Hlavní navigace

Devět nejživějších wikiprojektů v medicíně

23. 2. 2018 22:06 (aktualizováno) Petr Kajzar

Wikipedii zná dnes skoro každý. Wiki ale neznamená jen encyklopedii, wikiprojekty se postupně objevily i jako nástroj spolupráce na odborných portálech nebo jako úložiště dokumentace. Stejně tak to platí i pro wikiprojekty v medicíně. Pro ilustraci: v době, kdy před téměř deseti lety pomalu vznikala česká WikiSkripta, bylo české Wikipedii již šest let a měla na kontě 100 000 článků. Jak si stojí wiki v medicíně dnes?

Wiki ve výuce medicíny má zajímavé postavení. Zachytit rychlý vývoj oboru učebnicemi není snadné. Přirozeně tak vznikají webové projekty, které se snaží vývoj části oboru popsat dynamičtěji a navíc jsou široce dostupné. Mnohdy jsou do projektů zapojení odborníci, profesoři, učitelé i studenti.

Cílem samozřejmě nebývá zmapovat do detailu celou medicínu, to ani není možné! Projekty se spíše snaží zvýšit dostupnost základních informací. Důležitým bodem je, že když je projekt otevřený studentům, mohou se naučit pracovat s open-source softwarem a navíc i s otevřeným projektem, kam lze volně přispívat a spolupracovat s ostatními v rámci nějaké komunity. To je zkušenost k nezaplacení.

Před pár lety jsem začal sledovat stav lékařských wiki ve světě: mně známých a veřejně dostupných je jich několik desítek. Před rokem jsem si napsal malý skript, který ukazuje jednoduchou statistiku webů postavených na MediaWiki.

I za ten rok je znát určitý posun, nejživější zůstávají hlavně silné projekty, které si našly svou komunitu, pro níž jsou užitečné. Napadlo mě, že bych poukázal na ty nejaktivnější wiki v medicíně a trochu je popsal. Vezmu to abecedně. A uvidíte, že každý projekt je v něčem unikátní a inspirativní.

Cancer Guidelines Wiki

Název Cancer Guidelines Wiki
Počet uživatelů 3842
Počet editací 431135
Jazyk anglický
Software MediaWiki 1.26.3
Statistiky odkaz

Začínáme hned zostra, tohle je prudce odborná wiki odborné společnosti Cancer Council Australia. Vznikla v roce 2010 a bsahuje přímo onkologická doporučení pro lékaře včetně klinických doporučení od Clinical Oncology Society of Australia.

Z principu tato wiki nemůže být úplně otevřená. Pro editace je potřeba si založit účet, u kterého například musíte odpovědět na antispam otázku: „What is the leading cause of lung cancer?“

Osobně musím velmi pochválit rozhodnutí umístit klinická doporučení na wiki, kde je lze snadno připomínkovat nebo se rovnou dotazovat na detaily přímo autorů. U jinde obvyklých statických stránek nebo dokonce PDF souborů to jde o poznání obtížněji a wiki zde má velký přínos. Tleskám!

EyeWiki

Název EyeWiki
Počet uživatelů 1465
Počet editací 30818
Jazyk anglický
Software MediaWiki 1.25.6
Statistiky odkaz

Wiki o očním lékařství je přístupná pro čtení komukoli, editovat však smí jen oční lékaři, kteří si o přístup zažádají e-mailem. Projekt vznikl v roce 2010 a i přes editační omezení a přes velmi úzké zaměření zůstává velmi aktivní po celou dobu.

Najdeme zde články o anatomii, fyziologii, patofyziologii a hlavně o klinické oftalmologii. Zajímavostí je, že články jsou přísně a viditelně označené, kdo je napsal, kdo je revidoval a kdo provedl recenzi textu. Připomíná to někdejší Medpedii, která ale na vysoce odborném přístupu ztroskotala. Zdá se, že lidé okolo očního lékařství jsou velmi aktivní a i úzké zaměření bez ambicí pokrýt celou medicínu tomuto projektu vyhovuje. Tady také tleskám!

Healthpages.wiki

Název Healthpages.wiki
Počet uživatelů 905
Počet editací 441384
Jazyk anglický
Software MediaWiki 1.28.0
Statistiky odkaz

V Healthpages se setkáme se zajímavým použitím sémantických možností MediaWiki. Od roku 2014 projekt shromažďuje údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, lékařích, nemocnicích i ambulancích. Data jsou shromažďována z dostupných zdrojů na internetu a zpracovávána do datasetů.

Zde se sice nejedná o odborný web, spíše seznam kontaktů a volně dostupných informací. To může být užitečné pro lékaře i pacienty, koneckonců i v ČR existuje pár stránek, které se tváří jako adresář zdravotnických zařízení. Nicméně Healthpages ukazují, že wiki ve spojení se sémantickými extensions může být v této oblasti velmi silný nástroj.

HemOnc.org

Název HemOnc.org – A Hematology Oncology Wiki
Počet uživatelů 1172
Počet editací 22075
Jazyk anglický
Software MediaWiki 1.27.1
Statistiky odkaz

Hematologická a onkologická wiki působí od roku 2011. Snaží se předkládat aktuální možnosti léčby různých hematologických a onkologických onemocnění. Nevyjmenovává přímo postupy, ale popisuje jednotlivé látky (nejčastěji chemoterapii), které jsou schválené americkým úřadem FDA.

Přispívat zde nemůže každý, je nutné se registrovat a e-mailem požádat o práva k editacím. To je pochopitelné, jde o wiki na vysoké odborné úrovni a dovedu si představit, že tam zabrousí i spousta laiků, kteří v tomto případě ale nemají možnost měnit texty.

OpenWetWare

Název OpenWetWare
Počet uživatelů 16534
Počet editací 1017809
Jazyk anglický
Software MediaWiki 1.29.2
Statistiky odkaz

OpenWetWare se netýká speciálně medicíny, ale všeobecně biologických věd. Již od roku 2005 ji používají zejména vědci, kteří zde sdílejí své laboratorní postupy, protokoly a blogy.

Musím přiznat, že tento projekt je mi docela sympatický svým „technickým“ přístupem. Pravidelně aktualizuje software, používá HTTPS a snaží se implementovat nové nástroje. A to vše přestože vzhledově zamrzl na původním nepoddajném skinu.

WikEM

Název WikEM
Počet uživatelů 44219
Počet editací 97139
Jazyk anglický
Software MediaWiki 1.26.3
Statistiky odkaz

WikEM od roku 2010 sdružuje materiály týkající se akutní medicíny. Přispívat opět mohou jen registrovaní uživatelé. Projekt obsahuje heslovitě tvořené články týkající různých oblastí medicíny, tabulky, klasifikace, diagnostické a diferenciálně diagnostické postupy.

wikidoc

Název wikidoc
Počet uživatelů 8174
Počet editací 1326128
Jazyk anglický
Software MediaWiki 1.30.0-rc.0
Statistiky odkaz

wikidoc je jedna z nejstarších medicínských wiki působící od roku 2005. Snaží se velmi komplexně pokrývat medicínu již od anatomických popisů až ke klinickým poznámkám. Během procházení člověk občas narazí na články sestávající z pouhé struktury nadpisů, přesto je ale svou komplexností tato wiki obdivuhodná.

WikiSkripta a WikiLectures

Tady jde o české projekty a v úvodu si dovolím dvě poznámky. Jednak jde o provázané projekty, proto je popíšu společně. A druhá poznámka: hned na začátek přiznává, že jsem členem týmu WikiSkript, takže to nebude nestranné. :-)

Název WikiSkripta
Počet uživatelů 16142
Počet editací 399063
Jazyk český
Software MediaWiki 1.28.0
Statistiky odkaz

WikiSkripta jsou projekt českých a slovenských lékařských fakult. Cílí zejména na studenty a jsou zcela otevřená editacím. O kontrolu příspěvků se stará docela početná redakce mediků. Je to s podivem: kdysi materiály pro studenty vznikaly spontánně v nějakém textovém editoru a šířily se různě e-mailem. Nyní je značná část tohoto samizdatu přítomna ve Wikiskriptech, kde jsou materiály snadno editovatelné ostatními uživateli (tím se výrazně zvyšuje přesnost) a kontrolovatelné pedagogy. To je ohromný posun a přínos wiki.

Podle mne je projekt unikátní tím, jak sdružuje pedagogy a studenty do jednoho týmu, kde všichni spolupracují a vzájemně komunikují. Velmi často tak odpadá bariéra mezi odborníky a studenty. A právě tvorbou článků, nikoli pasivní konzumací informací, se studenti nejvíce naučí! Učivo se jim aktivně „zadře pod kůži“. Druhá unikátnost spočívá v kontaktu studentů s open-source a s otevřeným projektem. Nedělejte si iluze, nejsou to studenti IT, a proto je to pro ně mnohdy jediná (nebo lépe první!) zkušenost s open-source filozofií. To je fajn, ne?

Název WikiLectures
Počet uživatelů 3168
Počet editací 27323
Jazyk anglický
Software MediaWiki 1.28.0
Statistiky odkaz

WikiLectures jsou sesterský projekt WikiSkript pro anglické studenty v ČR a SR. Z různých důvodů se tento projekt nepodařilo úspěšně rozjet do plně aktivního stavu. Spíše tvoří prostor, ve kterém mohou studenti anglických paralelek psát seminárky a učit se spolupracovat v otevřeném projektu. Hodnota tohoto projektu tak nespočívá v informacích, které jsou v něm dostupné (tedy spíše nejsou), ale v tom kontaktu studentů s filozofií open-source, jak jsem psal výše u WikiSkript.

Závěr

Vidíte, že aktivní projekty v medicíně mohou být docela inspirativní. Vzal jsem jen ty, které v mých statistikách svítí jako aktivní. Dalších projektů je mnohem více a také se tam najdou perly. Ale o nich napíšu zase jindy.

Aktualizace 23.2.2018: oprava odkazu na skript.

Sdílet