Hlavní navigace

Zmatení (programovacích) jazyků - Témata označená nálepkou Programovací jazyky

 • Delegáty, události a lambda výrazy ve WinRT

  Jak známo, Metro aplikace ve Windows 8 staví na tzv. Windows Runtime, což je náhrada za Win32 API. WinRT je implementované v C++ a preview Visual C++ obsahuje překladač pro C++/CX, což je C++ rozšířené o „Component Extensions“, tedy rozhraní pro práci s novější verzí COM objektů (rozšířená syntax je značně podobná C++/CLI). Nad rámec C++ lze u tříd definovat delegáty (delegate) a události (event)…
  17. 10. 2011 0:24
 • Další nový jazyk

  V poslední době jsme zažili záplavu nových jazyků. Hodně vývojářů má k podivným novotám jako JavaFX přirozenou nedůvěru, často hraničící s odporem. Do stejné kategorie spadají Ceylon od Red Hatu, Go od Googlu nebo CoffeeScript. Google právě představil další nový jazyk, Dart. Zatímco jejich Go má nahradit C(++), Dart se zaměřuje na web a má být nástupcem Javascriptu (i když je plánována i podpora pro běh na serveru). Přes a priori nedůvěru má však tento jazyk hlavně pozitiva. V čem spočívají?
  12. 10. 2011 11:56 (aktualizováno)
 • Budoucnost .NET

  Při nedávném představení Windows 8 a nového Windows Runtime (WinRT) Microsoft oznámil, že tzv. „Metro“ aplikace bude možné psát v C++ (s rozšířeními Component Extensions, označované C++/CX), C#, Visual Basicu a Javascriptu (v kombinaci s HTML5). Tím jistě potěšil vývojáře, kteří v minulých letech přešli na .NET a před konferencí BUILD se obávali, jak Microsoft s .NET v budoucnu naloží. Přesto je role .NET ve Windows 8 značně odlišná, než tomu je ve Windows 7.
  26. 9. 2011 10:43 (aktualizováno)
 • Stručná historie Objective-C

  Jazyk Objective-C (ObjC) je (ze současného pohledu právem) spojován především s Applem a jeho systémem OS X (a iOS). Jen ti zasvěcenější ale vědí, jak tento jazyk vznikl a jak se vyvíjel. Zde je tedy stručné shrnutí. Vznik Objective-C Objective-C vytvořili Brad Cox a Tom Love jako objektově-orientované rozšíření populárního jazyka C. Základem návrhu jazyka byla úplná zpětná kompatibilita s „céčkem“…
  20. 9. 2011 8:04 (aktualizováno)
 • Windows 8 a WinRT

  Microsoft nedávno poodhalil budoucnost Windows 8. Základem aplikací je nové běhové prostředí (Windows Runtime, zkráceně WinRT). WinRT je implementované v C++ a aplikace nad WinRT v C++ budou nejefektivnější (.NET jazyky můžou k WinRT přistupovat přes wrapper, stejně jako JS). Kód pro WinRT se píše v jazyce zvaném C++/CX (=C++ Component Extensions), což je C++ s rozšířenou syntaxí vypůjčenou z C++/CLI. Paměť je spravována deterministicky (chybí garbage collector), ale automaticky…
  19. 9. 2011 21:03 (aktualizováno)
 • C++/CX

  Programujete v C++ pro Windows? Už jste si zvykli na C++/CLI? Tak vězte, že vás čeká učení se C++/CX. Že nevíte, co to je? Doporučuji stáhnout preview Windows 8 s Visual Studiem 2011. C++/CLI (tj. rozšířené C++ pro .NET) je fuč, místo něj najdete C++/CX s podobnou syntaxí (reference vyjádřené symbolem ^), ale odlišnou sémantikou.
  17. 9. 2011 20:49
 • STL v LLVM

  LLVM rozšiřuje podporu C++0× (teď už vlastně C++11). V souvislosti s tímto novým standardem byla vyydána nová implementace STL, která je mnohem rychlejší (částečně díky využití nových možností C++, částečně použitím chytřejších algoritmů). Nejlepší na této nové knihovně je, že je open source (http://libcxx.llvm.org).
  29. 8. 2011 8:42
 • Tak nám schválili C++0x

  Kdo používá C++, asi už zaregistroval, že byl schválen nový standard C++, dříve označovaný C++0× (a nyní C++11). Nemá cenu popisovat, co je nového, neboť je toho hodně a lze si o tom přečíst jinde. Pro ty, kdo se o donedávna ještě nehotový standard zatím nezajímali, uvedu, s jakými překladači si jej můžou vyzkoušet a s jakými omezeními.
  19. 8. 2011 9:01 (aktualizováno)
 • Hybridní jazyky

  V tomto článku porovnávám Objective-C++ a C++/CLI, dva hybridní jazyky vzniknuvší „sloučením“ dvou zavedených jazyků. V prvním případě jde o Smalltalk a C++, ve druhém případě o C++ a C# (zjednodušeně řečeno, viz níže). Objective-C++ Brad Cox a Tom Love vytvořili jazyk Objective-C jako objektově-orientované rozšíření (inspirované Smalltalkem) jazyka C. Původní kompilátor byl jen jakýmsi preprocesorem, jenž kód v Objective-C převedl do jazyka C (podobně jako tomu bylo v počátcích u C++)…
  29. 7. 2011 13:14