Hlavní navigace

Píšeme licenciu v priamom prenose...

18. 7. 2008 16:55 (aktualizováno) Stanislav Hoferek

Milá komunitka, vážený čitateľ, milá moja egoistická maličkosť…

Keď som sa dostal do kontaktu s GNU/Linux, teda skôr hovorovo „s linuxom“ alebo s „tučniakom“, všimol som si jednu vec… teda všimol som si ich veľa, no teraz by som rád povedal o jednej… o tzv. licencii.

Inštaloval niekedy niekto z vás operačný systém Windows vo verzii XP? Niekto z Vás áno… teda čo to trepem – väčšina z Vás. Je to systém stále veľmi populárny, akýsi štandard. Pri inštalácii, ktorá je technicky založenému človeku známa, sa používa klávesová skratka F8. Inštalátor bez jej stlačenia nemôže pokračovať.

Pre tých, ktorí nevedia o čo ide… cez F8 sa pokračuje v inštalácii odsúhlasením zobrazenej licencie.

Táto licencia je tak trochu… hmmm… dlhá? zložitá? nudná? od všetkého trochu… teda dve trochy :) Navyše ju musíte akceptovať, a po správnosti by ste si ju mali prečítať. Obsah sa dá pritom skrátiť do niekoľkých viet: z toho CD inštalovať len na jeden počítač, nerobiť nelegálne kópie… však si to koniec koncov môžete prečítať :)

No… a aj keď to bude teraz velikánske prekvapkanie, tak robím nejaké to distro Greenie… to je to také upravené Ubuntu.. okrem toho ešte robím nejaké ďalšie dobroty (Kolieskobuntu, Galadriel, pripravujem projekt FIXka). Všetko pod GNU/GPL, ktorá je… dosť komplikovaná… a tak sa teda púšťam tak trochu do vlastnej licencie. Nechcem (pre istotu som to dal hrubou kurzívou) uraziť zástancov GNU/GPL, urobili výbornú vec… a vlastne ak si píšem niečo vlastné, tak z toho vychádzam…

Skôr, ako začnem, tu sú dve veci, ktoré by mala licencia spĺňať:

1) mala by mať akúsi zjednodušenú verziu – ktorá sa dá jednoducho prečítať

2) mala by byť moderná, teda mala by obsahovať informácie aj o „nových“ technologických veciach (napríklad torrent)

3) mala by byť preložená do viac jazykov

4) mala by priznávať určité práva aj zákazníkom, aj vývojárom

Tak… asi toľko na úvod… v druhej časti napíšem konkrétnu podobu Greenie licencie 1.0.

=========================­===============================

Greenie licencia – verzia 1.0

Vytvoril v roku 2008 Stanislav Hoferek

=========================­===============================

Obsah licencie:

 1. skrátená verzia
 2. produkty využívajúce Greenie licenciu 1.0 k 18.7.2008
 3. podmienky používania
 4. podmienky modifikovania
 5. podmienky šírenia
 6. doplnkové informácie

1) skrátená verzia:

(este nie je napisana)


2) produkty využívajúce Greenie licenciu 1.0 k 18.7.2008:

žiadne. Produkty, ktoré sa budú distribuovať pod touto licenciou:

– Greenie Gerfihellania, GreenieOS, ďalšie oficiálne derivácie Greenie vo verzii 3.1H a vyššej

– Kolieskobuntu, MiniXubuntu, FIXka a ďalšie produkty vytvorené Stanislavom Hoferekom a odvodené od produktov spoločnosti Canonical


3) Podmienky používania:

Používateľ má právo:

– používať softvérové produkty vydávané pod touto licenciou na nekomerčné alebo komerčné použitie na neobmedzenom počte počítačov

– používať softvérové produkty V. P. T. L. ako jediný systém, ako jeden z viac systémov v prípade použitia viac OS na jednom počítači, ako LiveCD, alebo iným spôsobom. Produkty pod Greenie licenciou nesmú obmedzovať alebo úplne zakazovať produkty vydané pod inou licenciou, a to či už komerčnou, alebo slobodnou

– podielať sa na vývoji softvérových produktov. Vývojár má povinnosť spomenúť meno alebo iný údaj v softvérovom produkte, ak si to prispievateľ želá.Táto povinnosť nie je nutná v prípade, že prispievateľ vytvoril veľmi malú, nepodstatnú vec

– požiadať autorov o pomoc prostredníctvom fóra alebo elektronickej pošty. Iné možnosti len so súhlasom vývojárov softvéru

– pri používaní dozvedieť sa (v prípade záujmu) informácie o vychádzajúcom softvéri (teda ak je softvér založený na inom softvéri) a o rozsahu zmien – verejný changelog. Vývojár nie je povinný zverejňovať plný zoznam zmien

Používateľ má povinnosť:

– nahlásiť chyby vývojárom softvéru

– zabrániť zneužitie softvéru na nelegálne činnosti a činnosti spojené s porušovaním ľudských práv – falšovanie peňazí, propagácia fašizmu atď.

– pomôcť začínajúcim používateľom v rámci svojich možností


4. Podmienky modifikovania:

Používateľ má právo:

– po inštalácii na pevný disk alebo iné médium ľubovoľne nainštalovaný systém upravovať

– upravovať ISO súbor pre svoje osobné alebo nekomerčné použitie, pod podmienkou, že budú splnené nasledovné podmienky:

 •  budú zachované informácie o pôvodnom autorovi
 • bude zverejnený na viditeľnom mieste zoznam zmien

– upravovať ISO súbor pre komerčné použitie, pod podmienkou, že budú splnené nasledovné podmienky:

 • budú zachované informácie o pôvodnom autorovi
 • nový softvéroví produkt musí byť ohlásený tvorcompôvodného produktu
 • bude zverejnený na viditeľnom mieste zoznam zmien

5. Podmienky šírenia:

Softvér vydávaný pod Greenie licenciou musí byť prístupný na internete bez poplatkov a bez povinnosti registrovať sa na nejakých stránkach. Softvér sa môže šíriť komerčne v ľubovoľnej cene, no vždy musí byť umožnené aj voľné stiahnutie programu z internetu – a to cez FTP/HTTP, torrent alebo inú možnosť – v prípade, ak bude pre bežného používateľa použiteľná a dobre zdokumentovaná.

Média sa dajú zaslať po dohode s vývojármi – v prípade dobrého dôvodu a samozrejme v prípade súhlasu vývojárov. Zvýhodnené sú v tomto prípade sociálne slabšie rodiny, darcovia krvi a podobne.

Používateľ môže média požičiavať, softvér je legálny podľa 3. kapitoly


6. Doplnkové informácie

Jednotlivé časti softvéru šírené pod Greenie Licenciou spadajú taktiež pod licencovanie pôvodných licencií. Na médiá šírené pod Greenie licenciou nemožno pridávať softvér, ktorý nemožno používať legálne na viac ako 1 počítači. Na médiu sa taktiež nemôže nachádzať nelegálne nadobudnutý softvér alebo iný materiál (napríklad hudba).

Médium môže obsahovať softvér pod viac licenciami – napríklad linuxový systém spolu s freeware programamy, ktoré sa dajú bez poplatkov a legálne stiahnuť z internetu.

Softvér založený na niektorom programe šírenom pod Greenie licenciou môže byť pre vážne porušenie licencie (napríklad pridanie cracknutých platených komerčných programov) vyškrnutý z povolenia vytvárať komerčný softvér.

Sdílet