat na adrese map1.eu jako jednotnou službu přehledných map celé Evropy.

Čím se vzhled map1.eu odlišuje od standardního vzhledu openstreetmap.org?

Jak již bylo zmíněno map1.eu zobrazuje openstreetmap data. Styl jejich zobrazení je však zcela přepracován. Při jeho návrhu byl brán zřetel na tyto body:

  • Důraz na to, aby důležitější bylo výraznější — zejména v malých zvětšeních je openstreetmap (ale i google maps) velmi nepřehlednou mapou. Toto způsobuje zejména to, že např. města jsou kreslena stejně velkým písmem. Není příliš příhlíženo k jejich lidnatosti. Při tvorbě stylu jsem se snažil nejprve určit priority, tedy, jak moc je která informace na mapě důležitá a pak zvolit její příslušnou výraznost.
  • Rendering více vlastností — V datech openstreetmap je mnoho typů informací, které se ve standardnim stylu vůbec nerenderují, např. turistické značky.
  • Vrstevnice — Samotná openstreetmap data vrstevnice neobsahují, tyto informace však lze získat z jiných zdrojů (aster, srtm). Kromě vrstevnic je kreslen i hillshading, tedy stínování kopců.
  • Konzervativní vzhled — Snažím se, aby mapa připomínala tištěné mapy. Na nejmenších měřítkách mapy politické, ve středních měřítkách automapy a v největších kartografické/turistické mapy.

Srovnání s jinými mapami

Tento blog píšu k příležitosti spuštění první alpha verze map. Následující seznam ukazuje odkazy na různé mapové servery s předvybranou oblastí a zvětšením. To proto, aby bylo možné snadno srovnat jiné online mapy s map1.eu.

Malé měřítko

Střední měřítko

Stav projeku

Právě byla spuštěna alfa verze. Ačkoliv budou mapy v budoucnu zobrazovat celou Evropu, nyní je celá Evropa vykreselena pouze v malém měřítku. Pro větší měřítka je vyrenderována pouze Evropa střední. Největší měřítka jsou zatím renderována pouze pro velká města. Pro evidenci chyb používám github. Projekt má také twitter a facebook.

Závěrem

Projekt map1.eu je ještě ve fázi vývoje. Budu vděčný za všechny podněty a přípomínky, za každou konstruktivní kritiku, která mi pomůže map1.eu zdokonalit.

Sdílet