Hlavní navigace

Názor ke článku Reklamace aneb příběh pevného disku od xyrfa - [23] co blbnes? T U+0054 LATIN CAPITAL LETTER T ̉...

 • 29. 10. 2012 9:35

  xyrfa (neregistrovaný) 193.165.11.---

  [23] co blbnes?

  T U+0054 LATIN CAPITAL LETTER T
  ̉ U+0309 COMBINING HOOK ABOVE
  ́ U+0301 COMBINING ACUTE ACCENT
  ̊ U+030A COMBINING RING ABOVE
  ͪ U+036A COMBINING LATIN SMALL LETTER H
  ̉ U+0309 COMBINING HOOK ABOVE
  ̐ U+0310 COMBINING CANDRABINDU
  ͊ U+034A COMBINING NOT TILDE ABOVE
  ͆ U+0346 COMBINING BRIDGE ABOVE
  ̉ U+0309 COMBINING HOOK ABOVE
  ͣ U+0363 COMBINING LATIN SMALL LETTER A
  ̊ U+030A COMBINING RING ABOVE
  ͠ U+0360 COMBINING DOUBLE TILDE
  ̀ U+0340 COMBINING GRAVE TONE MARK
  ̶ U+0336 COMBINING LONG STROKE OVERLAY
  ͞ U+035E COMBINING DOUBLE MACRON
  ̦ U+0326 COMBINING COMMA BELOW
  ̘ U+0318 COMBINING LEFT TACK BELOW
  ͅ U+0345 COMBINING GREEK YPOGEGRAMMENI
  ̮ U+032E COMBINING BREVE BELOW
  ̰ U+0330 COMBINING TILDE BELOW
  ̱ U+0331 COMBINING MACRON BELOW
  ̝ U+031D COMBINING UP TACK BELOW
  ̠ U+0320 COMBINING MINUS SIGN BELOW
  ͉ U+0349 COMBINING LEFT ANGLE BELOW
  ͚ U+035A COMBINING DOUBLE RING BELOW
  ͅ U+0345 COMBINING GREEK YPOGEGRAMMENI
  ͚ U+035A COMBINING DOUBLE RING BELOW
  o U+006F LATIN SMALL LETTER O
  ͭ U+036D COMBINING LATIN SMALL LETTER T
  ̇ U+0307 COMBINING DOT ABOVE
  ͬ U+036C COMBINING LATIN SMALL LETTER R
  ͮ U+036E COMBINING LATIN SMALL LETTER V
  ̈́ U+0344 COMBINING GREEK DIALYTIKA TONOS
  ̌ U+030C COMBINING CARON
  ͮ U+036E COMBINING LATIN SMALL LETTER V
  ͦ U+0366 COMBINING LATIN SMALL LETTER O
  ͮ U+036E COMBINING LATIN SMALL LETTER V
  ͢ U+0362 COMBINING DOUBLE RIGHTWARDS ARROW BELOW
  ̴ U+0334 COMBINING TILDE OVERLAY
  ̳ U+0333 COMBINING DOUBLE LOW LINE
  ̩ U+0329 COMBINING VERTICAL LINE BELOW
  ̫ U+032B COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
  ͖ U+0356 COMBINING RIGHT ARROWHEAD AND UP ARROWHEAD BELOW
  ̰ U+0330 COMBINING TILDE BELOW
  ̤ U+0324 COMBINING DIAERESIS BELOW
  ̪ U+032A COMBINING BRIDGE BELOW
  ͇ U+0347 COMBINING EQUALS SIGN BELOW
  ̞ U+031E COMBINING DOWN TACK BELOW
  ̜ U+031C COMBINING LEFT HALF RING BELOW
  ̬ U+032C COMBINING CARON BELOW
  ͎ U+034E COMBINING UPWARDS ARROW BELOW
  ̱ U+0331 COMBINING MACRON BELOW
  ̩ U+0329 COMBINING VERTICAL LINE BELOW
  ͉ U+0349 COMBINING LEFT ANGLE BELOW
  U+0020 SPACE
  ͂ U+0342 COMBINING GREEK PERISPOMENI
  ͯ U+036F COMBINING LATIN SMALL LETTER X
  ͮ U+036E COMBINING LATIN SMALL LETTER V
  ̋ U+030B COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
  ͬ U+036C COMBINING LATIN SMALL LETTER R
  ̏ U+030F COMBINING DOUBLE GRAVE ACCENT
  ͆ U+0346 COMBINING BRIDGE ABOVE
  ͮ U+036E COMBINING LATIN SMALL LETTER V
  ̈́ U+0344 COMBINING GREEK DIALYTIKA TONOS
  ̈ U+0308 COMBINING DIAERESIS
  ͌ U+034C COMBINING ALMOST EQUAL TO ABOVE
  ̒ U+0312 COMBINING TURNED COMMA ABOVE
  ̚ U+031A COMBINING LEFT ANGLE ABOVE
  ͒ U+0352 COMBINING FERMATA
  ͋ U+034B COMBINING HOMOTHETIC ABOVE
  ̂ U+0302 COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT
  ̀ U+0300 COMBINING GRAVE ACCENT
  ͮ U+036E COMBINING LATIN SMALL LETTER V
  ͧ U+0367 COMBINING LATIN SMALL LETTER U
  ͡ U+0361 COMBINING DOUBLE INVERTED BREVE
  ̢ U+0322 COMBINING RETROFLEX HOOK BELOW
  ̠ U+0320 COMBINING MINUS SIGN BELOW
  ̥ U+0325 COMBINING RING BELOW
  ̤ U+0324 COMBINING DIAERESIS BELOW
  ̯ U+032F COMBINING INVERTED BREVE BELOW
  ̘ U+0318 COMBINING LEFT TACK BELOW
  ͚ U+035A COMBINING DOUBLE RING BELOW
  ̯ U+032F COMBINING INVERTED BREVE BELOW
  ͈ U+0348 COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE BELOW
  ̘ U+0318 COMBINING LEFT TACK BELOW
  ̦ U+0326 COMBINING COMMA BELOW
  ̺ U+033A COMBINING INVERTED BRIDGE BELOW
  ̦ U+0326 COMBINING COMMA BELOW
  ̫ U+032B COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
  ͔ U+0354 COMBINING LEFT ARROWHEAD BELOW
  ͚ U+035A COMBINING DOUBLE RING BELOW
  i U+0069 LATIN SMALL LETTER I
  ͤ U+0364 COMBINING LATIN SMALL LETTER E
  ͊ U+034A COMBINING NOT TILDE ABOVE
  ̋ U+030B COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
  ͋ U+034B COMBINING HOMOTHETIC ABOVE
  ͐ U+0350 COMBINING RIGHT ARROWHEAD ABOVE
  ̑ U+0311 COMBINING INVERTED BREVE
  ͊ U+034A COMBINING NOT TILDE ABOVE
  ̈ U+0308 COMBINING DIAERESIS
  ͥ U+0365 COMBINING LATIN SMALL LETTER I
  ͌ U+034C COMBINING ALMOST EQUAL TO ABOVE
  ͂ U+0342 COMBINING GREEK PERISPOMENI
  ͮ U+036E COMBINING LATIN SMALL LETTER V
  ͥ U+0365 COMBINING LATIN SMALL LETTER I
  ̓ U+0343 COMBINING GREEK KORONIS
  ̆ U+0306 COMBINING BREVE
  ̇ U+0307 COMBINING DOT ABOVE
  ̅ U+0305 COMBINING OVERLINE
  ͫ U+036B COMBINING LATIN SMALL LETTER M
  ̎ U+030E COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE ABOVE
  ͢ U+0362 COMBINING DOUBLE RIGHTWARDS ARROW BELOW
  ͠ U+0360 COMBINING DOUBLE TILDE
  ̵ U+0335 COMBINING SHORT STROKE OVERLAY
  ͢ U+0362 COMBINING DOUBLE RIGHTWARDS ARROW BELOW
  ̨ U+0328 COMBINING OGONEK
  ͇ U+0347 COMBINING EQUALS SIGN BELOW
  ̥ U+0325 COMBINING RING BELOW
  ̦ U+0326 COMBINING COMMA BELOW
  ͎ U+034E COMBINING UPWARDS ARROW BELOW
  ͎ U+034E COMBINING UPWARDS ARROW BELOW
  ̮ U+032E COMBINING BREVE BELOW
  ̙ U+0319 COMBINING RIGHT TACK BELOW
  ͈ U+0348 COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE BELOW
  ̬ U+032C COMBINING CARON BELOW
  ͉ U+0349 COMBINING LEFT ANGLE BELOW
  ̪ U+032A COMBINING BRIDGE BELOW
  ̤ U+0324 COMBINING DIAERESIS BELOW
  ̬ U+032C COMBINING CARON BELOW
  ̜ U+031C COMBINING LEFT HALF RING BELOW
  ̞ U+031E COMBINING DOWN TACK BELOW
  ̠ U+0320 COMBINING MINUS SIGN BELOW
  ̤ U+0324 COMBINING DIAERESIS BELOW
  n U+006E LATIN SMALL LETTER N
  ͊ U+034A COMBINING NOT TILDE ABOVE
  ͬ U+036C COMBINING LATIN SMALL LETTER R
  ̒ U+0312 COMBINING TURNED COMMA ABOVE
  ͨ U+0368 COMBINING LATIN SMALL LETTER C
  ͠ U+0360 COMBINING DOUBLE TILDE
  ̳ U+0333 COMBINING DOUBLE LOW LINE
  ͖ U+0356 COMBINING RIGHT ARROWHEAD AND UP ARROWHEAD BELOW
  ̳ U+0333 COMBINING DOUBLE LOW LINE
  ̼ U+033C COMBINING SEAGULL BELOW
  ̠ U+0320 COMBINING MINUS SIGN BELOW
  v U+0076 LATIN SMALL LETTER V
  ̐ U+0310 COMBINING CANDRABINDU
  ̽ U+033D COMBINING X ABOVE
  ͤ U+0364 COMBINING LATIN SMALL LETTER E
  ̓ U+0343 COMBINING GREEK KORONIS
  ̿ U+033F COMBINING DOUBLE OVERLINE
  ͩ U+0369 COMBINING LATIN SMALL LETTER D
  ̄ U+0304 COMBINING MACRON
  ͑ U+0351 COMBINING LEFT HALF RING ABOVE
  ͑ U+0351 COMBINING LEFT HALF RING ABOVE
  ͡ U+0361 COMBINING DOUBLE INVERTED BREVE
  ͝ U+035D COMBINING DOUBLE BREVE
  ̵ U+0335 COMBINING SHORT STROKE OVERLAY
  ̼ U+033C COMBINING SEAGULL BELOW
  ͔ U+0354 COMBINING LEFT ARROWHEAD BELOW
  ̯ U+032F COMBINING INVERTED BREVE BELOW
  ̫ U+032B COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
  ̦ U+0326 COMBINING COMMA BELOW
  ̭ U+032D COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT BELOW
  ͇ U+0347 COMBINING EQUALS SIGN BELOW
  ̹ U+0339 COMBINING RIGHT HALF RING BELOW
  ͉ U+0349 COMBINING LEFT ANGLE BELOW
  ̮ U+032E COMBINING BREVE BELOW
  ̳ U+0333 COMBINING DOUBLE LOW LINE
  ̟ U+031F COMBINING PLUS SIGN BELOW
  ̻ U+033B COMBINING SQUARE BELOW
  ̫ U+032B COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
  ̱ U+0331 COMBINING MACRON BELOW
  o U+006F LATIN SMALL LETTER O
  ̀ U+0300 COMBINING GRAVE ACCENT
  ͬ U+036C COMBINING LATIN SMALL LETTER R
  ̽ U+033D COMBINING X ABOVE
  ͮ U+036E COMBINING LATIN SMALL LETTER V
  ̑ U+0311 COMBINING INVERTED BREVE
  ̅ U+0305 COMBINING OVERLINE
  ̽ U+033D COMBINING X ABOVE
  ̔ U+0314 COMBINING REVERSED COMMA ABOVE
  ̀ U+0300 COMBINING GRAVE ACCENT
  ͬ U+036C COMBINING LATIN SMALL LETTER R
  ͣ U+0363 COMBINING LATIN SMALL LETTER A
  ̍ U+030D COMBINING VERTICAL LINE ABOVE
  ͭ U+036D COMBINING LATIN SMALL LETTER T
  ̃ U+0303 COMBINING TILDE
  ̏ U+030F COMBINING DOUBLE GRAVE ACCENT
  ̀ U+0340 COMBINING GRAVE TONE MARK
  ̵ U+0335 COMBINING SHORT STROKE OVERLAY
  ̪ U+032A COMBINING BRIDGE BELOW
  ̥ U+0325 COMBINING RING BELOW
  ̮ U+032E COMBINING BREVE BELOW
  ̠ U+0320 COMBINING MINUS SIGN BELOW
  ̫ U+032B COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
  ͙ U+0359 COMBINING ASTERISK BELOW
  ̪ U+032A COMBINING BRIDGE BELOW
  ̦ U+0326 COMBINING COMMA BELOW
  ̟ U+031F COMBINING PLUS SIGN BELOW
  ̤ U+0324 COMBINING DIAERESIS BELOW
  ̣ U+0323 COMBINING DOT BELOW
  ̻ U+033B COMBINING SQUARE BELOW
  ̖ U+0316 COMBINING GRAVE ACCENT BELOW
  ̘ U+0318 COMBINING LEFT TACK BELOW
  ̫ U+032B COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
  ̤ U+0324 COMBINING DIAERESIS BELOW
  ̮ U+032E COMBINING BREVE BELOW
  k U+006B LATIN SMALL LETTER K
  ͋ U+034B COMBINING HOMOTHETIC ABOVE
  ̍ U+030D COMBINING VERTICAL LINE ABOVE
  ̇ U+0307 COMBINING DOT ABOVE
  ̋ U+030B COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
  ͧ U+0367 COMBINING LATIN SMALL LETTER U
  ̓ U+0343 COMBINING GREEK KORONIS
  ̑ U+0311 COMBINING INVERTED BREVE
  ̄ U+0304 COMBINING MACRON
  ͗ U+0357 COMBINING RIGHT HALF RING ABOVE
  ͨ U+0368 COMBINING LATIN SMALL LETTER C
  ͊ U+034A COMBINING NOT TILDE ABOVE
  ̅ U+0305 COMBINING OVERLINE
  ̋ U+030B COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
  ̶ U+0336 COMBINING LONG STROKE OVERLAY
  ̧ U+0327 COMBINING CEDILLA
  ̳ U+0333 COMBINING DOUBLE LOW LINE
  ̹ U+0339 COMBINING RIGHT HALF RING BELOW
  ̗ U+0317 COMBINING ACUTE ACCENT BELOW
  ͖ U+0356 COMBINING RIGHT ARROWHEAD AND UP ARROWHEAD BELOW
  ̻ U+033B COMBINING SQUARE BELOW
  ̻ U+033B COMBINING SQUARE BELOW
  ͎ U+034E COMBINING UPWARDS ARROW BELOW
  ̫ U+032B COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
  e U+0065 LATIN SMALL LETTER E
  ͛ U+035B COMBINING ZIGZAG ABOVE
  ͤ U+0364 COMBINING LATIN SMALL LETTER E
  ͑ U+0351 COMBINING LEFT HALF RING ABOVE
  ̓ U+0343 COMBINING GREEK KORONIS
  ͊ U+034A COMBINING NOT TILDE ABOVE
  ͯ U+036F COMBINING LATIN SMALL LETTER X
  ̸ U+0338 COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY
  ̕ U+0315 COMBINING COMMA ABOVE RIGHT
  ͙ U+0359 COMBINING ASTERISK BELOW
  ̭ U+032D COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT BELOW
  ͎ U+034E COMBINING UPWARDS ARROW BELOW
  ̝ U+031D COMBINING UP TACK BELOW
  ͍ U+034D COMBINING LEFT RIGHT ARROW BELOW
  ̰ U+0330 COMBINING TILDE BELOW
  ̺ U+033A COMBINING INVERTED BRIDGE BELOW
  ̮ U+032E COMBINING BREVE BELOW
  ̺ U+033A COMBINING INVERTED BRIDGE BELOW
  U+0020 SPACE