Hlavní navigace

Reklamace aneb příběh pevného disku

27. 10. 2012 10:15 (aktualizováno) Ondřej Caletka

Porouchal se mi v jednom starším počítači pevný disk. Na tom není nic zvláštního, takové věci se běžně stávají. Protože to byl Seagate a protože disky této značky se řadu let prodávaly s pětiletou zárukou, zkusil jsem zadat jeho sériové číslo do formuláře Warranty Validation na webu výrobce. Protože Seagate potvrdil, že záruka na disk trvá až do roku 2013, rozhodl jsem se, že disk zkusím reklamovat.

První pokus − online RMA u prodejce

Byl jsem si téměř jist, že jsem daný disk koupil v Alza.cz. Zamířil jsem tedy rovnou na e-shop a otevřel formulář pro zadání nové reklamace. Bohužel, k danému sériovému číslu se e-shop neznal. Prošel jsem tedy v e-shopu faktury a skutečně žádný disk takového sériového čísla mi prodán nebyl. Protože jsem si byl téměř jistý, že disk je z Alza, začal jsem pátrat v papírových účtenkách, které si naštěstí od hardwaru schovávám. A našel jsem. Ukázalo se, že disk toho čísla jsem získal na konci října 2008 výměnou za vadný disk z července 2008. Tím se vysvětluje, proč sériové číslo nefigurovalo na žádné z faktur.

Druhý pokus − osobní reklamace

Osmnáctého září jsem se tedy vydal do Holešovické prodejny osobně. V oddělení reklamací je vždycky nával, takže trvalo asi půl hodiny, než jsem přišel na řadu. Během té doby jsem několikrát slyšel tuto zřejmě standardní formulku:

„Příjmu vám to jako s mechanickým poškozením, i když zboží mechanicky poškozené není…“

V překladu to znamená, že vaše reklamace podle občanského nebo obchodního zákoníku byla zamítnuta a zboží bude přijato v jiném režimu, v takovém, jehož podmínky jsou čistě smluvní, určené obchodem. V takovém režimu neplatí žádné lhůty, ani limity na počet oprav stejné vady. A k tomuto kroku se uchylují i při naprostých malichernostech, jako například nečitelné sériové číslo na papírovém štítku na spodní straně notebooku, což rozhodně není důvod pro ztrátu zákonných práv na odstranění vad produktu.

Čtenáře jistě nepřekvapí, že naprosto stejnou formulku jsem uslyšel i já, se zdůvodněním, že podle obchodu disk už dávno v záruce není. Jak je to možné? Jednoduše − reklamační řád je napsán schválně tak, aby se obchod zbytečně nezavazoval k něčemu, co zákon vysloveně nenařizuje:

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců* pro spotřebitele**, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. (…) Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem. (zdroj)

Přeloženo do češtiny, prodávají-li zboží se zárukou 5 let, myslí se tím, že dva roky máte všechna práva spotřebitele podle zákona, zatímco zbylé tři roky máte jen jistou podmnožinu těchto práv, danou libovůlí prodejce. Připadá vám to fér?

S vědomím toho, že disk je podle výrobce v záruce jsem souhlasil se zasláním výrobci i s údajným „mechanickým poškozením“. Disk byl převzat a já čekal…

Druhého října, 14 dnů po podání reklamace, mi přišel e-mail s omluvou, že má reklamace bohužel ještě nebyla vyřízena. Další e-mail jsem dostal 11. října s tím, že má reklamace byla vyřízena zamítnutím. A důvod?

„Zbozi je jiz po zaruce. Mimozarucni opravu nelze provest.“

Zboží jsem tedy vyzvedl a ještě jednou zkontroloval platnost záruky na webu výrobce.

Třetí pokus − online RMA Seagate

Protože výrobce stále tvrdil, že disk je v záruce, rozhodl jsem se jako poslední možnost vrátit zboží přímo jemu. Přesně podle návodu jsem na disk nejprve pustil utilitu SeaTools, abych měl jistotu, že vadné bloky budou detekovány i u výrobce a ten nezamítne reklamaci jako neodůvodněnou. Také jsem si dal záležet na obalu, neboť špatně zabalené disky rovnou odmítají. Bohužel jediný správný obal podle Seagate je ten, ve kterém disky posílají sami. A ten získáte jedině tak, že si od nich nějaký disk objednáte. Nakonec jsem použil plastovou krabičku, ve které se kdysi disky prodávaly, schovanou v papírové krabičce vyplněné kartonem.

[caption id=„attachment454“ align=„alignleft“ width=„150“ caption=„Cesta opraveného disku“]Cesta opraveného disku zpět[/caption]

Seagate má několik sběrných míst po Evropě, bohužel žádné v ČR. Nejblíže jsou místa v Polsku, Německu a Rakousku. Vybral jsem německé a sháněl způsob, jak tam disk nejlevněji dopravit. Protože nevládnu německým jazykem a zároveň proto, že ceny Deutche Post jsou na české poměry vysoké, zavrhl jsem posílání z Německa, byť to do Zittau mám kousek. Nakonec jsem zvolil tradiční cestu Českou Poštou. Doporučená prioritní zásilka do Německa stála 198 Kč, což je asi o 10 Kč méně, než stejná služba od příhraničních přepravců mailboxde.cz.

Disk byl výrobcem přijat a téměř obratem mi byla z Amsterdamu odeslána náhrada. Balíček na cestě trochu bloudil, ale nakonec dorazil v pořádku. Disk má na štítku napsáno „Seagate Certified Repaired HDD“ a dle kontroly záruky na webu je v záruce do října 2013. Po pěti týdnech tedy příběh končí úspěšně. Záhadou zůstává jediné: Co s tím diskem během reklamace ne-reklamace v Alza.cz dělali?

Sdílet