Hlavní navigace

Zmatení (programovacích) jazyků

  • Lambda výrazy, uzávěry, bloky

    Lambda výrazy (v některých jazycích označované jako uzávěry nebo bloky) se v posledních letech rozšířily do většiny moderních programovacích jazyků. Tento přehledový článek se věnuje některým aspektům jejich implementace a použití. Lambda výrazy jsou v mnohých jazycích literály, tj. jedná se o pevnou součást jazyka a lze je přiřazovat do proměnných, používat jako argumenty při volání funkcí či metod apod. Příkladem budiž zápis jednoduchého lambda výrazu v jazyce Scheme (dialekt Lispu)…
    25. 7. 2011 12:23 (aktualizováno)