Hlavní navigace

Casablanca

14. 6. 2012 12:07 zboj

Nedávno Microsoft zveřejnil knihovnu Casablanca pro jednoduchou a výkonnou HTTP komunikaci. Projekt je inspirován node.js, vše je asynchronní a využívá moderní C++11. Napsat si vlastní HTTP server je otázkou pár řádků:

http::listener::http_listener::create("http://localhost:8899/", _[](http::listener::http_request request) { __request.reply(http::status_codes::OK, "Hello, World!"); __std::cout << "Request processed: " << request.request_uri().to_string() << std::endl; }).listen([]() { fgetc(stdin); }).wait();

Knihovna má verzi pro Metro (Win8) i běžné nativní aplikace (s podporou VS2010). V takto rané fázi vývoje asi nemá smysl porovnávat výkon Casablancy s podobnými frameworky, nicméně začátek je to slibný. Doposud byl pod Windows k dispozici pouze primitivní HttpListener (s wrapperem pro .NET) a kdo někdy psal HTTP server pomocí boost::asio nebo něčeho podobného, dá mi za pravdu, že Casablanca je výrazným zlepšením. Zbývá jen doufat, že vznikne port pro Unix.

Sdílet