Hlavní navigace

Vzniká elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení napříč EU – a ČR je zapojena!

4. 12. 2017 21:35 Petr Kajzar

Hodně se teď zabýváme přeshraniční výměnou zdravotní dokumentace, ale při úspěšném poskytnutí zdravotních služeb pacientovi probíhá ještě jedna nezbytná epizoda péče: vyúčtování.

Narazil jsem na informaci, že výměna dat mezi zdravotními pojišťovnami a výměna informací o sociálním zabezpečení by měla po Evropě časem běhat elektronicky. To zní velmi zajímavě, tak jsem se začetl. Podívejte se na to se mnou.

Již několik let běží evropský projekt Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). Má jít o informační systém, který pomůže institucím sociálního zabezpečení v celé EU vyměňovat si informace rychleji a bezpečněji. Většina toku informací je totiž v současné době zpracovávána na papíře, což samozřejmě spoustu úkonů nesmyslně zdržuje.

Konkrétní příklad, jak probíhá zpracování žádosti o vystavení náhradního nárokového dokladu v současnosti, uvedl Jiří Čížek, vedoucí IT projektů Kanceláře zdravotního pojištění, v článku pro časopis IT Systems: „Jde o poměrně běžnou situaci, kdy je ve zdravotnickém zařízení ošetřen zahraniční pacient, který u sebe nemá svoji evropskou kartičku zdravotního pojištění. Ošetřující lékař za pacienta požádá o náhradní nárokový doklad buď příslušnou zdravotní pojišťovnu, nebo Kancelář zdravotního pojištění. My pak žádost odesíláme obvykle na styčné místo příslušného státu EU a čekáme na odpověď, zpravidla týdny, někdy ale i měsíce.“

Systém by měl propojit členské státy EU tak, aby podobné výměny informací mohly probíhat elektronicky. Například bude možná rychlejší a účinnější výměna zpráv mezi institucemi sociálního zabezpečení a mezi vnitrostátními orgány. Umožní jim rychleji řešit jednotlivé případy a usnadní rychlejší výpočet a vyplácení dávek. Navíc budou instituce sociálního zabezpečení moci používat standardizované elektronické dokumenty přeložené do jejich vlastního jazyka. (Podobně se to plánuje i u zdravotní dokumentace!) EESSI vlastně poskytne společnou zabezpečenou infrastrukturu pro přeshraniční výměnu dat mezi institucemi sociálního zabezpečení, kudy data pouze potečou. Není v plánu vytvářet jakékoli centrální databáze, data se budou poskytovat v danou chvíli na podkladě autorizované žádosti.

Přímo na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění popisuje přínosy přímého elektronického spojení ředitel JUDr. Ladislav Švec: „Umožní zdravotním pojišťovnámnapříklad v reálném čase zjistit nebo potvrdit délku účasti ve zdravotním pojištění druhého státu u osob, které v něm pracovaly. Bez tohoto potvrzení přitom jinak hrozí nejen povinnost doplatit pojistné, ale i odpovídající sankce. Umožní také rychlé zaslání nárokových dokladů pro úhradu péče, jejíž poskytnutí je na území druhého státu nezbytné. Vedle toho systém přináší zrychlení a zjednodušení registrací osob, bydlících v jednom státě a pojištěných ve státě druhém. Součástí našeho česko-slovenského řešení jsou i další funkcionality, jdoucí nad rámec připravovaného celoevropského systému a lze jej v zásadě využít pro jakoukoliv výměnu dat mezi oběma systémy.“

Letos se Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) podařilo propojit elektronickou komunikaci a zpracování nároků pojištěnců mezi KZP, českými zdravotními pojišťovnami a slovenskými zdravotními pojišťovnami. To je příjemný úspěch! Komunikace se slovenskou stranou může být i elektronická a třeba výše v příkladu Jiřího Čížka zmíněné čekání na náhradní nárokový doklad může být záležitostí 30 minut.

Jiří Čížek ve zmíněném článku pro IT Systems dodává: „V evropském projektu EESSI jsme nepochybně první země, které elektronickou výměnu zahájily, a to bez ohledu na zatím nefunkční nadnárodní části projektu. Na národní úrovni jde o jeden z mála funkčních projektů, které se dají bez nadsázky označit jako součást českého elektronického zdravotnictví. Na rozdíl od ostatních eHealth projektů jde totiž o agendu, kde jsou si všechny zúčastněné strany dobře vědomé přínosů elektronizace, a projekt se tak nemusí potýkat s negativními reakcemi svých odpůrců.“

Celý projekt vypadá hodně užitečně, tak jej určitě budu dále studovat a sledovat.

Sdílet