Hlavní navigace

Conky a LUA - procesy

8. 3. 2016 7:39 (aktualizováno) Vladislav Konopík

Modul pro Conky zobrazující top procesy řazené podle využití cpu, paměti, cpu času.

Skript modulu stačí vložit na konec již uveřejněného základního nastavení LUA skriptu a do tabulky ‚modul‘ zadat název modulu. Název modulu naleznete za nápovědou v proměnné:

local name = "procesy"

Skript modulu:

function modul_procesy()
------------------------------------------------------------
--            VLKODLAK
--           2015 ver 0.1
------------------------------------------------------------
-- zobrazuje procesy podle vytížení cpu / paměti / času
--
--##########################################################
--
-- pro svou činnost potřebuje: funkce
--[[

kurzor()
pozadi(poz,vyska)

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální tabulky (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

update = {
 ["procesy"] = nil,
}

interval = {
 ["procesy"] = 300,
}

klik_menu = {
 ["procesy"] = 0,
}

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální proměnné (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

pozadi_menu      --nastavuje pozadí pro menu
pozadi_panel     --nastavuje pozadí pro panel
pozadi_barva     --nastavuje barvu pozadí

rozmer_panelu_x    --rozměr panelu v pixelech, musí se shodovat s nastavením
           --hodnoty 'minimum_size' v conky.rc

--]]

------------------------------------------------------------

 --proměnná pro identifikaci modulu
 local name = "procesy"

 ----------------------------------------
 --podmínky pro interval dat modulu
 ----------------------------------------

 if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then --první průchod skriptem

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --definování tabulky pro nastavení modulu
  procesy_tab = {
   ["vyber"] = "cpu",
   ["pozice_y"] = nil,
  }

  --smyčka pro nastavení pozice modulu
  for a = 1,#modul.name do
   local text = tostring(modul.name[a])
   if string.match(text, "(%S*)") == tostring(name) then
    procesy_tab.pozice_y = a
    break
   end--if string.match(text, "(%S)") == tostring(name) then
  end--for a = 1,#modul.name do

  ----------------------------------------
  --definování tabulky pro data
  top = {["cpu"] = {},["mem"] = {},["time"] = {},}

  --podtabulky pro tabulku top
  for a = 1,9 do
   top.cpu[tonumber(a)] = {}
   top.mem[tonumber(a)] = {}
   top.time[tonumber(a)] = {}
  end

 elseif tonumber(update[tostring(name)]) <= updates then --ostatní průchody skriptem

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --smyčka pro naplnění tabulky
  for a = 1,9 do
   top.cpu[tonumber(a)].name = conky_parse("${top name "..a.."}")
   top.cpu[tonumber(a)].pid = conky_parse("${top pid "..a.."}")
   top.cpu[tonumber(a)].cpu = conky_parse("${top cpu "..a.."}")
   --top.cpu[tonumber(a)].mem = conky_parse("${top mem "..a.."}")
   top.cpu[tonumber(a)].mem_res = conky_parse("${top mem_res "..a.."}")
   --top.cpu[tonumber(a)].mem_vsize = conky_parse("${top mem_vsize "..a.."}")
   --top.cpu[tonumber(a)].time = conky_parse("${top time "..a.."}")
   top.cpu[tonumber(a)].uid = conky_parse("${top uid "..a.."}")
   --top.cpu[tonumber(a)].user = conky_parse("${top user "..a.."}")
   top.cpu[tonumber(a)].io_perc = conky_parse("${top io_perc "..a.."}")
   --top.cpu[tonumber(a)].io_read = conky_parse("${top io_read "..a.."}")
   --top.cpu[tonumber(a)].io_write = conky_parse("${top io_write "..a.."}")
   top.mem[tonumber(a)].name = conky_parse("${top_mem name "..a.."}")
   top.mem[tonumber(a)].pid = conky_parse("${top_mem pid "..a.."}")
   top.mem[tonumber(a)].cpu = conky_parse("${top_mem cpu "..a.."}")
   --top.mem[tonumber(a)].mem = conky_parse("${top_mem mem "..a.."}")
   top.mem[tonumber(a)].mem_res = conky_parse("${top_mem mem_res "..a.."}")
   --top.mem[tonumber(a)].mem_vsize = conky_parse("${top_mem mem_vsize "..a.."}")
   --top.mem[tonumber(a)].time = conky_parse("${top_mem time "..a.."}")
   top.mem[tonumber(a)].uid = conky_parse("${top_mem uid "..a.."}")
   --top.mem[tonumber(a)].user = conky_parse("${top_mem user "..a.."}")
   top.mem[tonumber(a)].io_perc = conky_parse("${top_mem io_perc "..a.."}")
   --top.mem[tonumber(a)].io_read = conky_parse("${top_mem io_read "..a.."}")
   --top.mem[tonumber(a)].io_write = conky_parse("${top_mem io_write "..a.."}")
   top.time[tonumber(a)].name = conky_parse("${top_time name "..a.."}")
   top.time[tonumber(a)].pid = conky_parse("${top_time pid "..a.."}")
   top.time[tonumber(a)].cpu = conky_parse("${top_time cpu "..a.."}")
   --top.time[tonumber(a)].mem = conky_parse("${top_time mem "..a.."}")
   top.time[tonumber(a)].mem_res = conky_parse("${top_time mem_res "..a.."}")
   --top.time[tonumber(a)].mem_vsize = conky_parse("${top_time mem_vsize "..a.."}")
   --top.time[tonumber(a)].time = conky_parse("${top_time time "..a.."}")
   top.time[tonumber(a)].uid = conky_parse("${top_time uid "..a.."}")
   --top.time[tonumber(a)].user = conky_parse("${top_time user "..a.."}")
   top.time[tonumber(a)].io_perc = conky_parse("${top_time io_perc "..a.."}")
   --top.time[tonumber(a)].io_read = conky_parse("${top_time io_read "..a.."}")
   --top.time[tonumber(a)].io_write = conky_parse("${top_time io_write "..a.."}")
  end--for a = 1,9 do

 end--if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then

 ----------------------------------------
 --vypis dat modulu
 ----------------------------------------

 local x = 0
 local y = modul.pozice[tonumber(procesy_tab.pozice_y)]
 --nastavení fontu
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);

 ----------------------------------------
 --vykreslení pozadí pro menu
 if pozadi_menu == 1 then pozadi(y-12,15) end

 ----------------------------------------
 --konstrukce pro klikutí na menu
 local menu = "TOP PROCESY"
 local delka = tonumber(string.len(menu)*7)

 --linie - první část
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
 cairo_set_font_size (cr, 12.0);
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);

 local linie1 = (rozmer_panelu_x - delka)/2 - 5
 cairo_rectangle (cr, x,y-5,linie1,1);cairo_fill (cr);

 --pozice kurzoru/kliknuti
 if mx>=x+linie1+5 and mx<=x+linie1+5+delka+3 and my<=y and my>=y-12 then
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
  if mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 0 then
   klik_menu[tostring(name)] = 1
  elseif mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 1 then
   klik_menu[tostring(name)] = 0
  end--kliknuti
 else
  cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 end--pozice kurzoru

 cairo_move_to (cr, x+linie1+5, y);cairo_show_text (cr, menu);--text menu

 --linie - druha cast
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 local linie2 = rozmer_panelu_x - (linie1+5+delka+7)
 cairo_rectangle (cr, x+linie1+5+delka+7,y-5,linie2,1);cairo_fill (cr);

 ----------------------------------------
 --vykreslení pozadí pro panel
 if pozadi_panel == 1 and klik_menu[tostring(name)] == 1 then
  local poz = y + 5
  local vyska = 174
  pozadi(poz,vyska)
 end--if pozadi_panel == 1 and klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 ----------------------------------------
 --otevřený panel - tlačítka
 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

  cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);
  y = y + 8

  --tlačítko 'cpu'
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.4,0.4,0.4,1);
  cairo_rectangle (cr, x+5,y,35,15);cairo_fill (cr);
  if mx>=x+5 and mx<=x+5+35 and my<=y+15 and my>=y then
   cairo_set_source_rgba (cr, 0,1,0,1);--barva při najetí kurzoru
   if mx == kx and my == ky then procesy_tab.vyber = "cpu" end
  else
   if procesy_tab.vyber == "cpu" then
    cairo_set_source_rgba (cr, 1,1,1,1);--barva vybrané položky
   else
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);--barva nevybrané položky
   end--if procesy_tab.vyber == "cpu" then
  end--pozice kurzoru
  cairo_move_to (cr, x+12, y+11);cairo_show_text (cr, "cpu");

  --tlačítko 'mem'
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.4,0.4,0.4,1);
  cairo_rectangle (cr, x+45,y,35,15);cairo_fill (cr);
  if mx>=x+45 and mx<=x+45+35 and my<=y+15 and my>=y then
   cairo_set_source_rgba (cr, 0,1,0,1);--barva při najetí kurzoru
   if mx == kx and my == ky then procesy_tab.vyber = "mem" end
  else
   if procesy_tab.vyber == "mem" then
    cairo_set_source_rgba (cr, 1,1,1,1);--barva vybrané položky
   else
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);--barva nevybrané položky
   end--if procesy_tab.vyber == "mem" then
  end--pozice kurzoru
  cairo_move_to (cr, x+52, y+11);cairo_show_text (cr, "mem");

  --tlačítko 'time'
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.4,0.4,0.4,1);
  cairo_rectangle (cr, x+85,y,35,15);cairo_fill (cr);
  if mx>=x+85 and mx<=x+85+35 and my<=y+15 and my>=y then
   cairo_set_source_rgba (cr, 0,1,0,1);--barva při najetí kurzoru
   if mx == kx and my == ky then procesy_tab.vyber = "time" end
  else
   if procesy_tab.vyber == "time" then
    cairo_set_source_rgba (cr, 1,1,1,1);--barva vybrané položky
   else
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);--barva nevybrané položky
   end--if procesy_tab.vyber == "time" then
  end--pozice kurzoru
  cairo_move_to (cr, x+88, y+11);cairo_show_text (cr, "time");

 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 ----------------------------------------
 --otevřený panel - výpis hodnot
 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

  cairo_set_font_size (cr, 10.0);
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
  cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x-95, y+11);
  cairo_show_text (cr, "Interval: "..interval[tostring(name)].." s");

  y = y + 30
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
  cairo_move_to (cr, x+5, y);cairo_show_text (cr, "Name");
  cairo_move_to (cr, x+110, y);cairo_show_text (cr, "Cpu %");
  cairo_move_to (cr, x+163, y);cairo_show_text (cr, "Mem");
  cairo_move_to (cr, x+215, y);cairo_show_text (cr, "Pid");
  cairo_move_to (cr, x+265, y);cairo_show_text (cr, "Uid");
  cairo_move_to (cr, x+313, y);cairo_show_text (cr, "I/O %");
  cairo_rectangle (cr, x+5,y+3,rozmer_panelu_x-10,0.5);cairo_fill (cr);

  for a = 1,9 do
   y = y + 15
   if tostring(procesy_tab.vyber) == "cpu" then
    cairo_move_to (cr, x+5, y);cairo_show_text (cr, top.cpu[tonumber(a)].name);
    cairo_move_to (cr, x+105, y);cairo_show_text (cr, top.cpu[tonumber(a)].cpu);
    local uprav = top.cpu[tonumber(a)].mem_res
    z,k,vystup = string.find(uprav,"([%d%p]*%w)")
    cairo_move_to (cr, x+160, y);cairo_show_text (cr, vystup);
    cairo_move_to (cr, x+210, y);cairo_show_text (cr, top.cpu[tonumber(a)].pid);
    cairo_move_to (cr, x+257, y);cairo_show_text (cr, top.cpu[tonumber(a)].uid);
    cairo_move_to (cr, x+310, y);cairo_show_text (cr, top.cpu[tonumber(a)].io_perc);
   elseif tostring(procesy_tab.vyber) == "mem" then
    cairo_move_to (cr, x+5, y);cairo_show_text (cr, top.mem[tonumber(a)].name);
    cairo_move_to (cr, x+105, y);cairo_show_text (cr, top.mem[tonumber(a)].cpu);
    local uprav = top.mem[tonumber(a)].mem_res
    z,k,vystup = string.find(uprav,"([%d%p]*%w)")
    cairo_move_to (cr, x+160, y);cairo_show_text (cr, vystup);
    cairo_move_to (cr, x+210, y);cairo_show_text (cr, top.mem[tonumber(a)].pid);
    cairo_move_to (cr, x+257, y);cairo_show_text (cr, top.mem[tonumber(a)].uid);
    cairo_move_to (cr, x+310, y);cairo_show_text (cr, top.mem[tonumber(a)].io_perc);
   elseif tostring(procesy_tab.vyber) == "time" then
    cairo_move_to (cr, x+5, y);cairo_show_text (cr, top.time[tonumber(a)].name);
    cairo_move_to (cr, x+105, y);cairo_show_text (cr, top.time[tonumber(a)].cpu);
    local uprav = top.time[tonumber(a)].mem_res
    z,k,vystup = string.find(uprav,"([%d%p]*%w)")
    cairo_move_to (cr, x+160, y);cairo_show_text (cr, vystup);
    cairo_move_to (cr, x+210, y);cairo_show_text (cr, top.time[tonumber(a)].pid);
    cairo_move_to (cr, x+257, y);cairo_show_text (cr, top.time[tonumber(a)].uid);
    cairo_move_to (cr, x+310, y);cairo_show_text (cr, top.time[tonumber(a)].io_perc);
   end--if tostring(procesy_tab.vyber) == "cpu" then
  end--for a = 1,9 do

 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 ----------------------------------------
 --pozice pro další modul
 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then
  next_y = y + 20
 else
  next_y = y + 17
 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 modul.pozice[tonumber(procesy_tab.pozice_y)+1] = next_y

 return modul

end--function modul_procesy()
--############################################################

Sdílet