Hlavní navigace

map1.eu - Vydána Beta verze

11. 3. 2014 8:40 Pavel Klinger

Po dlouhé době jsem se propracoval k vydání Beta verze map1.eu. Tuto verzi již považuji za veřejnou a nyní bude mé úsilí směřovat spíše k marketingu a shánění prostředků na další rozvoj projektu, přestože tuto činnost z podstaty mé povahy nesnáším.

Co je nového?

  • Facelift mapy: Byl proveden facelift mapy tak, aby byla přehlednější a čitelnější, nejedná se o žádnou revoluci, ale mnoho drobných nenápadných změn.
  • Gridinfo: Zobrazování informací o prvcích mapy bylo (pře/roz)pracováno.
  • Obchody: V podrobných měřítkách byly přidány obchody a mnoho dalších prvků.
  • Tisk: Stránka tisku byla doplněna o čítač stránek.
  • Překlady: Byla doplněna němčina, angličtina, francouzština, španělština, italština.
  • Popisky: V hlavním menu byly přidány popisky.
  • Oprava chyb

Proč taková prodleva?

Mezi vydáním této verze a té předešlé uplynulo mnoho měsíců. Tato prodleva byla způsobena především tím, že mne ekonomická sitace donutila nevěnovat se mapě na plný úvazek, ale jenom okrajově. Sponzorské dary, kterých si velmi vážím a moc za ně děkuji, vystačí však pouze na provoz serverů. Tímto se volně dostávám k další kapitole…

Plány do budoucna

Protože nemám kapacity na to dále mapu rozvíjet bez jakéhokoliv honoráře, musím své snažení přeorientovat z vývoje na marketing a shánění prostředků. Věřím, že v tomto projektu je potenciál, ale ještě více věřím, že v dnešní době se bez duchaprázdné propagace a neskromné přehnané sebechvály (tak totiž vlastně vnímam každý „moderní“ marketing) nedá prosadit téměř nic. Bylo by mi líto, kdyby tento projekt neuspěl jenom proto, že se o něm lidé nedozvěděli. A tak jsem se rozhodl, že poruším své přesvědčení a budu mu dělat reklamu. Jinak to bohužel nejde. Je však zbytečné cílit na Čechy, zde máme Mapy.cz. Můj cíl jsou jiné země. Vlastně všechny ostatní země, protože ty tak dobré mapy jako máme my nemají a map1.eu tam může být tou nejlepší.

Pokud se povede projekt náležitě zpropagovat, bude snažší sehnat finanční prostředky. A pokud se povede i to, mám mnohé další plány, jak mapu rozvíjet. O nich jsem se rozepsal již dříve.

Závěrečný seznam odkazů týkajících se projektu

Sdílet