Hlavní navigace

Názor ke článku Válka o kopírovací monopol od Pavel Císař - [18] V článku to chybí z jediného důvodu...

 • 14. 2. 2012 17:02

  Pavel Císař (neregistrovaný)

  [18] V článku to chybí z jediného důvodu - tento aspekt je v současnosti v podstatě všem ukradený (mimo autora ovšem), a článek je o současném stavu věcí.

  V AZ je sice v §11 uvedeno mj. že "Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla.", a řada dalších "osobnostních" práv jako právo na celistvost díla, autorský dozor apod. Z celého AZ (z r.2000) který má 118 paragrafů se ale osobnostním právům věnuje pouze jediný paragraf (11) o pěti odstavcích. Navíc nejsou tato práva výslovně nepřenositelná, takže jsou zcela standardně převáděna na třetí osoby/společnosti nebo omezována v rámci kontraktu na zveřejnění díla.

  Osobně se mi to nelíbí. Přál bych si, aby měl autor ze zákona větší ochranu "osobnostních" práv před nátlakovým omezováním těchto práv jinými stranami. Úplně by myslím postačilo, kdyby tato práva byla nepřenositelná, a tudíž by měl autor vždy právo zasáhnout do způsobů jakým se s jeho dílem nakládá.

  Rovněž mi vadí, že v AZ není povinnost nabyvatele majetkových práv k dílu dílo zveřejnit (např. do 3 let), jinak je smlouva o převodu automaticky neplatná.